Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

windowtext .5pt ' >

-0,00374

0,98

0,192241

ср.таріф практично не змінився

Проізв.прогр., тис.м3

234 830

-28145

0,88

206 685

обсяг наданих послуг знизився на 12%

Показники

1999р.

D

I

2000р.

Доходи, тис.грн.

39733,29

9392,25

1,236

49125,54

збільшення на 23,6%

Фактори:

Ср.таріф, грн.

0,192241

0,062709

1,326

0,25495

розмір ср.таріфа збільшився на 32,6%

Проізв.программа, тис.м3

206 685

-13998

0,932

192 687

обсяг наданих послуг знизився на 7%

Зміни розмірів доходів могли статися під впливом двох факторів - зміни середнього тарифу та зміни обсягу наданих послуг.

Необхідно визначити вплив кожного фактора на зміну аналізованого показника доходів підприємства. Для цього застосовуємо метод ланцюгових підстановок.

Перш за все необхідно скласти вихідну розрахункову формулу:

Доходи, тис.грн. = Об'ем_услуг, тис.м3 .. * Ср.таріф, грн.

(Д = Q * Т)

Тут фактор Q по відношенню до фактору Т є кількісним, а фактор Т - якісним, т.к. розраховується на його одиницю.

Для обчислення абсолютного впливу кожного з факторів необхідно від кожного наступного члена відняти абсолютну величину кожного попереднього.

1999р .: Д (Q) = 40506.54-46022.45 =-5515.91-вплив зменшення кількості прийнятих стоків

Д (Т) = 39733,33-40506,54 =-773,21 - вплив зміни середньої величини тарифу

Сумарне абсолютний вплив факторів дорівнює загальному зміни доходів підприємства в аналізованому періоді-6289,11тис.грн.

2000р .: Д (Q) = 37042,34-39733,33 =-2690,99 - вплив зменшення кількості прийнятих стоків

Д (Т) = 49125 , 54-37042,34 = 12083,2 - вплив збільшення середньої величини тарифу

Сумарне абсолютний вплив факторів дорівнює загальному зміни доходів підприємства в аналізованому періоді 9392,25 тис.грн.

Для обчислення відносного впливу факторів необхідно величину абсолютного впливу кожного фактора розділити на базисне значення доходів:

1999р .: Д (Q) =-12% - вплив зменшення кількості прийнятих стоків

(Т) =-1,88% - вплив зміни середньої величини тарифу

Сумарний вплив факторів дорівнює загальній відносного зміни доходів підприємства в аналізованому періоді-13, 88%.

2000р .: Д (Q) =-6,77% - вплив зменшення кількості прийнятих стоків

Д (Т) = 30,41% - вплив збільшення середньої величини тарифу

Сумарний вплив факторів дорівнює загальному зміни доходів підприємства в аналізованому періоді 23,6%.

Для визначення структури впливу факторів, тобто їх питомої ваги в загальній величині, необхідно отримане частковий вплив кожного фактора розділити на загальний приріст обсягу продукції і результат помножити на 100.

1999р .: (Q) = 87,71% - вплив зменшення кількості прийнятих стоків

(Т) = 12,29% - вплив зміни середньої величини тарифу

2000р .: (Q) =-28,65% - вплив зменшення кількості прийнятих стоків

(Т) = 128,65% - вплив збільшення середньої величини тарифу

Сумарний вплив факторів дорівнює 100% ..

Отже, можна зробити висновок, що за аналізований період збільшення доходів підприємства - на 8% відбулося в основному за рахунок збільшення тарифів.

2.6. Аналіз прибутку і рентабельності.

Для оцінки діяльності підприємства використовують не тільки абсолютну суму прибутку, але і відносний її рівень, тобто рентабельність.

Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості його діяльності

Рентабельність основних фондів (РОФ) - відношення величини отриманого прибутку до середньої вартості основних виробничих фондів. Цей показник показує скільки прибутку отримано з 1 грн.проізводственних основних фондів, наскільки ефективно використовуються будівлі, споруди та ін.

Рентабельність витрат (Рз) - відношення величини отриманого прибутку до величини витрат по послугах водовідведення стоків.

Рентабельність наданих послуг (Рп) - відношення величини отриманого прибутку до величини виручки від реалізації послуг (дохід).

В якості прибутку взята прибуток від реалізації продукції без вирахування податку на прибуток (30%).

На підставі наявних даних також можна розрахувати показник оборотності основних фондів як відношення виручки від реалізації послуг до середньої величини основних фондів за період.

Таблиця 19 Фінансові результати

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар

Показник

1998р.

1999р.

2000р.

1

Прибуток від хоз.деят-ти, тис.грн.

13282,3

7280,6

17017,12

2

Податковий прибуток, тис. грн.

9297,61

5096,42

11911,98

3

Рентабельність витрат

0,41

0,224345

0,53

4

Рентаб-ть основних фондів

0,068

0,043

0,117