Реферати » Реферати з економіки » Економічна система

Економічна система

регулюють трудові відносини.

Головною проблемою сучасного періоду формування наукових економічних систем у вітчизняній економічній науці можна вважати проблему суміщення універсальних підходів, вироблених світовою економічною думкою, з необхідністю відображення складної картини сучасної економічної дійсності.

Список літератури:

Алексєєв М.Ю. Ринок цінних паперів - М. Фінанси і статистика 1992

Велика Радянська Енциклопедія Т.27

Волков А.М. Швеція: соціально-економічна модель - М. Думка 1991

Емцов Р.Г. Лукін М.Ю. Мікроекономіка: Підручник - М. ДІС 1999

Курс економічної теорії Под ред. Чепуріна М.Н. проф. Кисельової Е.А. -
Кіров 1994

Курс економічної теорії. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка, перехідна економіка: Навчальний посібник під.
Ред. А.В. Сидоровича - М. ДІС 1997

Кемпбелл Р. Макконнелл Економікс. Принципи, проблеми і політика - М.
Республіка 1992

Нестеренко А.С. Соціальна ринкова економіка: концептуальні основи, історичний досвід, уроки для Росії / / Питання економіки № серпня 1998

Нурієв Р.М. основи економічних теорій: Мікроекономіка: навч. для вузів -
М. Висш.шк. 1996

Оппенлендер К.Х. Необхідність і передумови нової інноваційної політики.
/ / Питання економіки. № жовтня 1996

Платонова Е.С. Економічні системи та їх трансформація - М. Еммо 1998

самсон І.П. Чи прийде Росія до ринку? / / Питання економіки № серпня 1998

Країни світу: Короткий політ. екон. Довідник - М. Политиздат 1989

Ходов Л.А. адміністративний вплив і моральне переконання в держрегулювання ринкової економіки. / / Російський економічний журнал № 4
1997

Хойер В.Р. Як робити бізнес в Європі - М. Прогрес 1990

Економіка зарубіжних країн: капіталістичні і країни, що розвиваються.
Навчальний посібник для екон. спец. вузів. Ред. кільк. В.П. Колесов - М. Висш.шк.
1990

Економіка: підручник Под ред. Доц. А.С. Булатова - М. БЕК 1994

Японія Щорічник - М. Думка, 1985

Японія. Регіональна структура економіки. / Под ред. В.Я. Виборнова - М.
Наука 1987

-----------------------

[1] Див, наприклад: Корнаи. Я. Дефіцит. М., 1990; Гайдар. Економічні реформи і ієрархічні структури. М., 1990.

[2] ВВП - валовий внутрішній продукт; ВНП - валовий національний продукт
(див. гл. II).

-----------------------

Домашнє господарство

Ринок споживчих благ

Фірми

Ринок ресурсів


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подібні реферати:
Антимонопольна політика
| План | Список літератури. | | | Курс економічної теорії. Навчальний посібник. Кіров, 1993 | | 1. Необхідність антимонопольного законодавства. | Рік. | | 2. Цілі антимонопольного законодавства. | С.Ф
Економіка та екологія: проблеми, шляхи вирішення
Використана література: 1.Агаханянц О.Е. Біогеографія. Мінськ: Вища школа, 1992. 152 с. 2.Аксенов Г.П.Мір по Вернадського / Природа, 1992. № 5.С.23. 3.Амелін В.Н. "Сталий розвиток" для Росії.
Сучасні традиції в макроекономіці та мікроекономіці
1. Макроекономіка: об'єктивна реальність і наука. 2. Макроекономіка в системі економічних наук. 3. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне моделювання. 4. Сучасні напрямки
Предмет і метод основ економічної теорії
Предмет економічної теорії. Основні особливості методу наукового пізнання економічних процесів.
Економічний розвиток сучасної цивілізації
1. Натуральне чи закрите господарство - означає, що людина, сім'я чи спільність людей споживають самі весь вироблений продукт. Натуральне господарство може охоплювати масштабів не лише сім'ї чи общини, н
Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених з ...
. Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених країн. Проблеми вільного підприємництва, галузеве регулювання, проблеми регулювання сільськогосподарського виробництва.
Мікроекономіка
кардиналистской і ордіналістскій підхід. Гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Інтегральна корисність. Правило максимізації інтегральної корисності. Уподобання. Криві байдужості та
Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану
дивитися на реферати схожі на "Екзаменаційні квитки по економіці перехідного періоду Казахстану" приблизний перелік екзаменаційних питань економіка перехідного періоду казахстана
Види конкуренції, їх особливості та значення для характеристики ринку
Визначення конкуренції як економічного явища. Коротка характеристика структур ринку. Види, методи і стратегії конкуренції.
Матеріаломісткість продукції (робіт, послуг)
Як відомо, національний доход являє собою новостворену в галузях матеріального виробництва вартість. Іншими словами, він є тією частиною валового суспільного продукту, яка залишається за
Економіка
Історія економічних систем. Економічні системи та їх сутність. Проблема координації в різних економічних системах.
Предмет, метод і функції політекономії. Економічні школи. Економічні ...
Класична політекономія. Марксизм. Сучасні школи економіки. Економічна система суспільства.
Лекції з економіки
Предмет економічної теорії. Методи економічних досліджень. Економічна система.
Економічна реформа Людвіга Ерхарда
Соціально ринкова економіка. Німецька марка - історія успіху однієї валюти з 1948р. Загальний економічний розвиток.
Валовий внутрішній продукт як найважливіший показник російської економіки
Поняття валового внутрішнього продукту. Основні методи обчислення ВВП. Розподільчий метод. Метод кінцевого використання.
Перелік квитків і питань до іспиту з економіки
1) Види середовища господарської діяльності. 2) Споживчий вибір і бюджетна лінія. 3) Умови максималізації прибутку при досконалої і недосконалої конкуренції. 4) Дохід на капітал і його фактор
Сукупний попит і сукупна пропозиція
Зміст сукупного попиту. Сукупна пропозиція. Циклічний характер виробництва і економічне зростання. Економічне зростання у світлі теорій зайнятості.
Проблеми управління процесами формування та використання кадрового потен ...
Сучасна система управління кадрами в умовах ринкової економіки представляє можливості розробки нової, більш гнучкої стратегії розвитку кадрового потенціалу підприємств, приводить до радикальних змін в системі управління кадрами.
Основи економічної теорії
Названа по імені американського економіста Ар. Лаффера. Крива відображає взаємозв'язок між величиною ставки податків і надходженням за їх рахунок коштів до державного бюджету. При підвищенні ставки податку доходи

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар