Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

width = 38 style = 'width: 1.0cm; border: solid windowtext .5pt; border-top: none'>

4

Середній темп росту,%

Таблиця 10 Показники забезпеченості робочими

Показник

1998р

1999р

2000р

1

Облікова чисельність

2018

1995

1983

2

Середньооблікова чисельність

1990

1975

1955

3

Нормативна чисельність

2973

2915

2915

4

Ступінь забезпеченості кадрами,%:

67,9

68, 4

68

Слід зазначити, що зроблені розрахунки коефіцієнта укомплектованості підприємства кадрами є узагальненим. Тому в процесі детального аналізу їх потрібно розглянути в розрізі окремих категорій працівників, спеціальностей, структурних підрозділів підприємства і т.п. Необхідно також встановити співвідношення між робітниками, які зайняті на основних виробничих процесах і які на допоміжним.

Особливо важливе значення під час аналізу чисельності працівників має вивчення їх складу і структури за статтю, віком, стажем роботи, кваліфікації, професіями, рівнем освіти, формами організації та оплати праці та т.д. Групування працюючих за цими ознаками дає можливість удосконалювати склад робочої сили, її розподіл і використання, планувати підготовку кадрів, їх рух і відтворення.

Таблиця 11 Склад і структура працівників за посадами

Найменування категорії персоналу

1998р.

1999р.

2000р.

Кількість чол.

Уд.вес%

Кількість чол.

Уд.вес%

Кількість чол.

Уд.вес%

Керівники, Фахівці, Службовці

466

23,4

467

23,6

482

24,7

Робочі

1524

76,6

1508

76,4

1473

75,3

Всього

1990

100

1975

100

1955

100

Проаналізувавши дані таблиць, робимо висновок, що найбільшу питому вагу в загальний чисельності працівників займають робочі, з кожним роком чисельність працівників зменшується. Різниця в чисельності між 1998р. і 1999р. склала 23 людини, а між 1999р. і 2000р. - 12 осіб.

Для аналізу показників з праці і заробітної платі необхідно також вивчити показники руху кадрів.

Рух робочої сили являє собою процес оновлення, вивільнення та переміщення облікової чисельності.

Таблиця 12 Рух кадрів

Показники

1998р.

1999р.

2000р.

Прийнято працівників

63

207

57

Звільнено працівників

56

262

69

в т.ч.

- За власним бажанням, за прогул та інші порушення трудової дисципліни;

30

136

57

- по скороченню штатів;

26

126

12

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар