Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

522

Прийом стоків водоочисних станцій ДКП «Харківкомуночиствод» щорічно знижується.

Порівняно з 1999 роком в 2000р. загальна кількість стоків зменшилося на 13998т.м3 або 7%. Основним споживачем послуг водовідведення є населення, яке становить близько 85% в структурі абонентів, надходження стоків від населення в 2000р 163148тис.м3, що на 10 780 тис.м3 менше ніж у 1999р. Зменшення відбулося за рахунок коригування кубів, основна причина зміни лімітів водоспоживання - відсутність гарячої води, а також тому, що споживання води за категоріями споживачів з року в рік знижується.

Виробнича програма розробляється або, виходячи з планової потреби води споживачів, або виходячи з технічних можливостей підприємства або природних умов.

Для населення потреба у воді визначається числом жителів у населеному пункті і нормами водоспоживання, які залежать від ступеня благоустрою житлового фонду. Чим вище питома вага упорядкованій житлової площі, тим вище норми водоспоживання. Тому при розрахунку потреби населення у воді необхідно враховувати введення в експлуатацію нового житлового фонду та ступінь його благоустрою в планованому періоді.

Потреба у воді для комунально-побутових підприємств промисловості та інших споживачів на їх виробничі потреби визначається за діючими нормами з урахуванням норм водоспоживання для працівників установ (співробітників даного підприємства).

Для промисловості потреба у воді визначається на підставі заявок підприємств, виходячи з технічних особливостей їх діяльності та обсягів виробництва.

Споживання води може знижуватися по ряду причин:

зменшення чисельності населення району;

В результаті скорочення обсягів виробництва, зменшення чисельності працівників підприємства;

Відключення підприємств за несплату за послуги водопостачання.

2.2 Аналіз показників технічного стану руху та ефективності використання основних фондів.

Кожне підприємство при його створенні забезпечується необхідними виробничими фондами, які в міру його розвитку поповнюються і оновлюються.

У виробництві розрізняють основні і оборотні основні фонди.

Основні фонди - засоби праці, які беруть участь в процесі виробництва протягом багатьох циклів, зберігаючи при цьому свою форму, і поступово, у міру зносу, переносять свою вартість на вироблену продукцію, у вигляді амортизаційних відрахувань .

Основні фонди поділяють на такі групи:

1 група - будівлі та споруди, їх структурні підрозділи та передавальні пристрої;

2 група - автомобільний транспорт та вузли, меблі, побутові, електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи ЕОМ, інформаційні системи, телефони, мікрофони і рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них;

3 група - будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1 і 2

Таблиця 5 Основні фонди підприємства

Показник

1998р.

1999р.

2000р.

1

Первісна вартість, тис.грн.

287157,5

252698,6

219 848

2

Знос, тис.грн

183589,96

166 695

148642,999

3

Знос,%

64,0

66,0

67,6

4

Залишкова вартість, тис.грн.

103 568

86003,5

71204,8

5

Середньорічна вартість

195362,8

169351,1

145526,4

Таблиця 6 Структура ОФ по групах

Сума на 01.

01.1999тис.грн

питомі.

Вага,%

Сума на 01.

01.2000тис.грн

питомі.

Вага,%

Сума на 01.

01.2001. тис.грн

питомі.

Вага,%

1

2

3

4

5

6

7

Основні фонди основного виду діяльності

103567,54

100

86003,517

100

71204,8

100

1 група:

68561,713

66,2

46201,089

53 , 72

51538

72,38

в т.ч.

- Будівлі

287,95919

0,42

22693,975

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар