Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

630,6

4,3

5.Прочіе витрати

1700,9

5,2

6161,1

15,0

887,2

33,1

Протягом усього досліджуваного періоду склад витрат залишався незмінним, а структура різна. За елементу «матеріальні витрати» враховуються витрати:

пов'язані з підготовкою та освоєнням нових видів товарів (послуг), на впровадження нового виробництва, витрати на дослідження і раціоналізаторство;

Пов'язані з використанням природних ресурсів, платою за воду, за викиди забруднень у навколишнє середовище;

Витрати некапітального характеру, пов'язані з удосконаленням технологій та організацій виробництва, поліпшенням якості продукції;

Витрати на обслуговування виробничого процесу - придбання і використання матеріалів, палива, електроенергії і т.д.

Спостерігається поступове скорочення цього елемента витрат.

До елементу «витрати на оплату праці» відносять витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, включаючи всі види грошових і матеріальних доплат. Значення даного показника різко падає. До 2000р. він почав трохи збільшуватися, що пов'язано з реорганізацією виробництва протягом аналізованого періоду.

Витрати по елементу «амортизація основних фондів» в 1999р. різко скоротилися.

Що стосується «інших витрат» , то в них включені витрати, пов'язані з набором працівників, обов'язковим страхуванням майна, оплата відсотків за використання фінансового кредиту на поповнення власних обігових коштів, змісту службових приміщень, відрахуваннями і зборами на утримання та ремонт доріг, в державний інноваційний фонд, витрати на реалізацію продукції та ін. Цей елемент має тенденцію до зростання.

Проаналізуємо витрати за статтями калькуляції за три роки.

Таблиця 15 Калькуляція витрат з водовідведення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар

Показники

од.

Вим

1998р.

1999р.

2000р.

Сума,

Тис.грн.

Уд.вес.,%

Сума,

Тис.грн.

Уд.вес.,%

Сума,

Тис.грн.

Уд.вес.,%

Матеріали / хлор /

тис

грн.

95

0,57

24,4

0,16

9,63252

0,07

Електроенергія

- //-

14345,9

85,95

13161,6

85,09

12169,1

82,70

ФОТ произв-х робочих

- //-

1630,7

9,77

1659

10,73

1862,29

12,66

Нарахування на з / плату

- //-

619, 5

3,71

622,1

4,02

674,276

4,58

Сумарні прямі затр.

- //-

16691,1

50,99

15467,1

47,66

14715,3

45,83

Поточний ремонт

- //-

734,7

6,23

735,2

6,02

1178,38

9,20

Цехові витрати

- //-

6728,6

57,07

8195,9

67,16

8765,59

68,47

Общехоз-е витрати, в т.ч .:

- //-

4327

36,70

3272,5

26,82

2857,65

22,32