Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

style = 'width : 158.05pt; border: solid windowtext .5pt; border-top: none '>

Середньооблікова чисельність

1990

1975

1955

На підставі балансу руху робочої сили для поліпшення інтенсивності процесів руху і стабільності кадрів розраховуємо також показники:

коефіцієнт обороту кадрів з прийому ;

Коефіцієнт обороту кадрів з вибуття;

Коефіцієнт плинності кадрів.

Дані показники розраховуємо за формулами:

Коефіцієнт обороту кадрів з прийому: Кпр. = Qпр. / Счіс.,

Де Qпр. - Кількість прийнятих на роботу;

Счіс. - Середньооблікова чисельність працівників.

Коефіцієнт обороту кадрів з вибуття: Кв = Qу. / Счіс.,

Де Qу. - Кількість звільнених.

Коефіцієнт плинності кадрів: Кт. = Qус. / Счіс.,

Де Qус. - Кількість звільнених за власним бажанням і за

порушення трудової дисципліни.

Таблиця 13

Показник

1998р

1999р

2000р

1

коеф-т обороту кадрів з прийому

0,031658291

0,1048101

0,02916

2

коеф-т обороту кадрів з вибуття

0,028140704

0,1326582

0,03529

3

коеф-т плинності кадрів

0,015075377

0,0688608

0,02916

В 1999р., оборот кадрів по прийому (10%) був менше, ніж з вибуття (13%). Така тенденція збереглася і в наступному році. Це зумовлено низьким рівнем заробітної плати, а, отже, немає зацікавленості в кінцевому результаті праці.

Важливо підкреслити, що плинність кадрів згубно впливає на виконання виробничої програми, на рівень продуктивності праці і собівартість продукції. В результаті плинності кадрів зменшується випуск продукції, оскільки нові працівники, як правило, деякий час виробляють продукції меншу, ніж старі, досвідчені. Крім цього плинність кадрів приводить до необхідності найму нових працівників, які в певній мірі пов'язаний з витратами на їх підготовку, простоями на звільненому робочому місці і т.д.

При аналізі використання робочого часу визначають три фонду часу в людино-днях:

Календарний - загальна сума людино-днів явок і неявок на роботу у зв'язку із святковими та вихідними днями за звітний період.

Табельний відрізняється від календарного на загальну суму неявок у святкові та вихідні дні.

Ефективний - відрізняється від табельного фонду часу на людино-дні тарифних відпусток.

Для визначення структури робочого часу та показників його використання становлять баланс робочого часу в людино-днях, людино-годинах.

2.4. Аналіз витрат.

Собівартість продукції (робіт, послуг) - це вартісне вираження витрат підприємства (організації), пов'язаних з використанням у технологічному процесі виконання робіт і надання послуг природних ресурсів, сировинних матеріалів, палива, енергії, основних виробничих фондів , інструменту, інвентарю, трудових і фінансових ресурсів, а також з інших витрат на їх виробництво і збут, включаючи встановлені державою як обов'язкові платежі - податки, відрахування. Витрати на виконання робіт у вартісному вираженні формують собівартість. Цей показник є одним з найбільш важливих економічних показників. У ньому відображаються всі фактори, які мають вплив на ефективність діяльності підприємства: чим нижче собівартість, тим вище прибуток підприємства та рентабельність виробництва.

Рівень собівартості на різних підприємствах неоднаковий і залежить від безлічі факторів, основними з яких є:

розміри підприємства;

Ефективність застосовної технології;

Технологічна озброєність і ступінь використання основних виробничих фондів;

Рівень використання матеріальних і трудових ресурсів;

Склад кадрів і їх кваліфікація;

Місцеві умови та ін.

Для визначення повної собівартості підприємства складають кошторис (за елементами витрат) або калькуляцію (за ступенями витрат).

Аналіз структури експлуатаційних витрат дає можливість визначити значущість окремих елементів у формуванні собівартості та визначити основні шляхи зниження собівартості в господарстві.

Для розрахунку реалізованої води необхідно спланувати витрати за елементами.

Таблиця 14 Склад і структура витрат за елементами

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар

Показники

1998

1999

2000

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Тис.грн.

%

Всього, в тому числі:

32732,1

100

40977,9

100

14767,5

100

1. Матеріальні витрати

19902,2

60,8

21140,0

51,6

133,6

41,5

2.Заработная плата

4258,7

13,0

4866,8

11,9

411,6

9, 6

3.Отчісленія на соціаль-ве страхування

4997,3

15,3

6407,3

15,6

704,5

11,5

4 .Амортізація

1874,0

5,7

2402,7

5,9