Реферати » Реферати з економіки » Франція

Франція

вина, ячменю, вершкового масла; перших десяти - з виробництва зерна, цукру, м'яса, яєць. Традиційно
Франція славиться виноградарством, садівництвом, устричним промислом
Сільське господарство високо індустріалізованих. За насиченістю технікою та використання хімічних добрив воно поступається тільки Голландії, Німеччини та Данії. Технічне оснащення, підвищення агрокультури господарств привело до підвищення рівня самозабезпеченості країни в сільськогосподарських продуктах. По зерну, цукру він перевищує 200%, по вершковому маслу, яйцям, м'ясу - понад 100%.

Динаміка основних економічних показників Франції (темпи приросту,% до попереднього року)

| | 1993р. | 1994р. | 1995р. | 1996р. | 1997р. | 1998р . | 1999р. |
| ВВП | 0,8 | 1,3 |-1,5 | 2,9 | 2,7 | 2,2 | 3,1 |
| Промисловість | 0,3 |-0,1 |-2,7 | 3,8 | 2,3 | 1,1 | 10,0 |
| Інфляція | 3,3 | 2,1 | 2,5 | 1,3 | 2,1 | 2,1 | 0,5 |
| Інвестиції |-0,7 |-3,1 |-5,8 | 1,6 | 2,2 |-0,5 | 0,7 |
| Особисте споживання | 1,3 | 1,4 | 0,2 | 1,5 | 1,9 | 2,1 | 0,7 |
| Експорт | 3,9 | 4,9 |-0,4 | 5,8 | 6,0 | 4,8 | 11,1 |
| Імпорт | 2,8 | 1,1 |-3,4 | 6,8 | 4,2 | 2,8 | 6,8 |
| Дефіцит держбюджету, |-1,9 |-3,3 |-4,9 |-4,2 |-3,8 |-3,5 |-3,1 |
|% ВВП | | | | | | | |
| Безробіття | 9,4 | 10,4 | 11,7 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| Держборг,% ВВП | 41,1 | 45,4 | 52,6 | 54,7 | 57,5 ??| 59,1 | 57,8 |

Форми господарської діяльності. Для Франції характерний високий рівень концентрації та централізації виробництва і капіталу. Панівне становище займають 10 фінансово-монополістичних груп. Сто найбільших французьких компаній зосередили понад 23 промислового виробництва. До числа галузей з найбільшим рівнем концентрації відноситься виробництво енергоносіїв, засобів наземного транспорту, судів та авіакосмічної техніки, конторського обладнання та засобів інформаційного забезпечення, чорних і кольорових металів, а також синтетичних волокон. Причому в кожній галузі монопольне становище займають 2-3 фірми. У чорній металургії в результаті численних злиттів і поглинань утворилася гігантська сталеливарна державна компанія «Юзінор-Сасілор» , що є провідним французьким виробником і експортером сталі. Вона забезпечує 70% виробництва сталі і більше 98% національного експорту в даній галузі.
Найбільшими виробниками та експортерами електроніки і електротехніки у
Франції є «Компані Женераль д`Електрісіте» та державна компанія «Томсон» . На їх частку припадає 50% виробництва електронного і електротехнічного устаткування країни.
В автомобільній промисловості Франції, яку відрізняє висока ступінь монополізації, чільне положення займають дві компанії - державна «Рено» та приватна «Пежо» . На ці компанії припадає майже все виробництво автомобілів, близько 93% продажів і майже 100% експорту в галузі.
Виробництво та збут кольорових металів у Франції майже повністю зосереджені в руках двох найбільших груп «Пешине-Южін-Кюльман» і
«Иметаль» . «Пешине» спеціалізується на виробництві алюмінію (близько 94% усього виробленого в країні алюмінію), а «Иметаль» займає одну з провідних позицій у світі з видобутку свинцю, з виробництва цинку і нікелю, а також має сильні позиції у виробництві багатьох рідкісних металів, особливо урану, має філії в більш ніж 25 країнах світу.
В авіакосмічній промисловості провідні позиції займають державні компанії «Аероспасьяль» і «Снекма» , а також приватна група «Дассо» .
Компанії «Аероспасьяль» і «Дассо» займають відповідно перше і третє місця в авіакосмічній промисловості Західної Європи.
Великі компанії з багатомільярдними оборотами виникли останнім часом в харчовій промисловості, будівництві, транспорті та торгівлі. Так, найбільшої харчосмакової компанією Франції є «БСН» , що займає 11 місце серед харчосмакових компаній світу.
Процеси централізації капіталу в національному та міжнародному масштабах сприяли перетворенню ряду французьких компаній у світових лідерів окремих галузевих виробництв. Зокрема, хімічна компанія «Пешине» стала лідером пакувальної продукції, поліграфічна фірма «Ашет» - провідним видавцем журналів, фірма «Кабль де Ліон» займає перше місце в світі у виробництві електричних кабелів, електротехнічексій концерн «Томсон» - перше місце в світі за випуску навігаційного устаткування для літаків, а в Європі - по виробництву побутової електроніки.
Про зміцнення позицій французьких компаній свідчить і збільшення їх числа в списку ста найбільших компаній світу. Якщо в 1961р. їх було всього дві, то сьогодні їх число досягло восьми. Проте Франція поступається
США, Японії, Німеччині та Великобританії як за кількістю найбільших компаній, так і за величиною їх обороту. Оборот перших десяти французьких компаній в обробній промисловості складає близько 28% від обороту перших десяти американських і 45% - перших десяти німецьких.
Активну роль в економіці країни відіграють малі та середні підприємства, що зміцнили свої позиції в період 70-80гг. на ці підприємства припадає понад 99% всіх існуючих у Франції фірм. Малі та середні підприємства переважають у сфері нефінансових ринкових послуг (83%), будівництві (близько
80%) і торгівлі (79,3%). У промисловості їх частка значно менша - близько 36%. Виняток становлять галузі з переробки сільськогосподарської продукції (58%) і виробництво товарів широкого споживання (близько 69%).
Як і більшість інших розвинених країн, Франція відрізняється різноманітністю правових форм підприємницької діяльності. Комерційні підприємства під
Франції утворюються в формах індивідуального підприємства (більш 2/3 всіх малих і середніх підприємств), повного товариства, акціонерно-командитного або командитного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та акціонерного товариства. Найбільш часто зустрічається різновидом правової організації компаній є акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю. В основному вони орієнтовані на сферу послуг і торгівлю. Так, наприклад, у сфері оптової торгівлі найбільш поширеними є товариства з обмеженою відповідальністю (44% всіх компаній), індивідуальні або приватні фірми (29%), та акціонерні товариства (22%).
Ефективність багатьох французьких малих і середніх підприємств забезпечується вузькою спеціалізацією, гнучкістю і маневреністю виробництва, а також охопленням високотехнологічних новітніх галузей економіки. В таких галузях, як фармацевтика, виробництво точних приладів і інструментів малі та середні підприємства дають близько половини обороту галузі.
Разом з тим саме цей сектор економіки схильний до негативних впливів ринкової кон'юнктури. 30% підприємницьких одиниць терплять крах вже через два роки, а кожне друге не дотягує до п'яти років. Розглядаючи слабкі сторони малих і середніх підприємств, слід відзначити їх велику фінансову уразливість, недостатнє знання внутрішнього ринку і запізнювання в освоєнні зовнішніх ринків.
Найбільш вразливими є індивідуальні підприємства у сфері торгівлі, більш міцні позиції - у малих і середніх підприємств у промисловості. Але разом з тим щорічно число малих і середніх підприємств збільшується більш ніж на 10%, що в кінцевому підсумку підвищує число банкрутств.
Експортна діяльність малих і середніх підприємств має вельми скромні показники. Більше 60% підприємств даної категорії або взагалі не займаються подібною діяльністю, або експортують вкрай незначну частину своєї продукції. Проте французький уряд робить досить відчутну підтримку експортного виробництву. Створюються спеціальні фонди сприяння, виділяються середньострокові і довгострокові кредити на пільгових умовах при досягненні цими підприємствами певного розміру експорту. Для подолання труднощів, пов'язаних з експортною діяльністю, багато підприємств об'єднуються для спільного вивчення ринку, а також йдуть шляхом створення спільних підприємств з партнерами з тієї країни, куди направляється продукція.
Зовнішньоекономічні зв'язки. В умовах відбувається структурної перебудови в економіці Франції все зростаючу роль відіграють зовнішньоекономічні зв'язки, насамперед зовнішня торгівля, що є однією з найбільш динамічних галузей і головною формою участі країни в системі світогосподарських відносин. За цей період проявилася тенденція до випереджаючого зростання експортних та імпортних операцій у порівнянні з загальними темпами економічного розвитку Франції, а 80-90гг. відзначені подальшим посиленням залежності економіки від світового ринку.
Величина зовнішньоторговельного обороту на душу населення у Франції в середньому дорівнює 8700 доларів на рік. Імпорт товарів та послуг складає 23,5% ВВП, експорт - 23%. За 80-е гг. зовнішньоторговельний оборот Франції в вартісному вираженні практично подвоївся, а середньорічні темпи його приросту значно перевищували аналогічні показники як для ВВП, так і для промислового виробництва країни. У 1990р. вартість французького імпорту перевищила вартість експорту (1226 млрд. франків проти 1176 млрд.), в результаті чого баланс зовнішньої торгівлі був зведений із значним дефіцитом, який в останні роки набув хронічного характеру і перетворився в одну із серйозних проблем французької економіки.
Зростання відкритості французької економіки проявляється у збільшенні експортної спрямованості виробництва в провідних галузях промисловості. Експортна квота по обробній промисловості перевищує 36% при явній перевазі галузей електротехнічного і транспортного машинобудування.
Значним є експорт наступних промислових товарів: електротехнічного устаткування (9%), кольорових металів і продуктів органічної хімії (близько
9%), продукції тонкої хімії і чорної металургії ( 10%), фармацевтичних товарів (більше 12%), виробів з каучуку і пластмас (близько 13%), скла
(друге місце після Німеччини - 14%).
Разом з тим французькі товари серйозно поступаються своїм основним конкурентам (Японії, США, Німеччини, Італії та Великобританії) по нецінових факторів, роль яких значно посилилася в останні роки. Це перш за все стосується якості товару та його безпеки, своєчасного постачання і післяпродажного обладнання, гнучкості товарного експорту, витрат на рекламу і ступеня вивчення потреб ринку.
В групу товарів з відносно низьким рівнем конкурентоспроможності включають продукцію меблевої, паперової, текстильної і шкіряно-взуттєвої промисловості, побутові електроприлади і деякі вироби побутової та промислової електроніки, верстати, металургійне і ковальсько-пресове обладнання.
В останні роки відбуваються значні зміни в механізмі державного регулювання зовнішньої торгівлі країни, і насамперед експорту. Регулювання спрямоване на підвищення конкурентоспроможності французьких товарів, носить комплексних характер і зачіпає, крім сфери реалізації товарів і стадію експортного виробництва. Значно розширені методи і засоби державного втручання, яке відрізняє селективність і цілеспрямованість, а

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар