Реферати » Реферати з економіки » Міжнародний поділ праці в системі МЕВ

Міжнародний поділ праці в системі МЕВ

вісім європейських держав разом узятих: Франція, Іспанія, Італія, Португалія, Швеція, Норвегія, Греція, Фінляндія, де проживає понад 240 млн. чоловік. Республіка має 14 областей, 198 районів, 82 міста, вона має багатющими земельними ресурсами і корисними копалинами. Казахстан має унікальні природними багатствами.
Це, насамперед, нафту. Основні родовища нафти знаходяться в Західно - Казахстанської, Атирауської, Мангістауської, Актюбінської, Кзил - ордінськой областях. Досліджені запаси становлять 4.5 млрд. т. нафти; 5.9 тріл.куб.м. газу.
Вугілля. Запаси 200 млрд. т. Основні родовища вугілля зосереджені в Карагандинській (коксівне вугілля), Костанайської, Акмолинської, Павлодарської, Східно - Казахстанської областях. Мається унікальне родовище вугілля: Шубаркольское родовище, де запаси вугілля становлять 2 млрд. т., при злостности 4 - 25%.
Залізна руда. За обсягами запасів (8 млрд. т.) Казахстан займає третє місце в СНД після Росії та України. Основні запаси зосереджені в Костанайської області (Сарбаев, Кашира, Лясковська). Запаси хрому зосереджені в Актюбінської області (90% запасів СНД). Фосфор - 60% світових запасів мається на Жамбилської області. Фактично дві країни в світі є монополістами з фосфорним добривам: Казахстан і США. 60% технічних алмазів, 97% кольоровим металів, 60% запасів срібла СНД, а також 40 - 45% світових запасів уранової руди (за даними МАГАТЕ) знаходяться на території Казахстану. Республіка має значними запасами золота, ванадію, вольфраму та іншими видами кольорових металів, з таблиці Менделєєва на території Казахстану виявлено 99 елементів. Рівень промислового розвитку республіки в цілому знаходиться на рівні слаборозвинених країн, однак є галузі промисловості, де республіка може претендувати на свою "нішу" в світовій системі розвинених країн. Це підприємства військово - промислового комплексу, унікальний космодром Байконур та інші галузі.
До недоречним багатств Казахстану відноситься його земля. Загальна земельна площа становить 176 млн.га., з них сільгоспугідь 220 млн.га., під сільськогосподарські культури зайнято 35 млн.га., з них під зернами культурами - 23 млн.га. землі.
Казахстан володіє розвиненою системою освіти, науки, культури, значним науковим і технічними потенціалом, яких немає в багатьох країнах, що будують ринкову економіку.
На основі економічного потенціалу була побудована зовнішньоторговельна політика та політика участі в міжнародному поділі праці. Розглянемо експортний потенціал Казахстану, щоб зрозуміти, на чому спеціалізується республіка в даний час, визначити її роль і місце в міжнародному розподілі праці.
ЕКСПОРТНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАЗАХСТАНУ.
Багато країн при створенні основ ринкової економіки головну увагу приділяли розвитку експорту, як фактора підвищення конкурентоспроможності свого виробництва в цілому, як найбільш короткого шляху при вирішенні наболілих проблем. У цьому плані які можливості має Республіка Казахстан?
Економічний стан Казахстану визначається його багатством, в даному випадку природними ресурсами, з якими Казахстан може вийти на світовий ринок і конкурувати з іншими товаровиробниками. Однак на цьому шляху його підстерігають великі непередбачені обставини. Насамперед, світовий ринок сировини вже поділений між усіма товаровиробниками і там немає вільної "ніші", там існує гостра конкурентна боротьба. По - друге, сировину на світовому ринку реалізується за низькими цінами, та ще казахстанський постачальники сировини не має свого іміджу і якість його продукції не має світового сертифікату. Світовий споживач сировини звик купувати сировину певної якості і в точно зазначений термін. Тому, щоб завоювати свою "нішу" на цьому ринку необхідно прикладати максимум зусиль. При соціалізмі республіка перебувала в тепличних умовах: вона знала, що виробити стільки тонн вугілля, нафти, зерна, кольорових металів і т.д., не вступала ні в контакти зі своїми споживачами, що не конкурувала на світовому ринку з іншими виробниками аналогічно продукції, що не вивчала кон'юнктуру світового ринку. Однак, отримавши незалежність, республіка стала робити перші кроки в експорті своєї продукції.
На зовнішній ринок Казахстан на початку 90-х років поставляв 290 найменувань різноманітних товарів і був основним постачальником в колишньому Союзі на експорт: 95% хромової руди, 90% жовтого фосфору, 75% свіньца, 50% цинку,
60% ферохрому і хромніка натрієвого, значної частини експортованої міді, титану, магнію, рідкоземельних металів.
Експортно - імпортні операції здійснюються зовнішньоторговельними організаціями МПТ і ЕРК та іншими спеціалізованими організаціями, на основі міжурядових угод і квот і ліцензій на експорт продукції державного значення і на імпорт сировини, продовольства, медикаментів для державних потреб і на умовах вільної торгівлі, а також безпосередньо товаровиробниками - підприємства спільні, малі, приватні та кооперативи.
З 1992 року Казахстан почав самостійно здійснювати свої зовнішньоторговельні зв'язки.
За даними митних декларацій, введених в першому півріччі 1998 року, республіка мала товарообмін

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Подібні реферати:
Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану
дивитися на реферати схожі на "Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану" приблизний перелік екзаменаційних питань економіка перехідного періоду казахстана
Економіка Казахстану
Регіони | Східний К-н обл. вост.-каз. Отрасл. | Північно-Вистачає. Обл. Павлодарська | | Цв. Метал. АПК ліг. І харч. Примушує. | Галузь електроенер. Кут. Примушує. | | Доля. Вага 10%, 13% | Металург. Машинобудува.
Організація і технологія галузі
Відповіді на питання по лекції "Організація і технологія галузі ".
Економічний розвиток Казахстану
Основне питання, яке хотілося б розглянути, полягає в наступному: які проблеми і які перспективи має Казахстан після завершення реструктуризації економіки? Однак питання це вимагає деякого
Визначення рейтингу конкурентоспроможності країни
Масштабність конкуренції. Природно-ресурсний потенціал світового господарства. Роль природних ресурсів у світовій економіці.
Водні проблеми Центральної Азії
Вода стає предметом політичної торгівлі між країнами регіону. Водна проблема використовується в деяких випадках як метод тиску на ту чи іншу країну для вирішення конфліктних ситуацій.
Економіка Австрії
Економічний стан. Трудові ресурси і структура виробництва. Організація виробництва. Сільське господарство. Сировинні ресурси.
Волго-вятский економічний район
Економічний район має досить великі ресурси сировини для виробництва будівельних матеріалів: гіпс, глини, доломіт, цементна сировина, скляні піски, будівельний камінь. На частку район припадає понад
Нафтова промисловість
Експорт нафти. Проблеми галузі. Нафтопереробка. Промисловість полімерних матеріалів. Проблема каспійської нафти.
Газова промисловість Росії
У 1994 році в Росії було видобуто 607.3 млрд. м3 природного газу, що склало 98.2% до обсягу видобутку в 1993 році, причому 570.6 млрд. м3 (більш 90%) було добуто РАО "Газпром". РАО "Газпром" - власник міс
Аналіз динаміки розвитку паливних галузей в Уральському економічному район ...
В Уральському районі нафтовидобувна промисловість була створена після 2-ї світової війни в Башкирії (Туймазинское, Ішімбаевскіе, Арланское нафтопромисли), Пермської і Оренбурзькій областях і Удмуртії.
Росія у світовій економіці
Газова промисловість. На РФ припадає більше 35% родовищ природного газу. Основну видобуток «блакитного палива» контролює російський монополіст «Газпром» . У Європі на газ з Росії припадає до 70% по
Характеристика природно-ресурсного потенціалу Росії
Умови і передумови раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Росії. Мінерально-сировинні ресурси Росії. Поняття балансових і прогнозних запасів. Забезпеченість РФ різними видами ресурсів.
Текстильна промисловість
Основні виробники бавовни і льоноволокна в СНД і районах Росії. Оцінка динаміки виробництва, відмінності в темпах спаду. Основні виробники бавовни і льоноволокна в СНД і районах Росії. Оцінка динаміки виробництва, відмінності в темпах спаду.
Далекосхідний економічний район
Склад району. Фізико-і економіко-географічне положення району. Природа району та природні передумови його розвитку. Історія освоєння території і формування господарського комплексу району. Населення та трудові ресурси району.
Бангладеш і Коста Ріка: порівняльна характеристика
Введення 1 Коста Ріка і Бангладеш: загальна характеристика 2 Аналіз соціально - економічних показників Висновки Список використаної літератури Введення Світове господарство на рубежі XXI століття - глобальне за своїми масштабами; воно грунтується цілком на принципах ринкової економіки, об'єктивних закономірностях міжнародного поділу праці, інтернаціоналізації виробництва і капіталу. До кінця 90-х років у світовій економіці проявився ряд стійких тенденцій.
Розвиваються у світовій економіці
Країни, що розвиваються: країни Латинської Америки і Карибського басейну, Африки (за винятком Південної Африки), Азії і Тихого океану (за винятком Австралії, Нової Зеландії та Японії), Кіпр, Мальта, колишня
Ефективність організації та управління нетрадиційними джерелами енергії ...
Сталий розвиток економіки Казахстану і її успішне функціонування багато в чому залежать від рівня її управління. В даний час найважливішою проблемою, від вирішення якої залежить економічне становище та усп
Розрахунок деяких техніко-економічних показників паливно-енергетичного ...
Аналізуючи показники розвитку ПЕК з 1990 року, чітко простежується тенденція до зниження видобутку як окремих видів ПІ, так і зниження видобутку в цілому. Різке падіння всіх економічних показників у 1990-19

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар