Реферати » Реферати з економіки » Системи організації та управління

Системи організації та управління

1.5pt; border-top: none; border-right: solid windowtext 1.5pt; border-bottom: none; "> Бухгалтерія Бухгалтер мат. Групи 6 1 6 Касир 4 1 4 Транспортний відділ Водії 5 4 20 Склад Кладовщики-вантажники 4 2 8 Експедитори 4,5 2 9 Відділ закупівель Начальник відділу логістики 8 1 8

Торговий відділ,

Відділ маркетингу

Менеджери по збуту, рекламі, маркетингу 5 2 10 Виробництво Начальник виробництва 10 1 10 Прибиральники 2 2 4 замесчик 6 2 12 Робочі 3,5 20 70 Роздрібна мережа Начальник відділу 9 1 9 Продавці-касири 1,7 16 27,2 Разом 60 260 Чисельність ОСУ 6 чол. Чісл.ОСУ 10% ФОТ ОСУ, руб 74 т.р. ФОТ ОСУ 28%

Рівень освіти працівників ТОВ «МТМ-Сибирь» досить високий. Майже всі керівники, начальники відділів, бухгалтери, і менеджери мають вищу освіту. Робочі, вантажники, водії мають вищу, середньо технічну і середню освіту. Це можна побачити з таблиці «Рівень освіти працівників ТОВ« МТМ-Сибирь » .

Категорія працівників Всього чол. 8-10 класів Середньо технічне Вища Спец. Курси
Керівники 6 1 5 3
Службовці 6 3 3
Робочі 48 12 28 8

Табл.2. Рівень освіти працівників ТОВ «МТМ-Сибирь»

Оплата у всіх працівників погодинна за винятком продавців і робочих на виробництві. В таких відділах як бухгалтерія, відділ маркетингу встановлена ??фіксована оплата праці з встановленням місячного посадового окладу. У відділі закупівель так само застосовується фіксована оплата праці. Для транспортного відділу та складу застосовується погодинна оплата праці з встановленням місячного посадового окладу. Співробітникам виробництва і продавцям-касирам введена заробітна плата відрядна.

Найбільший оклад у генерального директора підприємства, так як він несе відповідальність за діяльність підприємства та фінансово-господарські результати його діяльності.

У керівних працівників заробітна плата залежить від масштабу і складності керівництва, ступеня відповідальності і самостійності за прийняття рішень.

2.2.3. Організація і управління основними технологічними процесами і виробництвом в цілому

Як вже зазначалося ТОВ «МТМ-Сибирь» є торгово-виробничою фірмою. Один з видів діяльності фірми - торгівля. Торгівля відноситься до сфери послуг. Одна з найбільш важливих відмінних рис сфери послуг полягає в характері проектування цих послуг. Сфера послуг має ряд важливих з точки зору управління операціями характеристик. По-перше, споживач присутній у виробничому процесі, тобто мається тісніший контакт зі споживачем. По-друге, у сфері послуг потрібно більш високий ступінь індивідуалізації продукту відповідно до вимог споживача. По-третє, роботи в сфері послуг більш трудомісткі, ніж у промисловості. Ці три особливості роблять управління операціями у сфері послуг більш важкою справою з точки зору забезпечення ефективності.

Система проектування надання послуг ТОВ «МТМ-Сибирь» враховує ряд важливих факторів:

місцерозташування складів і офісів, обумовлено зручністю під'їзду для клієнтів фірми;

Працівники повинні володіти хорошими навичками спілкування

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар