Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

4,6

2241,9

4,35

- споруди та передавальні пристрої

45099,895

65,78

3603,685

49,12

35066,5

68,04

2 група

17399,347

16,8

6708,2743

7,8

6963,83

9,78

в т.ч.

- Вантажні і легкові автомобілі

1826,9314

10,5

402,49646

6

557,106

8

- пристосування і інструменти побутові, електро-механічні

1096,1589

6 , 3

120,74894

1,8

123,956

1,78

3 група

17554,698

16,95

33102,754

38,49

12702,9

17,84

в т. ч.

- машини та обладнання

2975,5214

16,95

4200,7394

12,69

2266,2

17,84

- інші основні фонди

-

-

8540,5105

25,8

-

-

Залежно від призначення, основні фонди діляться на виробничі і невиробничі.

До складу виробничих основних фондів входять, ті які беруть участь у виробничих процесах, створюють умови для їх звершення або служать для зберігання і транспортування продукції.

До складу невиробничих основних фондів належать об'єкти тривалого використання, які задовольняють побутові та культурні потреби людей. Питома вага виробничих основних фондів комплексу «Харківводовідведення» становить близько 98%.

Різниця між ними полягає в тому, що виробничі фонди переносять свою вартість на новостворений продукт, а невиробничі основні фонди - ні

Дані табліци6 показують, що найбільшу питому вагу в загальній сумі основних фондів займають передавальні пристрої і споруди (близько 70%). Це обумовлено особливостями технологічного процесу, тобто значною віддаленістю джерел водовідведення та ін. від споживачів. Тому каналізаційне господарство має розгалужену систему трубопроводів.

Вони класифікуються:

за призначенням та діаметру перетину: водоводи, магістралі, водопровідні вводи;

Залежно від матеріалу труб: сталеві, чавунні, залізобетонні, поліхлорвінілові.

Порівняно з передавальними пристроями інші види основних фондів займають меншу питому вагу. Так, наприклад, будівлі - 4,35%, транспортні засоби, меблі, пристосування і інструменти займають 9,78%.

До транспортних засобів належать аварійні автомашини, трактори, екскаватори і т.д.

Дослідивши структуру основних фондів, можна зробити висновок, що вона істотно не змінилася.

Зробимо аналіз руху основних фондів на підприємстві. Рух основних фондів - це процес введення нового будівництва, капітального ремонту і т.д.

Рух основних фондів характеризується такими коефіцієнтами: коефіцієнт надходження, коефіцієнт вибуття, коефіцієнт оновлення і т.д.

Проаналізуємо технічний стан основних фондів. Для цього розраховуємо коефіцієнти зносу і придатності основних фондів.

Коефіцієнт зносу основних фондів дорівнює відношенню суми нарахованого зносу до первісної вартості основних фондів (у%).

Коефіцієнт придатності дорівнює відношенню залишкової вартості основних фондів до первісної вартості основних фондів. Залишкова вартість дорівнює різниці первісної вартості та суми нарахованого зносу.

Таблиця 7 Показники технічного стану ОФ

Показник

1998р

1999р

2000р

1

коефіцієнт зносу

0,639335

0,65966

0 , 676118

2

коефіцієнт придатності

0,360665

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар