Реферати » Реферати з економіки » Управління витратами

Управління витратами

сума валової маржі / вихідний коефіцієнт валової маржі): Ціна реалізації

- якщо змінюються змінні витрати:

К0 = (Вихідна валова маржа / Новий коефіцієнт валової маржі).

Для виконання аналізу необхідно, насамперед, визначити за вихідними даними роль різних елементів операційного важеля у формуванні фінансових результатів підприємства ВАТ «електроагрегати» за
2001 для вихідного положення :
| Показники | Значення |
| Ціна реалізації | 12,53047 тис. руб. / Шт. |
| Виручка від реалізації | 237 252 тис. Руб. (100%) |
| Змінні витрати | 175303 тис. Руб. (73,9%) |
| Валова маржа | 61949 тис. Руб. (26,1%) |
| Постійні витрати | 16601 тис. Руб. (6,99%) |
| Прибуток | 45348 тис. Руб. (19,1%) |
| Середні змінні витрати | 9,2586 тис. Руб. / Шт. |

1. Припустимо, що ціна реалізації зростає на 10%, тоді:

Нова ціна реалізації - 13,783515 т.р. / Шт.

Змінні витрати - 175 303 тис. Руб. (67,17%)

Валова маржа - 85674 тис. Руб. (32,83%)

Постійні витрати - 16601 тис. Руб. (6,36%)

Прибуток - 69073 тис. Руб. (26,47)

Визначимо, при якому обсязі реалізації можна отримати колишній результат прибутку (45348 тис. Руб.):


| Показники | Обсяг - 18934 шт; | Обсяг, який би |
| | Ціна - 13,783517 | незмінний результат |
| | т.р. / шт. | 13689,99шт .; ціна = 12,53 |
| | тис. руб. |% | Тис. руб. |% |
| Виручка від реалізації | 260 977 | 100 | 188 699 | 100 |
| продукції | | | | |
| Змінні витрати | 175303 | 67,17 | 126750 | 67,17 |
| Валова маржа | 85674 | 32,83 | 61949 | 32,83 |
| Постійні витрати | 16601 | 6,36 | 16601 | 8,79 |
| Прибуток | 69073 | 26,47 | 45448 | 24,03 |

Змінні витрати (при V = 13689,99) = СР змінні витрати * V реалізації = 9,2586 т.р. / Шт. * 13689,99 шт. = 126750 т.р.

Таким чином, підвищення ціни на 10% компенсує скорочення обсягу реалізації (18934 шт. - 13689,99 шт. = 5244,01 шт. Або на 27,69%) і збільшує прибуток на 52, 32%; якщо ціна знизиться на 10%, то підприємство повинно збільшити обсяг реалізації на 55,38%.

2. Проаналізуємо вплив зміни змінних витрат на прибуток підприємства. Припустимо, що завдяки підвищенню продуктивності праці і більш вигідним закупівлям сировини і матеріалів підприємству ВАТ «електроагрегати» вдалося знизити змінні витрати на 10%. Визначимо величину скорочення обсягу реалізації, яку компенсує дане зниження змінних витрат

(без втрати прибутку).

Виручка від реалізації - 237 252 тис. Руб. (100%)

Нові змінні витрати - 157772,7 тис. Руб. (66,5%)

Валова маржа - 79479,3 тис. Руб. (33,49%)

Постійні витрати - 16601 тис. Руб. (6,99%)

Прибуток - 62 878 тис. Руб. (26,5%)

Новий обсяг реалізації:


| Показники | Обсяг - 18934 шт | Обсяг, який би |
| | | незмінний результат |
| | | 14762,2 шт. |
| | Тис. руб. |% | Тис. руб. |% |
| Виручка від реалізації | 237 252 | 100 | 184 958 | 100 |
| продукції | | | | |
| Змінні витрати | 157772,7 | 66,5 | 123009 | 66,5 |
| Валова маржа | 79479,3 | 33,49 | 61949 | 33,49 |
| Постійні витрати | 16601 | 6,99 | 16601 | 8,87 |
| Прибуток | 62878,3 | 26,5 | 45348 | 24,51 |

Отже, зниження змінних витрат на 10% компенсує скорочення обсягу реалізації на 4171,8 шт. (18934 - 14762,2) або на 22,033% і збільшує прибуток на 38,6572%. Аналіз показує, що при підвищенні змінних витрат на 10% підприємство ВАТ «електроагрегати» повинно домогтися збільшення обсягу реалізації на 32% (щоб компенсувати втрачену частину доходу), або воно втратить 38,65% свого прибутку.

3. Розглянемо зміну постійних витрат. Припустимо, він розглядався підприємству, завдяки новій організації своєї діяльності вдалося знизити постійні витрати на 10%. Тоді при початковому обсязі реалізації прибуток повинна зрости на 4534,8 т.р. або на 10%. Визначимо зниження обсягу реалізації, на яке тепер може піти підприємство для досягнення первісної прибутку 45348 т.р. Після зниження постійних витрат потрібно валова маржа на рівні 60288,9 т.р. Тоді новий обсяг реалізації складе:

Аналогічно, зростання постійних витрат підприємства може компенсувати шляхом зменшення обсягу реалізації на 2,64%, тому що в противному випадку прибуток знизиться на 10%.

4. Вплив зміни обсягу реалізації на прибуток проаналізуємо за допомогою ефекту операційного важеля. Сила впливу важеля дорівнює

(61949 т.р .: 45348) = 1,36. Припустимо, підприємство ВАТ

«електроагрегати» збільшило обсяг реалізації на 10%. Тоді виручка зросте на 10% також, а прибуток з урахуванням дії операційного важеля повинна збільшитися на (10% * 1,36) = 13,6

Перевірка:
| Виручка від реалізації | 2600977,2 |
| Змінні витрати | 192832,56 |
| Валова маржа | 68144,64 |
| Постійні витрати | 16601 |
| Прибуток | 51543,64 |

Прибуток дійсно зросла на 13,6% або на 6195,64 тис. руб.

Таким чином, для підприємства ВАТ «електроагрегати» можна зробити наступні висновки: на основі проведеного аналізу можна розподілити елементи рентабельності за ступенем їх впливу на прибуток підприємства:

- підвищення ціни на 10% збільшує прибуток на 52,32%, а відповідне зниження ціни погіршує результат на 52,32%;

- Зміна прибутку підприємства при зміні змінних витрат становить 38,65%;

- Збільшення обсягу реалізації продукції на 10% призводить до зростання прибутку підприємства на 13,66%;

- З числа розглянутих факторів найменший вплив на результат надає зміна рівня постійних витрат. 10% зміна цих витрат призводить до пропорційної зміни результату (ті ж 10%).

За допомогою операційного аналізу виявлено і взаємозв'язок чинників ціни і змінних витрат із змінами обсягу реалізації:

- при зниженні ціни на 10% підприємство ВАТ «електроагрегати» має збільшити обсяг реалізації на 55,38%, щоб компенсувати втрату доходу, а при збільшенні ціни на 10% можна скоротити обсяг реалізації на 27,69% без негативних наслідків для фінансових результатів підприємства;

- Для компенсації зростання змінних витрат на 10% підприємство повинно домогтися збільшення обсягу реалізації на 32%, при зниженні рівня змінних витрат можна скоротити обсяг реалізації на 22,033%.

ВИСНОВОК

Під витратами підприємства розуміється сума коштів, витрачених в цілях забезпечення реалізації продукції та отримання доходів.

Для ефективного управління витратами на підприємстві / і ВАТ
«електроагрегати» в ході проведеного дослідження вдалося зробити наступні висновки та пропозиції.

1. При аналізі структури собівартості продукції за елементами витрат в 2001 році було виявлено, що найбільшу питому вагу в собівартості займають такі статті, як «сировину й матеріали» та «Інші витрати» . Для зниження витрат за першою статтею керівництву підприємства можна порекомендувати закуповувати сировину й матеріали у інших постачальників, тобто необхідно знайти постачальників, які будуть постачати сировину і матеріали за нижчими цінами.

А для зниження статті «Інші витрати» необхідно збільшити випуск продукції.

2. При застосуванні інструментів операційного аналізу (поріг рентабельності, запас фінансової міцності і сила впливу операційного важеля) в управлінні витратами підприємства було встановлено, що в першу чергу необхідно розмежувати витрати підприємства на постійну і змінну частину. Для цього був використаний метод найменших квадратів, так як він є найточнішим.

3. Далі були розраховані основні показники операційного аналізу діяльності підприємства.

4. Потім за допомогою операційного аналізу вдалося виявити чутливість прибутку підприємства до 10-відсотковим змін основних елементів операційного важеля і з'ясувати, що:

- підвищення ціни на 10% збільшує прибуток на 52,32%, а відповідне зниження ціни погіршує результат на 52,32%;

- Зміна прибутку підприємства при зміні змінних витрат на

10% становить 38,65%;

- Зміна рівня постійних витрат на 10% призводить до пропорційної зміни результату (ті ж 10%);

- Збільшення обсягу реалізації продукції на 10% призводить до зростання прибутку підприємства на 13,66%.

5. За допомогою операційного аналізу виявлено і взаємозв'язок чинників ціни і змінних витрат із змінами обсягу реалізації:

- при зниженні ціни на 10% підприємство має збільшити обсяг реалізації на 55,38%, щоб компенсувати втрату доходу, а при збільшенні ціни на 10% можна скоротити обсяг реалізації на 27,69: без негативних наслідків для фінансових результатів підприємства;

- Для компенсації зростання змінних витрат ні 10% підприємство повинно домогтися збільшення обсягу реалізації на 32%; при зниженні рівня змінних витрат можна скоротити обсяг реалізації на 22,033%.

6. Для підвищення ефективності діяльності розглянутого підприємства необхідно провести оптимізацію асортименту продукції, що випускається, так як на підприємстві спостерігається зниження обсягів реалізованої продукції.

Для ефективного управління витратами керівництва підприємства можна порекомендувати ввести на підприємстві систему обліку витрат за методом
«Директ-костинг» , так як це дозволить точніше розмежувати видатки постійні й змінні і дасть можливість більш точно встановлювати при зміні ціни, змінних і постійних витрат.

Список використаних джерел

1. Ананькина Е.А., Данілочкіна Н.Г.

Управління витратами. - М .: вид-во ПРІОР, 1998-64с.

2. Бикова Є.В.

Операційний фінансовий

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар