Реферати » Реферати з економіки » Управління витратами

Управління витратами

менеджмент // Фінанси. - 1997. - №12.- с.10-

13.

3. Зайцев Н.Л.

Економіка промислового підприємства. - М .: Инфра-М. - 1998. - 335с.

4. Карпова Т.П.

Управлінський облік: Підручник для ВНЗ. - М .: ЮНИТИ, 2000.-350С.

5. Керімов В.Е ,, Комарова Н.Н.

Організація управлінського обліку за системою «Директ-Костинг» //

Аудит і фінансовий аналіз, - 2001. - №2. - С.90-91.

6. Козлова Е.П.

Калькулювання собівартості способом підсумовування витрат //

Головбух. - 1998. - с.11-24.

7. Кондратова І.Г.

Основи управлінського обліку - М .: Фінанси і статистика, 1998.-

144с.

8. Крейніна М.Н.

Фінансовий менеджмент / Уч. Посіб. - М .: Видавництво «Справа і

Сервіс» , 1998. - 304с.

9. Ларіонов А.Д.

Бухгалтерський облік: Підручник. - М .: «ПРОСПЕКТ» , 1998. - 392 с.

10. Мюллендорф Р., Карренбауер М.

Виробничий облік. Зниження і контроль витрат. Забезпечення їх раціональної структури / пер. з нім. - М .: ФБК Прес, 1996. - 260с.

11. Новіков В.Г.

Аналіз співвідношення "витрати - обсяг - прибуток» // Менеджмент в

Росії і за кордоном. - 2000. - №4. - С.120-137.

12. Оганян К.І., Починок А.П.

Формування собівартості в 1999 році. - М .: Головбух, 1999.-144с.

13. Практикум з фінансового менеджменту навчально-ділові ситуації, задача і рішення. / За ред. Академіка АМИР Е.С. Стоянової. М .: Перспектива

1997р.

14. Раицкий К.А.

Економіка підприємства: Підручник для вузів. - 2-е вид. - М .:

Інформаційно-впроваджувальний центр «Маркетинг» , 2000. - 696с.

15. Савицька Г.В.

Аналіз господарської діяльності підприємства: 3-тє вид. - Мн .: ІП

«Екоперспектіва» , «Нове знання» , 1999 - 498с.

16. Уткін Е.А.

Фінансовий менеджмент. Підручник для вузів. - М .: Видавництво

«Зерцало» , 1998. - 272с.

17. Фінансовий менеджмент - посібник з техніки ефективного менеджменту. - М .: «Трансполітіздат» , 1993.-292с.

18. Фінансовий менеджмент: теорія і практика. Підручник / За ред. Е.С.

Стоянової. - 2-е вид., Перераб. І доп. - М .: Вид-во «Перспектива» ,

1997. - 574с.

19. Чернов В.А.

Управлінський облік і аналіз комерційної діяльності / За ред.

М.І. Баканова. - М .: Фінанси і статистика, 2001. - 320с.

20. Шевченко Н.С., Черних А.Ю., Тиньков С.А., Кузьбожев Е.Н.

Управління витратами, обіговими коштами і виробничими запасами: Навчально-методичний посібник / За ред. д-ра економічних наук, проф. Е.Н. Кузьбожева: Курськ. держ. техн. ун-т, Курськ, 2000.-

154с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Додаток А

Таблиця 6

Визначення коефіцієнтів і результати розрахунків (для цехових витрат )


| Місяць | Обсяг | | Цехів. | | () 2 | () * |
| | вироб-ва | | витрати | | | () |
| | Х, (шт.) | (шт.) | У, | (руб.) | | |
| | | | (руб.) | | | |
| 2000р. | | | | | | |
| Січень | 1659,36 | 149 | 2014462 | 170723 | 22201 | 25384825 |
| Лютий | 1689.03 | 178 | 1917346 | 73606 | 31684 | 13128471 |
| Березень | 1740,07 | 229 | 1881016 | 37276 | 52441 | 8551318 |
| Квітень | 1640,2 | 130 | 1759645 |-84093 | 16900 |-10892676 |
| Травень | 1549,14 |-38 | 1688407 | 410667 | 1444 | 15798376 |
| Червень | 1478 |-33 | 1688655 |-155084 | 1089 | 5066601 |
| Липень | 1729,4 | 219 | 1916406 | 72666 | 47961 | 15894354 |
| Серпень | 1528,7 | 18 | 1632755 |-210983 | 324 |-3804038 |
| Вересень | 1353,8 |-157 | 1755666 |-88073 | 24649 | 13816024 |
| Жовтень | 1830 | 319 | 1957939 | 114199 | 101761 | 36467335 |
| У листопаді | 1620,9 | 110 | 1691742 |-151997 | 12100 |-16754645 |
| Грудень | 1702,5 | 192 | 2472771 | 629031 | 36864 | 120 667 168 |
| 2001р. | | | | | | |
| Січень | 1271,7 |-239 | 2118000 | 274260 | 57121 |-65539962 |
| Лютий | 1192,2 |-219 | 1976500 | 132760 | 47961 |-29012088 |
| Березень | 1418,5 |-92 | 3247800 | 140406 | 8464 |-129 257 782 |
| Квітень | 1867,3 | 357 | 2799700 |-1563839 | 127449 |-559057086 |
| Травень | 1589,6 | 79 | 2327100 | 483360 | 6241 | 38161288 |
| Червень | 1149,38 |-361 | 2452700 | 608960 | 130321 |-220011234 |
| Липень | 1460,8 |-50 | 2290500 | 446760 | 2500 |-22284399 |

| Місяць | Обсяг | | Цехів. | | () 2 | () * |
| | вироб-ва | (шт.) | Витрати У, | | | () |
| | Х, (шт.) | | (руб.) | (руб.) | | |
| Серпень | 1552.65 | 43 | 1570697 |-273042 | 1849 |-11795445 |
| Вересень | 726,85 |-784 | 1191731 |-652008 | 614656 | 511 070 193 |
| Жовтень | 2250,36 | 740 | 1747909 |-95830 | 547600 | - 70884855 |
| У листопаді | 2158 | 647 | 1956592 | 112852 | 418609 | 73052621 |
| Грудень | 2195 | 684 | 2639258 | 795518 | 467856 | 544 397 072 |
| Разом | 54384 | | 66374632 | | 4193193 | 1358605909 |
| Середнє | 1511 | | 1843740 | | | |

Додаток Б

Таблиця 7

Визначення коефіцієнтів і результати розрахунків (для общефабрічние витрат)


| Місяць | Обсяг | | Общез. | | () 2 | () * |
| | вироб-ва | (шт.) | РасходиУ | | | () |
| | Х, (шт.) | |, (руб.) | (руб.) | | |
| 2000р. | | | | | | |
| Січень | 1659,36 | 149 | 1076895 |-234321 | 22201 | 34841284 |
| Лютий | 1689,03 | 178 | 1062931 |-248285 | 31684 | 44284225 |
| Березень | 1740,07 | 229 | 1426044 | 114827 | 52441 | 26341398 |
| Квітень | 1640 , 2 | 130 | 990129 |-321088 | 16900 |-41590549 |
| Травень | 1549,14 |-38 | 886527 |-424689 | 1444 |-16337823 |
| Червень | 1478 |-33 | 893597 |-417619 | 1089 | 13643629 |
| Липень | 1729,4 | 219 | 1077978 |-233238 | 47961 |-51016318 |
| Серпень | 1528,7 | 18 | 1290422 |-20794 | 324 |-374933 |
| Вересень | 1353,8 |-157 | 1204277 |-106940 | 24649 | 16775699 |
| Жовтень | 1830 | 319 | 1299846 |-11371 | 101761 | 3631133 |
| У листопаді | 1620,9 | 110 | 1307872 | - 3344 | 12100 |-368710 |
| Грудень | 1702,5 | 192 | 2635777 | 1324559 | 36864 | 254 090 317 |
| 2001р. | | | | | | |
| Січень | 1271,7 |-239 | 1259422 |-51795 | 57121 | 12377535 |
| Лютий | 1192,2 |-219 | 2138193 | 826975 | 47961 |-180 719 038 |
| Березень | 1418,5 |-92 | 940595 |-370622 | 8464 | 34119484 |
| Квітень | 1867,3 | 357 | 1207521 |-103696 | 127449 |-37070344 |
| Травень | 1589,6 | 79 | 644035 |-667181 | 6241 |-52673992 |
| Червень | 1149,38 |-361 | 688 434 |-622782 | 130321 | 225 005 078 |
| Липень | 1460,8 |-50 | 1186128 |-125088 | 2500 | 6239422 |

| Місяць | Обсяг | | Цехів. | | () 2 | () * |
| | вироб-ва | (шт.) | Витрати У, | | | () |
| | Х, (шт.) | | (руб.) | (руб.) | | |
| Серпень | 1552.65 | 43 | 1823733 | 512515 | 1849 | 22140687 |
| Вересень | 726,85 |-784 | 1622023 | 310806 | 614656 | 243 622 511 |
| Жовтень | 2250,36 | 740 | 2344998 | 1033780 | 547600 | 764 677 215 |
| У листопаді | 2158 | 647 | 2211016 | 899798 | 418609 | 582 466 737 |
| Грудень | 2195 | 684 | 3139117 | 1827900 | 467856 | 125 088 692 |
| Разом | 54384 | | 46407824 | | 4193193 | 3497347553 |
| Середнє | 1511 | | 1289106 | | | |

Додаток В

Таблиця 8
Ключові показники операційного аналізу діяльності підприємства за 2001 рік
| Місяць | Виручка від | Обсяг | Матері-аль | Змін. | Постоян-н | Валова | При-б |
| | реал. | Вироб-в | ні | витрати | ті | маржа | ль |
| | прод-ии | а | витрати | (т.р.) | Витрати | (т.р.) | (т.р.) |
| | (т.р.) | (шт.) | (т.р.) | | (т.р.) | | |
| Я | 13192 | 1272 | 8780 | 10253 | 1383 | 2939 | 1555 |
| Ф | 12126 | 1292 | 7879 | 9376 | 1383 | 2750 | 1366 |
| М | 12636 | 1418 | 8155 | 9798 | 1383 | 2838 | 1454 |
| А | 17325 | 1868 | 13219 | 15383 | 1383 | 1942 | 558 |
| М | 14471 | 1589 | 9094 | 10935 | 1383 | 3536 | 2152 |
| І | 11617 | 1149 | 6592 | 7924 | 1383 | 3693 | 2309 |
| І | 13331 | 1461 | 8157 | 9849 | 1383 | 3482 | 2098 |
| А | 14303 | 1554 | 8482 | 10281 | 1383 | 4022 | 2638 |
| З | 10596 | 727 | 5067 | 5909 | 1383 | 4687 | 3303 |
| О | 33878 | 2250 | 19710 | 22317 | 1383 | 11561 | 10177 |
| Н | 34663 | 2158 | 24730 | 27229 | 1383 | 7434 | 6050 |
| Д | 49114 | 2195 | 33508 | 36050 | 1383 | 13063 | 11680 |
| Разом | 237252 | 18934 | 153376 | 175303 | 16601 | 61949 | 45348 |


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар