Реферати » Реферати з економіки » Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

|
| Середня тривалість робочого дня, год | 7,52 | 7,37 |-0,15 |-1,99 |
| Фонд робочого часу, тис .ч. | 810,9 | 927,9 | +117 | +14,43 |

Як видно з наведених у таблиці 2.9 даних в 2002 році порівняно з 2001 роком використання робочого часу покращився. Кожен робочий відпрацював 222 дня замість 217 за минулий рік. Зниження цілоденних втрат робочого часу відбулося за рахунок проведення заходів щодо скорочення простоїв.

Збільшилася тривалість роботи кожного робочого на 37,6 години
(7,52 * 5) за рахунок скорочення цілоденних втрат, а тривалість роботи всіх робочих збільшилася на 21319, 2:00 (37,6 * 567).

Так як тривалість зміни скоротилася на 0,15 години, то можна визначити на скільки за рахунок цього фактора погіршився використання робочого часу: за один день тривалість робочого дня скоротилася на 0,15 години, за всі відпрацьовані дні усіма робітниками:

(Пф - Ппл) * Дф * КРф = (7,37 - 7,52) * 222 * 567 = - 18 881,1 год.

Так як в УОП ТПП «КНГ» за рахунок скорочення цілоденних втрат збільшилася тривалість роботи всіх робочих на 21 319,2 години, а за рахунок внутрізмінних втрат скоротилася на 18 881,1 години, то загальна тривалість роботи всіх робочих збільшилася на 2 438,1 години.

Далі необхідно визначити непродуктивні витрати праці, які складаються з витрат робочого часу в результаті виготовлення забракованої продукції та виправлення шлюбу, а також у зв'язку з відхиленнями від технологічного процесу. Для визначення непродуктивних втрат робочого часу використовуються дані про втрати шлюбу (журнал-ордер № 10).
На аналізованому підприємстві непродуктивні витрати розрахувати неможливо, тому, що якщо шлюб при виготовленні продукції та мається, то він виправляється на робочому місці, в обліку не відображається, а отже даних про собівартість забракованої продукції і суми витрат на виправлення браку в документах немає.

Для більш повного аналізу використання робочого часу аналізується баланс робочого часу (додатки 1, 2).

Як видно з балансів робочого часу у 2002 році питома вага відпрацьованого часу в максимально можливому фонді робочого часу склав 96,80% на одного спискового працівника і 97,14% на одного спискового робітника, а в 2001 році - 94,25% і 94,75% відповідно.

Питома вага часу не використаної з поважної причини в максимально можливому фонді робочого часу в 2002 році склав 3,0% на одного спискового працівника і 2,66% на одного спискового робочого, в 2001 році - 3 , 59% і 3,22% відповідно.

Питома вага втрат робочого часу в максимально можливому фонді робочого часу в 2002 році склав 0,20% на одного спискового працівника і 0,20% на одного спискового робочого, в 2001 році - 2,17% і 2,03% відповідно.

Ставлення максимально можливого фонду робочого часу до середньооблікової чисельності працюючих показує середню тривалість робочого року. Цей показник є одним із соціально-економічних характеристик праці.

Середня тривалість робочого року одного працівника на даному підприємстві (визначається відношенням максимально можливого фонду робочого часу до середньооблікової чисельності) як в 2002, так і в 2001 році становила 227 днів, а на одного робітника - 229 днів .

Середня тривалість відпустки одного працівника в 2002 році склала 23 дня на одного працівника і 21 день на одного робітника, а в 2001 році - 22 дня і 21 день відповідно.

Як видно з балансу робочого часу неявки на роботу з дозволу адміністрації 2002 року знизилися в порівнянні з 2001 роком у розрахунку на
1 робітника з 4,95 дня ( 2313/497) до 0,45 дня (267/567), тобто на 90,9%:

(0,45 * 100 / 4,95) - 100 = 90,9%

На підприємстві як в 2001 році, так і в 2002 році прогулів і надурочно відпрацьованих годин немає (додаток 3), що говорить про те, що працівники підприємства працюють в межах норм часу, відповідно до графіка роботи (без переробки).

2.6. Висновки та рекомендації

У висновку аналізу складу, структури і забезпеченості управління громадського харчування можна зробити наступні висновки:

У 2003 році в порівнянні з 2001 роком чисельність промислово-виробничого персоналу по всіх категоріях збільшилася на 73 людини, в тому числі збільшилася чисельність робітників на 70 чоловік, а чисельність спеціалістів на 3 людини. Це зростання чисельності пояснюється відкриттям ряду нових їдалень, і відкриттям нової бази. В УОП ТПП «КНГ» зростає виробничий потенціал - питома вага робітників у звітному році вище його величини торік на 1,0%.

Середній тарифний коефіцієнт 2002 року вище, ніж в 2001 році на
0,03. Це говорить про те, що кваліфікаційний рівень у 2002 році вищі кваліфікаційного рівня (середнього розряду робіт) 2001 року, що безумовно підвищує ефективність роботи. Якісний склад працюючих в управлінні вимагає поліпшень, так як питома вага осіб з вищою освітою невисокий, а багато робітників взагалі не мають ніякої освіти.

У 2002 році коефіцієнт плинності робочої сили вище, ніж в 2001 році.
Коефіцієнти з прийому та вибуття працівників також вище в 2002 році.
Основною причиною вибуття працівників є звільнення працівників за власним бажанням, це пов'язано з переїздом на нове місце проживання, те що більш високооплачувану роботу. Цими ж причинами пояснюється і висока плинність кадрів з управління.

У 2002 році порівняно з 2001 роком використання робочого часу покращився. Кожен робочий відпрацював 222 дня замість 217 за минулий рік.
Зниження цілоденних втрат робочого часу відбулося за рахунок проведення заходів щодо скорочення простоїв.

Загальна тривалість роботи всіх робочих збільшилася на 2 438,1 години, в тому числі за рахунок скорочення цілоденних втрат збільшилася тривалість роботи всіх робочих на 21 319,2 години, а за рахунок внутрізмінних втрат скоротилася на 18 881,1 години. Середня тривалість робочого року одного працівника цьому підприємстві як в 2002, так і в 2001 році становила 227 днів, а на одного робітника - 229 днів.

Неявки на роботу з дозволу адміністрації 2002 року знизилися в порівнянні з 2001 роком у розрахунку на 1 робітника на 90,9%. На підприємстві як в 1999 році, так і в 2000 році прогулів і надурочно відпрацьованих годин немає.

Середньорічна вироблення працівника підприємства у 2002 році вищі, ніж в
2001 році на 1085,5 тис. Руб. Вона зросла на 8,09 тис. Руб. за рахунок збільшення частки робітників у загальній чисельності ППП, у зв'язку із збільшенням кількості відпрацьованих днів одним робочим і збільшенням середньогодинної вироблення середньорічна вироблення збільшилася на 16,39 тис.руб. і 1075,53 тис.руб. відповідно. Негативний вплив на середньорічну вироблення справила скорочення тривалості робочого дня, в результаті чого середньорічна вироблення скоротилася на 14,51 тис.руб.

У зв'язку з поліпшенням організації виробництва в 2002 році порівняно з 2001 роком середньогодинна вироблення збільшилася на 721,3 руб., А за рахунок зміни структури виробництва - на 26,4 руб. Під впливом цих двох чинників зростання середньогодинної вироблення склав 747,7 руб.

Обсяг товарообігу в 2002 році збільшився в порівнянні з 2001 роком на 751 490 тис.руб. Найбільший вплив справила зміна середньогодинної вироблення робітників (+693 697,5 тис.руб) та поліпшення організації виробництва
(+669 187,5 тис. Руб.).

Зростання товарообігу на одного працюючого залежить від: впровадження заходів по НТП; скорочення загальних втрат робочого часу - цілоденних і внутрізмінних; вдосконалення структури робочих кадрів і виробництва продукції.

3. Заходи щодо підвищення рівня кваліфікації, освіти і укомплектованості кадрами

* В управлінні громадського харчування одним із заходів по вдосконаленню структури робочих кадрів може бути розробка заходів щодо підвищення кваліфікації та освіти працівників на підставі системи віртуального навчання, що дозволить працівникам підвищити рівень освіти, кваліфікацію без відриву від виробництва.

Розглянемо переваги віртуального навчання.

Дослідження показують, що тих знань, які «виносить» з вузу дипломований фахівець, вистачає йому на 3 роки, максимум на 5 років. У сфері економіки та бізнесу старіння знань відбувається ще швидше.

Сучасні суспільні погляди на процес навчання зводяться до наступного: навчання як процес придбання знань, досвіду та вмінь - це безперервний довічний процес; освіта більше не кваліфікується практикою як певна сума отриманих у вищому навчальному закладі знань, але як здатність адекватно діяти в реальних ситуаціях, приймати правильні рішення і робити ефективні дії; цінність освіти фахівця багато в чому залежить від того, наскільки знання, якими він володіє, вписуються в систему корпоративних знань, доповнюють і розвивають її; ефективність навчання знаходиться в прямій залежності від пошукової активності самого учня.

З технологічної точки зору, віртуальне навчання представляє собою закономірне розвиток методів використання інформаційних та телекомунікаційних засобів (засобів нових інформаційних технологій) в системі освіти. Використання таких засобів не є самоціллю, а лише засобом інтенсифікації навчального процесу.

Дослідження в області віртуалізації сукупного знання привели до створення організаційної форми, що отримала назву віртуального навчального простору (ВУП). Ця форма об'єднує знання в систему по предметно-модульним принципом. Хоча даний принцип

Сторінки: 1 2 3 4 5 6