Реферати » Реферати з економіки » Управління витратами

Управління витратами

сприятливих тенденцій.
Наприклад, якщо витрати підприємства збільшилися через зростання цін на придбані ресурси, слід проаналізувати можливості переходу на менш дорогі матеріали, зменшення норм витрати дорогих матеріалів, або, можливо, просто шукати інших постачальників, що пропонують товар за нижчими цінами.

Якщо ж причиною зростання сумарних витрат стало зростання обсягу виробництва, викликаний високим ринковим попитом на продукцію підприємства, швидше за все, слід постаратися стимулювати подальше зростання обсягів, або, якщо виробничі потужності чи небезпека загострення конкуренції не дозволяють цього зробити, підвищити ціни на продукцію, збільшивши тим самим прибуток підприємства.

Для ефективного управління витратами на підприємстві повинен бути розроблений механізм реалізації функцій управлінського контролю витрат [1, с.53-57].

3. ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВАТ «електроагрегати»

3.1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства

ОАО "Електроагрегат" - це промислове підприємство, яке спеціалізується на випуску пересувних та стаціонарних джерел енергопостачання. Це виробництво є основним напрямком діяльності підприємства, також підприємство випускає товари народного споживання. У серпні 1991 року НВО "Електроагрегат" засновано в АТ
"Електроагрегат", до яких увійшли: КЗПА - головне підприємство, СЕМЗ, РСУ-
2. Засновники акціонерного суспільства члени трудового колективу НВО
"Електроагрегат" і Мінелектротехпрібор. Акціонерне Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний рахунки. Вищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів.

Система управління представлена ??наступним чином: на вищому рівні - генеральний директор, потім технічний директор, потім технічний директор (всі технічні відділи), директор з виробництва
(виробничі відділи ), директор з економічних питань (ООТиЗ, ФО,
ПЕМ, ПТЕА), головний бухгалтер (бухгалтерія), комерційний директор (відділи маркетингу, збуту, ОМТС), заступники генерального директора: начальник управління кадрів та режиму, начальник управління капітального будівництва, помічник генерального директора по ГО, ОВС.

Бухгалтерія - веде облік фактичних витрат, пов'язаних з роботою підприємства, виробляє контроль матеріальних і фінансових операцій, аналіз фактичних витрат ВАТ.

Зовнішня Середа підприємства, як і в інших підприємств, через економічного становища в країні можна вважати нестабільною. Трапляється, що укладені договори розриваються за ініціативою покупця з яких-небудь причин; через неритмічність поставок підприємство не встигає виконати план і випускає продукцію пізніше визначеного терміну, а це тягне за собою пізню продаж і розподіл прибутку.

Внутрішня середу підприємства є та не створює жодних бар'єрів у досягненні цілей підприємства: організаційна структура включає в себе всі необхідні відділи для успішної діяльності; на заводі освоєні передові технології; висока інженерно-технічна та організаційна культура; наявність матеріального заохочення працівників; кваліфікований управлінський персонал.

Виходячи з аналізу внутрішнього середовища підприємства можна сформулювати стратегію ВАТ "Електроагрегат" - зміцнення своїх позицій як на вітчизняних, так і на зарубіжних ринках збуту шляхом випуску конкурентоспроможності продукції.

Мета ВАТ "Електроагрегат" - виживання в довгостроковій перспективі.

Перед підприємством стоїть ряд проблем, незважаючи на те, що підприємство рентабельно. Прибуток порівняно з попереднім роком, збільшилася в два рази. Це сталося не за рахунок зниження собівартості, а за рахунок збільшення обсягу реалізації, що говорить про поліпшення діяльності відділу маркетингу.
Підприємство в змозі сама фінансувати свою діяльність і розвиток.

Основною проблемою підприємства є трудність, пов'язана з підтриманням якості продукції, що випускається. Це пов'язано з наступними причинами: якщо раніше на випробування нової продукції відводили кілька років, то тепер - кілька місяців; браковані комплектуючі, помилки робітників і ін.

На ринку автономних джерел енергопостачання основними споживачами
ОАО "Електроагрегат" є підприємства, об'єкти яких розташовані поза зоною централізованого електропостачання. В першу чергу по галузевому характеру до них відносяться організації нафто-і газовидобутку, нафтопереробки, машинобудування, будівництва, геології, сільського господарства. Значний інтерес становлять вироби пересувної енергетики.

В даний час підприємство знаходиться на стадії зрілості виробництва та займає досить міцні позиції на ринках країни.
Основні зусилля підприємства направлені на розробку і впровадження нових, що перевершують за своїми характеристиками продукцію конкурентів.

Для того щоб оцінити фінансово-господарську діяльність ВАТ
«електроагрегати» нами було проведено аналіз даних балансу за формою №1, яка представлена ??в дод. А. Виходячи з цього ми склали агрегований баланс підприємства (табл. 4).

Таблиця 4

Агрегований баланс ВАТ «електроагрегати»
| АКТИВ |
| Види | 1999 год | 2000 | 2001год | Абсолютне | Темп |
| майна | | | | відхилення | росту,% |
| | | | |, | |
| | | | | (+,-) | |
| Січень | 1356,3 | 8780,2 | 2218 | 1259,4 | 12157,6 |
| Лютий | 1192,2 | 7879,4 | 1976,5 | 2138,2 | 11994,1 |
| Березень | 1418,5 | 8155 , 1 | 3247,8 | 940,6 | 12343,5 |
| Квітень | 1867,3 | 13219,1 | 279,9 | 1207,5 | 14706,6 |
| Травень | 1589,6 | 9093,8 | 2327,1 | 1400 | 12820,9 |
| Червень | 1149,38 | 6592,5 | 2452,7 | 688,4 | 9733,7 |
| Липень | 1460,8 | 8157,6 | 2290,5 | 1186,4 | 11634,2 |
| Серпень | 1552,65 | 8481,9 | 1510,7 | 1823,7 | 11876,4 |
| Вересень | 726,85 | 5066,9 | 1191,7 | 1623 | 7880 , 6 |
| Жовтень | 2250,36 | 19710,5 | 1747,9 | 2344,9 | 23803,4 |
| У листопаді | 2158 | 24730 , 4 | 1956,6 | 2111 | 28898 |
| Грудень | 2195 | 33508,5 | 2639,3 | 3139,1 | 39286,9 |
| Разом | 16582 | 153375,9 | 23798,7 | 19960,9 | 197135,9 |

При застосуванні інструментів операційного аналізу в управлінні витратами підприємства, необхідно витрати розділити на постійну і змінну частини.

Матеріальні витрати, які включають в себе витрати на сировину, допоміжні матеріали, тару, зарплату виробничих робітників і нарахування на зарплату відносимо до змінних.

Так як цехові і загальнозаводські витрати являють собою змішані витрати, то для управління ними необхідно розділити їх на змінні і постійні. Для цього скористаємося методом найменших квадратів.

Визначення коефіцієнтів і результати розрахунків представлені в таблиці
6 і в таблиці 7 (дод. А, Б).

Використовуючи дані таблиці 6, знайдемо ставку змінних витрат (для цехових витрат):

Змінні витрати в розрахунку на середньосписковий обсяг виробництва складають (1510,7 шт. * 324 , 0027 руб. / шт.) = 489461,16 руб. Тоді постійні витрати становлять (1843739,79 руб. - 489461,16 руб.) =
1354278,63 руб.

Таким чином, рівняння регресії цехових витрат матиме наступний вигляд: у = 1354,3 тис. Руб. + 324 * Х

Використовуючи дані таблиці 7, розрахуємо ставку змінних витрат (для загальновиробничих витрат):

Змінні витрати в розрахунку на середньомісячний обсяг виробництва складають (1510,67 шт. * 834,0535 руб. / шт.) = 1259979,6 руб. Тоді постійні витрати становлять (1289106,24 руб. - 1259979,6 руб.) =
29126,64 руб.

Таким чином, шукане рівняння регресії загальновиробничих витрат матиме вигляд:

У = 29,13 тис.руб. + 834,05 * Х

Далі необхідно розрахувати ключові показники операційного аналізу діяльності підприємства за 2000 рік. Для цього скористаємося загальним рівнянням регресії цехів і загальновиробничих витрат:

У = 1383,43 тис.руб. + (Х * 1158,05 тис.руб.), Де

1383,43 тис. Руб. - Це постійні витрати, а (Х * 1158,05 + Матеріальні витрати) - це змінні витрати,

Х - обсяг виробництва.

Розрахункові дані представлені в табл. 8 (дод. В). Розрахуємо силу впливу операційного важеля, поріг рентабельності і запас фінансової міцності за 2001 рік для підприємства ВАТ «електроагрегати» . Дані для розрахунку стисло представимо в таблиці:

| Показник | В тис. Руб. | У відсотках і в |
| | | відносному вираженні |
| | | (К ВРП) |
| 1. Виручка від реалізації | 237 252 | 100% або 1 |
| 2. Змінні витрати | 175303 | 73,9% або 0,739 |
| 3. Валова маржа | 61949 | 26,1% або 0,261 |
| 4. Постійні витрати | 16601 | 6,99% або 0,0699 |
| 5. Прибуток | 45348 | 19,1% або 0,191 |

Поріг рентабельності = Постійні витрати / Валова маржа (в відносному вираженні. До ВРП) = 16601 тис. Руб. / 0,261 = 63605 тис. Руб.

Запас фінансової міцності = 237252 - 63605 = 173647 тис. Руб.

Запас фінансової міцності в% =

Сила впливу операційного важеля =

Таким чином, для підприємства ВАТ «електроагрегати» можна зробити наступні висновки:

1) поріг рентабельності, рівний 63605 тис. руб., показує, що при цій кількості виручки підприємства не має ні збитків, ні прибутку;

2) запас фінансової міцності склав 73,19%, тобто виручка від реалізації продукції може знизитися на 73,19%, але збитків поки це не принесе,

3) сила впливу операційного важеля склала 1,36, а це означає, що якщо виручка збільшиться, наприклад, на 10%, то це повинно принести зростання прибутку на 10% * 1,36 = 13,6%

3.3. Аналіз чутливості прибутку підприємства до зміни елементів операційного важеля

Для підприємства ВАТ «електроагрегати» необхідно провести аналіз чутливості прибутку підприємства до 10-відсотковим змін основних елементів операційного важеля і визначимо:

1. Ціна реалізації зміниться на 10%, як зміниться прибуток? На скільки одиниць продукції можна скоротити обсяг реалізації без втрати прибутку?

2. Оцінимо вплив 10% зміни змінних витрат на прибуток.

3. Оцінимо вплив 10% зміни постійних витрат на прибуток.

4. Оцінимо вплив 10% збільшення обсягу реалізації.

Вибір саме 10-відсоткового зміни елементів операційного аналізу обумовлений середньогалузевим показником темпів зростання виручки.

Скористаємося нижчеподаними формулами обчислення обсягу реалізації
(К0), що забезпечує постійний результат при зміні одного з елементів операційного важеля:

- якщо зміниться ціна реалізації:

К0 = (Вихідна сума валової маржі / Новий коефіцієнт валової маржі): Нова ціна реалізації

- якщо змінюються постійні витрати:

К0 = (Вихідна

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар