Реферати » Реферати з економіки » Реферат Євро

Реферат Євро

утворюють таку "оптимальну валютну зону", а рішення про створення валютного союзу мало не економічний, а насамперед політичний характер. Для багатьох з них
(наприклад, Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Фінляндії) донедавна була характерна значна асинхронність економічного циклу, тому в принципі не можна виключати ймовірність виникнення так званих "асиметричних шоків", тобто економічних потрясінь, які зачіпають тільки окремі країни валютного союзу. Незважаючи на виконання показників економічної конвергенції, зберігається неоднорідність складу і темпів розвитку учасників валютного союзу: так, при середніх по ЄС темпах економічного зростання 3% на початку 2000 р. в
Ірландії зростання становило 7,5, а в Італії - лише 1,3; рівень інфляції в середньому по ЄС становив 1,1%, в той час як в Іспанії - 1,8, а у Франції
-0,6%.

Взагалі, Р. Манделл розглядав оптимальну валютну зону як освічений поруч країн валютний союз з високим ступенем мобільності трудових ресурсів для підтримки рівня зайнятості в разі прийняття
"асиметричних шокових заходів "однією або декількома країнами-членами союзу.

При загостренні ситуації наявність єдиних облікових ставок буде влаштовувати далеко не всі держави ЕВС, оскільки уряди слабкіших країн не зможуть вимагати від Європейського центрального банку зміни ставок для девальвації своїх валют. Передача валютної та грошово-кредитної політики у відання ЄЦБ фактично позбавляє національні держави головних засобів оперативного регулювання, а валютний союз за визначенням не може пристосовувати свою політику до поточних потреб окремих країн.
Оскільки всередині зони євро динаміка економічного розвитку істотно розрізняється по країнах, встановлення єдиної процентної ставки не може відповідати інтересам всіх країн. Вигоди від використання євро порівняти з збитками від втрати найважливіших економічних важелів, зокрема незалежної грошово-кредитної політики і можливості зміни валютного курсу. При появі "асиметричних шоків" їх втрата буде особливо чутлива.
Таким чином, втрата фінансової самостійності і відсутність можливості девальвації валюти та маніпуляції процентними ставками можуть створити чимало проблем. У такій ситуації теорія оптимальних валютних зон пропонує наступні варіанти рішень: мобільність трудових ресурсів, гнучкість системи цін і заробітної плати, наявність ефективного механізму перекладу бюджетних трансфертів у подвергшиеся "асиметричним шокам" країни чи регіони. Відповідно до цієї теорії, для успішної роботи валютного союзу необхідно, щоб "асиметричні шоки" були рідкісними, а учасники союзу перебували в близьких фазах економічного циклу. Єдина фінансова політика повинна впливати на всі складові частини союзу однаково і виключати мовні, культурні, юридичні перешкоди для переміщення трудових ресурсів через його внутрішні кордони.

Неоднорідність складу валютного союзу створює великі труднощі і для проведення однакової грошово-кредитної політики ЄЦБ на території валютного союзу, що в кінцевому рахунку може знизити її ефективність. Так, в лютому 2000 р. було визнано, що при загальному зростанні інфляції в країнах ЕВС з 1,5% у листопаді 1999 р. до 1,7 в грудні, а її рівень у Франції,
Німеччині, Іспанії та Ірландії був вище, ніж планувалося. За прогнозами в найближчі 10 років рівень інфляції в Італії, Іспанії та Португалії буде значно вище, ніж в інших країнах ЕВС. Саме створення валютного союзу породжує економічні та політичні проблеми для держав ЄС: мова йде не тільки про ймовірні шокових впливах, а й асиметрії у реакції держави на ці дії. Наприклад, на початку 2000 р. чітко проявилися розбіжності з питань про підвищення процентних ставок і курсі євро між
Німеччиною, яку в принципі влаштовував сформований паритет долара і євро, і Францією, що виступала за зміцнення єдиної європейської валюти . В принципі валютний союз може успішно функціонувати тільки тоді, коли економічна ситуація в усіх країнах зони євро тривалий час буде стабільною.

Дійсно, географічна і соціальна мобільність трудових ресурсів є одним з найбільш ефективних засобів боротьби з економічними кризами, проте в ЄС вона дуже низька в порівнянні з США, в першу чергу через наявність мовних і культурних відмінностей. Незважаючи на зняття формальних юридичних та інших бар'єрів на шляху вільного пересування трудових ресурсів, всередині Європейського союзу в 1998 р. при населенні 370 мільйонів чоловік переїхали на роботу в іншу країну ЄС всього 740 тисяч громадян. Підвищення мобільності трудових ресурсів блокується і високим рівнем хронічного безробіття в багатьох країнах ЄС.
У результаті в умовах валютного союзу циклічні та інші спади виробництва в окремих країнах можуть стати більш частими і тривалими.

Важко передбачити всі наслідки вільного переміщення трудових ресурсів усередині ЕВС після появи євро. Наприклад, в 1998 р. найбільш динамічно зростаючою економікою була ірландська, де темпи зростання становили 8%, тоді як Німеччина, донедавна мала саму стабільну валюту в Європі, фактично мала мінімальне зростання. Проте ця ситуація не призвела до масового відтоку робочої сили з Німеччини в
Ірландію. До речі, згідно з останньою доповіддю експертів ООН з проблем народонаселення, в недалекому майбутньому ЄС зіткнеться з важким вибором між переходом до ліберальної імміграційної політики і зниженням рівня життя внаслідок зменшення загальної чисельності населення ЄС і особливо частки працездатного населення. За їх розрахунками, низька народжуваність в ЄС призведе до того, що до 2050 р. частка працездатного населення в Італії скоротиться з
39 до 22 мільйонів, у Німеччині - з 56 до 43 мільйонів. Уникнути кризи можна, на думку експертів, тільки двома способами: або переглянути систему соціального забезпечення, або відкрити кордони для іммігрантів. В останньому випадку в найближчі 25 років для збереження нинішньої пропорції між працюючими і утриманцями країнам ЄС (насамперед Іспанії, Португалії,
Греції, Італії, Австрії, Німеччини та Швеції) доведеться прийняти до 160 мільйонів іммігрантів, зокрема ФРН знадобиться запрошувати щорічно по
3,4 мільйона чоловік, Італії - 2,2 мільйона.

Вкрай неоднорідна і ситуація за рівнем безробіття всередині країн зони євро. Наприклад, в грудні 1999 р., при середньому по країнах ЕВС рівні безробіття в 9,6%, його показники значно варіювалися - від 2,6% в
Нідерландах і Люксембурзі до 15,0% у Іспанії.


Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Євро - нова міжнародна валюта, її роль в світогосподарських зв'язках
Фінанси мають велику історію. Але тільки Х1Х в. можна вважати початком першого етапу курсоутворення, оскільки саме тоді була офіційно оформлена перша валютна система. Одна і та ж валютна система зі св
Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності
Представлена ??дипломна робота присвячена вивченню питань створення та організації діяльності Європейської системи центральних банків.
Походження євро
Яким чином більшість країн ЄС прийшло до єдиної валюти? Чи виграли країни, прийнявши в обіг євро? Який був механізм контролю курсу валют на практиці? Коротка біографія єдиної європейської валюти, яку зараз використовують одинадцять країн.
Динаміка ефективних обмінних курсів рубля в січні-квітні 2004
Динаміка реального ефективного обмінного курсу рубля з початку 2004 р. відрізняється більш істотним зміцненням російської валюти щодо валют країн-основних зовнішньоторговельних партнерів - 5,6%. Зміна за період з початку 2003 р. склало 8,8%.
Формування грошово-кредитної системи ЄС та перспективи розвитку інтеграцією ...
Європейський Центральний Банк і Евросистема. Цілі і функції ЕЦБ.
Валютний курс і фактори, що його визначають
Фактори, що впливають на валютний курс. Валютний курс і паритет купівельної спроможності (ПКС). Гроші і паритет купівельної спроможності. Регулювання величини валютного курсу. Західні теорії регулювання валютного курсу.
Життя за законами конвертації
Розрахунки «переробленої» валютою. Загранкомандіровочние перерахунки.
Про становище в банківському секторі ФРН
Pазвитие банківського сектора в європейських країнах відбувалося в останні роки в умовах швидкої лібералізації фінансових ринків, посилення міжнародної конкуренції, млявою господарської кон'юнктури.
Грошово-кредитна політика зарубіжних країн
Лібералізація банківської системи Італії. Короткий огляд структури ощадбанків Німеччини. Австрійські ощадбанки і їх місце в національній банківській системі.
Розвиток спільнот в єдиний європейський ринок
До початку семидесятих років стало ясно, що основні вимоги, пов'язані зі створенням єдиного митного союзу і формуванням спільного ринку були в основному виконані. Необхідно було намітити подальші рубежі співробітництва.
Валютна система ес і проблеми створення валютного союзу
На шляху до ЄЕС. Валютниі союз - новий рівень інтеграції. Необхідні і достатні умови люразованія економічного і валютного союзу. Валютна криза 1992-193 рр.. Проблеми та перспективи створення валютного союзу.
Європа і Європейське співтовариство
Cчитается, що введення євро вигідно для Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) з багатьох причин: різко зменшаться витрати на валютообмінні операції, до мінімуму скоротяться втрати, викликані коливаннями обмінного курсу.
Валютна система ес і проблеми створення валютного союзу
Характерна риса сучасності - розвиток регіональної економічної інтеграції. Процес зближення, взаимопереплетение національних економік знайшов яскраве вираження в ЄЕС.
Євро: проблеми і перспективи
Мрія про народження єдиної валюти відвідувала ще Наполеона. У 70-х роках була зроблена перша спроба об'єднати дві європейські валюти, але цей проект зазнав невдачі. І мрія втілилася в життя лише в 1991 році на Саміті ЄС у Маастрихті.
Формування та тенденції розвитку світового ринку праці
Світовий ринок праці - це система економічних механізмів, норм, інструментів, що забезпечують взаємодію попиту на працю і її пропозиції на міждержавному рівні.
Основні напрямки грошово-кредитної політики в 2005 р.
Основні напрямки грошово-кредитної політики визначають три варіанти розвитку економіки в 2005 р. Перший сценарій передбачає істотне погіршення цінової кон'юнктури на товари російського експорту, тобто зниження цін на нафту.
Виникнення і розвиток Європейського союзу
Крім того, в даній контрольній роботі висвітлено історію виникнення та розвитку Європейського союзу, для створення якого було необхідно, щоб у світі відбулися певні історичні події, які пр
Європейський Союз
За останні десятиліття в світі активізувалися інтеграційні процеси, що розвиваються в різних регіонах і охоплюють різні сфери відносин держав, важливу роль у розвитку цих процесів грають між
Валютна стабільність нон-стоп
Російські валютні установки. Зовнішній фактор.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар