Реферати » Реферати з економіки » Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

Аналіз господарської діяльності підприємства (Україна)

відрахування до позабюджетних фондів

- //-

893,3

416,5

106,2

Сум.пост.затр.

- //

11790,3

36,02

12203,6

37,60

12801,62

39,87

Амортизація

- //-

4258,7

13,0

4782,0

14,7

4591,5

14,3

Общеексплуатаціонние витрати

- //-

32740,1

100

32452,7

100

32108,42

100

Стоки

т.м3

234830

206 685

192 687

Собівартість 1м3

коп.

13,94

15,7

16,66

З даних видно, що найбільшу частину витрат становлять витрати на електроенергію. Це свідчить про те, що обладнання, встановлене на підприємстві, є енергоємним, що пов'язано з специфікою праці, очистки. А також тим, що внаслідок гострого браку грошових коштів, застаріле обладнання не змінювалося на нове, більш прогресивне.

Порівняно з 1998р. собівартість зросла на 20%. Збільшення собівартості відбулося в основному за рахунок зменшення обсягу прийнятих стічних вод, а також збільшення частки постійних витрат у загальній сумі.

Всі наведені в таблиці витрати можна розділити на умовно-постійні та умовно-змінні.

У нашому випадку до тарифів можна віднести витрати на матеріали і електроенергію.

Постійні витрати - це витрати, що не змінюються при зміні обсягу виробництва і реалізації води. Сюди відносяться всі решта витрати, які не ввійшли в попередні витрати (реалізація матеріалів, штрафи і пені, оренда, ремонт гуртожитку, дебіторська заборгованість, нестачі та псування майна, пільгові пенсії, амортизація, знос об'єктів соцкультпобуту, обслуговування невиробничої сфери, ПДВ і т. д.)

2.5. Аналіз доходів.

Одним з найважливіших фінансових показників, що характеризують діяльність комунальних підприємств, є обсяг реалізації продукції в грошовому вираженні. Саме грошовий вираз виробничої продукції (наданих послуг) за умови повної реалізації становить виручку від реалізації. Можна сказати, що виручка - це грошовий вираз виробничої програми.

Звідси дохід визначається як добуток середнього тарифу на виробничу програму в натуральному вимірі.

Встановлені на підприємстві тарифи затверджуються головою місцевого самоврядування. Встановлені тарифи диференційовані залежно від категорії споживачів.

Встановлені тарифи майже щороку змінюються, що пов'язано з тим, що підприємство несе великі збитки, а тому що для подальшого безперебійного виробництва необхідно мати хоча б невеликий прибуток, то в зв'язку з цим з року в рік тарифи збільшуються.

Тариф на послуги водовідведення складається з собівартості прийняття та очищення води і граничного рівня рентабельності.

Дані аналізу доходів, отриманих протягом 3-х років представлені у вигляді таблиці.

Таблиця 16 Нараховано за послуги водовідведення

Показники

1998р.

1999р.

2000р.

Т.грн

%

т.грн

%

т.грн

%

1

Населення

15787,7

34,30

13914,2

35,02

26103,68

53,14

2

Бюджет

3660,58

7 , 95

3197,7

8,05

2924,524

5,95

3

С / госп. підприємства

88,946

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар

'>