Реферати » Реферати з економіки » Міжнародний поділ праці в системі МЕВ

Міжнародний поділ праці в системі МЕВ

республіки самостійно складають плани експортно - імпортних операцій і їм було офіційно дозволено самостійно виходити на зовнішній ринок.
До цього зовнішньоекономічні та міжреспубліканські зв'язки формувалися у складі єдиного державного плану і народногосподарського комплексу. Радами Міністрів союзних республік встановлювалися завдання з експорту тільки по продукції, яка виготовлялася підприємствами безпосередньо республіканського підпорядкування. Основні підприємства - експортери перебували у віданні союзні міністерств, в планах яких встановлювалися завдання з виробництва в продукції на експорт. Аналогічна система відносин діяла і при імпортних закупівлях.
Рішенням детективних органів були визначені права та обов'язки підприємств, галузевих, регіональних і республіканських органів і в їх структурі створені спеціальні підрозділи по зовнішньоекономічних зв'язках.
У 1988 році було створено республіканське зовнішньоторговельне об'єднання "Казахімпорт", в 1989 році був утворений Державний Комітет з зовнішньоторговельним зв'язкам, який в 1991 році був перетворений в зовнішньоекономічних зв'язків (МЗЕЗ) з червня 1993 його очолював заступник прем'єр-міністра республіки.
З метою більш ефективного використання виробничого потенціалу республіки і задоволення потреби ринку, якнайшвидшого входження республіки в світогосподарські зв'язки в червні 1994 року утворено Міністерство промисловості і торгівлі Республіки Казахстан (МПіТ РК) на базі скасованих МЗЕЗ, Мінпрому та Мінторгу Республіки Казахстан.
Були створені і зміцнюються відповідні підрозділи в апараті Кабінету Міністрів, Мінекономіки, Мінфіну, Нацбанку, організовані Митний Комітет і Зовнішекономбанк (Алембанк) з розгорнутою системою в регіонах.
З метою широкого залучення іноземної допомоги для структурної перебудови економіки та зміцнення його експортного потенціалу в 1992 році було створено Національне агентство з іноземних інвестицій, яке з кінця січня 1993 року перебувало при Міністерстві економіки республіки, а з березня 1995 року воно було перетворено в Комітет з використання іноземного капіталу при Кабінеті Міністрів Республіки Казахстан.
Для координації роботи із залучення урядових кредитів іноземних держав та для вирішення оперативних питань створена республіканська Комісія за іноземними кредитами під керівництвом Приклад - Міністра.
Для посилення державного регулювання процесів залучення, використання, обслуговування і погашення іноземних кредитів, отриманих або гарантованих Республікою Казахстан, та стимулювання розвитку експорту вітчизняної продукції в липні 1994 створено державний експортно - імпортний банк Республіки Казахстан (Ексімбанк Казахстан), який є правонаступником Алембанка Казахстан за всіма міжнародними зобов'язанням. Алембанк Казахстан за 3 роки отримав серйозне міжнародне визнання, має кореспондентські зв'язки з 170 найбільшими банками світу, обслуговує 13 генеральних кредитних ліній, фінансує ряд найбільших об'єктів, більше 85% валютних кредитів направляє в сферу виробництва.
За даними Ексімбанку Казахстан загальна сума підписаних кредитних угод перевищує 1 млрд.дол., З яких 600 млн.дол. вже використовується (01.01.1995 р.).
У Мінекономіки РК ведеться контроль за використання іноземних кредитів в рамках відкритих 24 кредитних ліній з 19 країн і п'яти міжнародних організацій.
Повинно бути реалізована 15 великих інвестиційних проектів за участю іноземного капіталу на 6260 млн.дол.
Посередником у відносинах вітчизняного бізнесу як усередині республіки, так і за її межами стає Торгово - промислова палата Казахстану (ТПП). Організована в 1959 році і стала самостійною з 1989 року. На сьогодні (листопад 1994 р.) та її членами є понад 400 організацій, при ній сформовані спеціалізовані фірми "Казахстанекспертіза", "КазЕспо", "Казвнешсервіс".
В обласних центрах створюються незалежні ТПП з усіма повноваженнями республіканської палати. Проводиться цілеспрямована робота щодо створення спільних торгових палат (СТП) із зарубіжними країнами. СТП створена в Францією. У дев'яти країнах створені Торгові доми.
З метою активізації підприємницької діяльності в республіці, сприяння послідовному інтегруванню вітчизняної економіки в систему світових господарських зв'язків, відпрацювання економіка - правових норм функціонування вільних економічних зон і їх використання в інших регіонах республіки, в місті Алмати, в межах території Казахстанського центру ділового співробітництва створена вільна торгова зона "Атакент".
У Республіці акредитовано понад 160 представництв зарубіжних фірм, діють 10 банків за участю іноземного капіталу, зареєстровано 2025 (січень 1995р.)
Спільних підприємств за участю понад 60 країн.
У Казахстані одним з перших серед республік СНД були прийняті нормативні документи, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність (ЗЕД) суверенної держави.
Все це обумовлює залежності положення Республіки Казахстан в сфері міжнародних економічних відносин на даний момент розвитку економіки країни. Але так тривати не може. Якщо ми хочемо розвитку нашої держави, підвищення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 
Подібні реферати:
Стратегічні пріоритети розвитку харчової промисловості
2. Роль і значення підприємств харчової промисловості в задоволенні потреби населення і підвищення його життєвого рівня ..................... .........................................
Правове забезпечення діяльності банків Беларуссии
Банківське законодавство. Цілі і функції Національного банку. Нормативні правові акти Національного банку.
Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану
дивитися на реферати схожі на "Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану" приблизний перелік екзаменаційних питань економіка перехідного періоду казахстана
Міжнародний туризм і його роль у розвитку економіки Киргизької Республіки
Структура і зміст роботи дозволяють повністю розкрити поставлену тему. Випускна робота складається з трьох розділів, що включають шість параграфів, вступу і висновку, списку використаних джерел та прило
Особливі економічні зони
Інтернаціоналізація господарського життя, потреба більш ефективного використання географічних та інших переваг певних територій призвели до створення в багатьох країнах особливих економічних зон.
Приватизація в республіці Казахстан
Результативність, ефективність діяльності підприємств, компаній залежить від панівної на них власності. Звідси виникає прагнення до перетворення форм і відносин власності в цілях забезпечення
Етапи та перспективи розвитку співдружності незалежних держав (СНД)
Залежність економіки держав СНД від світового господарства вже підтвердилася вибухнула фінансовою кризою. Навіть часткова ізоляція від світових ринків, втрата експортерами частини ринків збуту призвела до скорочення виробництва, зростання безробіття.
Банківські перекази на рахунки Міністерства фінансів і Національного банку ...
Порядок проведення грошових переказів за системою SWIFT. Функції та обов'язки співробітників банку.
Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу
Виконання кредитових переказів клієнтів банку. Бухгалтерський облік грошових коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь фізичної особи. Облік доходів і витрат в іноземній валюті.
Водні проблеми Центральної Азії
Вода стає предметом політичної торгівлі між країнами регіону. Водна проблема використовується в деяких випадках як метод тиску на ту чи іншу країну для вирішення конфліктних ситуацій.
Виконання банківських переказів в білоруських рублях
Банківські перекази в білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами. Порядок розрахунків за системою SWIFT. Відображення операцій в звітності банків.
Переддипломна виробнича практика в АТ «Казахстан Російські залізниці»
Історія магістралі. Загальне положення. Система бухгалтерського обліку та фінансова звітність. Облік основних засобів. Капітальні вкладення. Облік нематеріальних активів. Облік товарно - матеріальних запасів. Облік грошових коштів. Оподаткування.
Газова промисловість Росії
У 1994 році в Росії було видобуто 607.3 млрд. м3 природного газу, що склало 98.2% до обсягу видобутку в 1993 році, причому 570.6 млрд. м3 (більш 90%) було добуто РАО "Газпром". РАО "Газпром" - власник міс
Лізинг
Фінансова оренда (лізинг). Загальні положення про право промислової власності.
Зовнішньоекономічні аспекти продовольчої безпеки Росії
Зниження рівня життя народу, викликане в останні роки падінням виробництва, порушенням економічних і господарських зв'язків з країнами зарубіжжя, призвело до різких деформацій у структурі та обсягах споживання населенням продуктів харчування.
Економічний розвиток Казахстану
Основне питання, яке хотілося б розглянути, полягає в наступному: які проблеми і які перспективи має Казахстан після завершення реструктуризації економіки? Однак питання це вимагає деякого
Іноземні інвестиції в РФ: структура, напрямки та ефективність использ ...
Динаміка та сучасний стан іноземних інвестицій в Росії. Основні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Росії. Державне регулювання залучення іноземних інвестицій.
Ринок обладнання для корпоративних мереж на тлі макроекономіки та політик ...
Потенціал ринку СНД залишається високим. Географічний вимір. Продуктове вимір.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар