Реферати » Реферати з економіки » Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Аналіз складу, структури і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

далеко не єдиний з числа тих, що могли б бути використані (наприклад, проблемний, тематичний, дисциплінарний), але все-таки саме він найбільш підходить для освіти системи, що перетворює знання в віртуальний ресурс з точки зору його контексту.

Базовим елементом системи ВУП є предметний модуль, який представляє з себе глибоко структурований навчальний матеріал, що включає тексти, ілюстровані статичної та динамічної графікою, перехресні посилання на ключові поняття, тематичні глосарії, топіки і кейси.

З точки зору організації і змісту навчального процесу модуль - це базова навчальна одиниця, що об'єднує різні види та форми навчання і орієнтована на зміну конкретних здібностей студента від
«незнання до знанню » .

Розробка навчальних модулів покликана: а) усунути дублювання, тимчасові і логічні розриви між різними дисциплінами, видами та формами навчання, посилити зв'язки між окремими предметами; б) підвищити якість навчання (викладання і сприйняття навчального матеріалу студентами); в) підвищити ефективність самостійної роботи студентів.

Навчальний модуль - це навчальний матеріал, що відрізняється, перш за все, семантичної самостійністю і самодостатністю і представляється у наочній формі (текстової, графічної, фото, відео, аудіо).

Навчання в віртуальному навчальному просторі - це онлайнова технологія навчання. Через Інтернет доступ в ВУП може бути відкритий 24 години на добу, з будь-якого географічного району, де є фізичний канал зв'язку з провайдером Інтернет-послуг. Просторово-часова незалежність навчання в ВУП через Інтернет доповнюється ще й відсутністю фізичних обмежень по числу одночасно навчаються осіб.

Віртуальне навчання стає життєво важливим елементом стратегії вищих навчальних закладів не лише в майбутньому, але вже сьогодні. Характерно, що сучасні люди сьогодні дуже добре розуміють, що в зрілому віці навчання має носити упереджувальний характер. Іншими словами, щоб зробити професійну кар'єру, мати хорошу роботу, необхідно бути, щонайменше, на півкроку попереду того, що робиться в твоїй організації. Необхідно бути готовим до тих змін, які можуть відбутися в організації в силу динаміки бізнесу. Це змушує не тільки незадоволених своєю справжньою роботою людей, а й тих, хто цілком задоволений своїм сьогоднішнім становищем, займатися самоосвітою, підвищенням кваліфікації. Але коли і як це робити, якщо весь день віддано роботі, а після роботи є сімейні обов'язки чи громадські справи, а також друзі та знайомі? Для дорослої людини традиційна система навчання та підвищення кваліфікації у вузах виявляється непереборним бар'єром на шляху до знань, як це не парадоксально звучить.

Нетрадиційні шляху навчання дорослих людей «розкріпачують» приховану в них потреба до постійного підвищення свого освітнього рівня і де-факто виявляються справжнісіньким прискорювачем попиту на освітні послуги. Перепідготовку та підвищення кваліфікації сьогодні можна отримати не тільки в стінах класичних вищих навчальних закладів, а й у навчальних центрах консультаційних компаній, корпоративних університетах, спеціалізованих центрах зайнятості і т.п. Будучи внутріфірмовими навчальними центрами, за своєю природою, ці «оператори» освітніх послуг краще відчувають особливості навчання дорослих людей і ті переваги, які відкриває технологія віртуального навчання в даній області.

У висновку, можна відзначити, що віртуальне навчання виявляється привабливим не тільки з точки зору працівників, даючи їм можливість гнучко розпоряджатися своїм часом стосовно навчального процесу. Воно дуже привабливо і з точки зору роботодавців, оскільки дозволяє неймовірно скоротити витрати на перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, зменшити число відривів їх від основної діяльності на навчання, але в той же час дати їм можливість вчитися постійно. Це робить їх самими гарячими прихильниками нової технології навчання.

Виходячи з вищесказаного, можна відзначити доцільність впровадження в управлінні громадського харчування такої системи навчання працівників як віртуальне навчання.

* З нашого курсового проекту видно, що на підприємство 2002 року порівняно 2001 роком зменшилася тривалість робочого дня на 0,15 год або 1,99%, із за чого втрати в середньорічний вироблення - склали 14 , 51 тис. руб.

Розрахуємо втрати товарообігу (випуску продукції) порівняно з попереднім роком в рублях.

Тоді (ВПп = КРф * Дф * (П * СВпл (см табл.2.5)

(ВПп = 567 * 222 * (-0,15) * 495,8 =-9361 тис.руб.

Із за того, що щодня кожен робочий недопрацьовує 0,15 години недоотримано випуску продукції у%:

(-9361 / 451490) * 100 =-1,25%

Для того щоб не було втрат на виробництві можна ввести:

- Карткову систему відмітки робочого часу:

- Строго регламентований час для технічної перерви;

- Систему оздоровлення працівників: розподіл лікувальних путівок, видача талонів на відвідування спортивних секцій і басейнів. Під час загострень захворювань в осінньому - весняному періоді обов'язкову видачу мультивітамінних коштів:

- Ввести систему заохочень за більшу кількість відпрацьованого часу за рік. наприклад: грошове заохочення або цінний подарунок.

Бібліографічний список

1. Аналіз господарської діяльності в промисловості: Підручник /

Н.А. Русак, В.І.Стражев, О. Ф. Мигун. За заг. ред. В. І.

Стражева. - 4-е вид., Испр. і доп. - Мн .: Обчислюємо. шк., 1999 - 398 с.

2. Єфремов В.С. Віртуальне навчання як дзеркало нової інформаційної технології // Менеджмент в Росії і за кордоном №

6, 1999.

3. Організація і нормування праці: Учеб. посібник для вузів / За ред. В. В. Адамчука / ХТРЕІУ. - М .: Фінстаінформ, 1999. - 301 с.

4. Рофе А. І. Наукова організація праці: Учеб.пособие. - М .:

Видавництво "МІК", 1998. - 320 с.

5. Савицька Г.В. Аналіз господарської діяльності підприємства:

Учеб.пособие / Г.В. Савицька.-7-е вид., Испр. - Мн .: Нове знання, 2002-704 с.

6. Слезингер Г. Е. Праця в умовах ринкової економіки. Навчальний посібник. - М .: ИНФРА-М, 1996, - 336 с.

7. Шкатулла В. І. Настільна книга менеджера з кадрів. - М .:

Юрінком Инфра.М, 1998. - 527 с.

8. Економіка і соціологія праці. Серія "Навчальні посібники. Під редакцією Б. Ю. Сербиновского і В. А. Чуланова. Ростов-на Дону,

" Фенікс ", 1999. - 512 с.

9. Економіка праці та соціально-трудові відносини. / Под ред. Г. Г.

Мелікьяна, Р. П. Колосової. - М .: Вид-во МДУ, Вид-во ЧеРо , 1996.

- 623с.

10. Економіка підприємства: Підручник для вузів / За ред. проф. В.Я.

Горфінкеля, проф. В.А. Швандара. - 3-е изд., перераб. та доп.-

М .: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. - 718 с.

| | | | Усього | у тому числі надурочно | | | | |
| | | | | Усього | у тому числі | | | | |
| № | Найменування | на 01.01.02 р | на 01.01.01 р |
| п / п | відділів, служб, | Усього | в т.ч. | Всього | в т.ч. |
| | цехів | | робочі | | робочі |
| | Апарат управління | | | | |
| 1. | Керівництво | 2 | | 2 | |
| 2. | Апарат при керівництві | 2 | | 6 | 1 |
| 3 . | Адміністративно-господарська | 4 | 2 | | |
| | служба | | | | |
| 3. | Бухгалтерія | 19 | | 19 | |
| 4. | Група економіки та | 3 | | 3 | |
| | організації праці | | | | |
| 5. | Кадрова група | 2 | | 2 | |
| 6. | Група громадського харчування | 6 | | 6 | |
| 7. | Торговий відділ | 6 | | 5 | |
| | Разом по апарату управління | 44 | 2 | 43 | 1 |
| | Цеховий персонал | | | | |
| 1. | База | 27 | 18 | 27 | 19 |
| 2. | Пункт гарячого харчування № 1 | 115 | 109 | 117 | 113 |
| 3. | Пункт гарячого харчування № 2 | 79 | 77 | 79 | 77 |
| 4. | Пункт гарячого харчування № 3 | 67 | 65 | 66 | 64 |
| 5. | Пункт гарячого харчування № 4 | 80 | 77 | 72 | 68 |
| 6. | Пункт гарячого харчування № 5 | 34 | 31 | 34 | 31 |
| 7. | Пункт гарячого харчування № 6 | 26 | 25 | 40 | 39 |
| 8. | Пункт гарячого харчування №7 | 60 | 58 | | |
| 8. | Кафе «Зустріч» | 15 | 14 | 19 | 18 |
| 9. | Їдальня № 2 | 10 | 9 | 11 | 10 |
| | Кулінарія №14 | 2 | 2 | | |
| 10. | Їдальня № 8 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 11. | Їдальня № 10 | 24 | 22 | 25 | 21 |
| 12. | Їдальня № 11 | 11 | 11 | 8 | 8 |
| | Їдальня №17 | 10 | 9 | | |
| 13. | Їдальня № 18 | 5 | 4 | 14 | 13 |
| 14. | Їдальня № 19 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 15. | Їдальня №158 | 2 | 2 | | |
| 16. | Буфет №3 | 2 | 2 | | |
| 17. | Буфет «Аеропорт» | 4 | 4 | | |
| 18. | Буфет «Сибір» | 1 | 1 | | |
| 19. | Буфет №4 | 3 | 3 | | |
| 20. | Буфет №5 | 1 | 1 | | |
| 21. | Буфет №6 | 2 | 2 | | |
| 22 | Буфет №7 | 1 | 1 | | |
| | Разом за цеховою персоналу | 601 | 563 | 528 | 495 |
| | УСЬОГО | 645 | 567 | 572 | 497 |

Сторінки: 1 2 3 4 5 6

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар