Реферати » Реферати з економіки » Безробіття

Безробіття

процесів. Цей тип безробіття також є тимчасовим (хоча і більш тривалим, ніж фрикційне безробіття), так як зникнення одних виробництв (галузей) супроводжується бурхливим зростанням інших. Проблема лише в тому, наскільки швидко безробітні зможуть пристосуватися до умов, що змінилися на ринку праці.

Концепція «природного безробіття» підтримується практично всіма економістами, в тому числі і неокейнсианцами. Суперечки точаться лише про те, що викликає зростання безробіття вище природного рівня, - недостатність сукупного попиту чи регулююча політика держави, порушує
«природний» механізм формування зайнятості та заробітної плати на ринку праці.

Таким чином, західні економісти визнають, що безробіття - невід'ємний атрибут ринкової системи господарства, вона неминуча, а у своєму
«природному» варіанті навіть корисна для забезпечення необхідної гнучкості ринку праці.

Але до цих пір не одне економічне вчення не є безперечним з точки зору пояснення причин безробіття і зайнятості.

Усі наявні погляди на причини безробіття можна згрупувати наступним чином.

По-перше, причиною безробіття може стати відносно надлишкове населення, «зайве» в порівнянні з досягнутим рівнем національного виробництва. Цей фактор безробіття особливо сильно позначається в країнах, що розвиваються. По-друге, безробіття може бути результатом змін у структурі економіки, в тому числі - в технології (структурна безробіття). Ця безробіття є тимчасовою, тому що на зміну старим галузям і виробництвам (технологіям) приходять нові. По-третє, безробіття може тимчасово збільшитися через природних бажань людей знайти роботу «до душі» і з кращими умовами праці та оплати (фрикційне безробіття). По-четверте, особливо сильне збільшення рівня безробіття відбувається в результаті циклічного спаду в економіці (циклічне безробіття). Цей вид безробіття є найбільш небезпечним, тому що виникає замкнуте коло: падіння виробництва - безробіття - зменшення загального рівня доходів - зниження сукупного попиту - падіння виробництва
- безробіття і т.д. По-п'яте, в деяких випадках генератором безробіття може стати активне втручання держави і профспілок у відносини між найманим працівником і роботодавцем, що призводить до ринкової негнучкості заробітної плати і змушує підприємців вирішувати проблему досягнення максимального прибутку шляхом скорочення зайнятості.

Всі ці причини безробіття являють собою скоріше фактори, що впливають на розмір і динаміку безробіття. Основними джерелами безробіття не є ринкові пропорції й умови, що складаються на ринку праці т.к. ринок праці лише відображає існуючі в даний момент пропорції між попитом і пропозицією робочої сили, але безпосередньої участі в їх формуванні не приймає. Ці пропорції залежать від процесів, що знаходяться за межами ринку праці. Ринок лише виявляє їх, виявляє безробіття, робить її видимою для суспільства.

4. Методи боротьби з безробіттям.

Різні економісти пропонували свої варіанти для зменшення рівня безробіття.

Наприклад, кейнсіанці вважали, що саморегулююча економіка не може перебороти безробіття. Рівень зайнятості залежить від так званого
"ефективного попиту" (спрощено - рівня споживання і інвестицій).

Дж.-М. Кейнс писав: "Хронічна тенденція до неповної зайнятості, характерна для сучасного суспільства, має свої корені в недопотреблении ..." [1].

Недоспоживання виражається в тому, що в міру підвищення доходів у споживача в нього в силу психологічних факторів "схильність до заощадження" перевищує "спонукання до інвестицій", що волоче спад виробництва і безробіття.

Таким чином, кейнсіанці, показавши неминучість кризи саморегулюючої економіки, указували на необхідність державного економічного впливу для досягнення повної зайнятості.

Насамперед варто підвищити ефективний попит, знижуючи позичковий відсоток і збільшуючи інвестиції.

Монетаристи виступили проти кейнсіанських методів.

У 1967 році М. Фрідмен висловив думку про існування "природного рівня безробіття", що жорстко визначений умовами ринку праці і не може бути змінений мірами державної політики. Якщо уряд намагається підтримати зайнятість вище її "природного рівня" за допомогою традиційних бюджетних і кредитних методів збільшення попиту, то ці заходи будуть мати короткочасний ефект і приведуть лише до зростання цін.

Серед аргументів монетаристів із приводу неспроможності кейнсіанської політики ставився акцент на непередбачуваність результатів державного втручання через великі затримки в прояві ефекту цих заходів.

Монетарні методи регулювання зайнятості досить радикальні.
Вони звинувачують робітників у тому, що останні утримуються від роботи й одержують компенсацію у виді допомоги. Звідси рекомендації скасувати ці посібники, щоб змусити людей працювати. Монетаристи пропонують відмовитися від стимулювання економічного зростання шляхом збільшення попиту. Однак політика обмеження попиту може викликати різке погіршення життєвого рівня населення, що позначиться на соціальній обстановці.

Тепер розглянемо які ж реальні кроки може застосовувати держава для зменшення рівня безробіття.

Різноманіття типів безробіття робить задачу її скорочення надзвичайно складною. Оскільки єдиного способу боротьби з безробіттям не існує, будь-якій країні для вирішення цієї проблеми доводиться використовувати різні методи.

Рівень фрикційного безробіття може бути знижений за рахунок:

1) поліпшення інформаційного забезпечення ринку праці. У всіх країнах цю функцію виконують організації з працевлаштування (біржі праці).

Вони збирають у роботодавців інформацію про існуючі вакансії і повідомляють її безробітним;

2) усунення чинників, що знижують мобільність робочої сили. Для цього необхідно насамперед: а) створення розвиненого ринку житла; б) збільшення масштабів житлового будівництва; в) скасування адміністративних перешкод для переїзду з одного населеного пункту в інший

Скороченню структурного безробіття найбільше сприяють програми професійного перенавчання і перекваліфікації. Такого роду програми повинні привести до того, щоб робоча сила найкращим образам відповідала наявним робочим місцям. Ця задача досягається програмою професійної підготовки, інформацією про робочі місця. Програми професійної підготовки забезпечують як підготовку на робочих місцях, так і в спеціальних навчальних закладах для безробітний, молоді, а також для робочих старших віків, чия професія виявилася застарілою. В
Москві, наприклад, така перепідготовка здійснюється через міську службу зайнятості та Центр соціальної підтримки.

Найбільш важко боротися з циклічним безробіттям. для вирішення такого завдання найефективнішими є такі заходи:

Створення умов для зростання попиту на товари. Так як попит на ринку праці - похідний і залежить від ситуації на ринках товарів і послуг, то зайнятість зросте, а безробіття впаде в там разі, якщо товарні ринки пред'являть більший попит і для його задоволення треба буде найняти додаткових працівників.

Способами збільшення попиту є:

. стимулювання зростання експорту. Це може привести до зростання обсягів виробництва і, відповідно, - зайнятості на них;

. підтримка та заохочення інвестицій у реконструкцію підприємства з метою підвищення конкурентноздатності продукції.

Створення умов для скорочення пропозиції праці. Очевидно, що чим менше людей претендують на робочі місця, тим легше знайти роботу навіть при тому ж числі вільних робочих місць. Скоротити число претендентів на ці місця і, більш того визволити додаткові вакансії для безробітних цілком реально.

Деяке полегшення може принести, наприклад, надання можливості дострокового виходу на пенсію працівникам, ще не досягли пенсійного зрости. У Росії, наприклад, при скасуванні органів управління союзного рівня працювали в їх штатам чоловікам дозволяли піти на пенсію в 57-58 років, а жінкам - в 53-54 року. Без цього літнім службовцям довелося б шукати роботу. А оскільки шансів на працевлаштування в цьому віці у них було небагато. Вони збільшили б армію безробітних.
Дострокова пенсія дозволила запобігти такому розвитку подій. Разом з тим цей спосіб може використовуватися тільки в дуже обмежених масштабах, оскільки він тягне істотне збільшення пенсійних виплат.

Створення умов для росту самозайнятості. Сенс такого роду програм полягає в тому, що людям допомагають відкрити власну справу, щоб вони могли прогодувати себе і свою сім'ю, навіть якщо їм не вдається знайти роботу за наймом.

Реалізація програм підтримки молодих працівників. Найважче безробіття вдаряє по літнім (їх вже ніхто не хоче брати на роботу через падаючої продуктивність праці і погіршення здоров'я) і наймолодшим (їх ще ніхто не хоче брати на роботу через низьку кваліфікацію й відсутність досвіду).

Для допомоги молоді можуть використовуватися різні методи:

- економічне стимулювання молодіжної зайнятості;

- Створення спеціальних фірм, що пропонують роботу саме молоді

- створення центрів навчання молодих людей тим професіям, шанси на зайнятість у яких найбільш високі.

Список програм скорочення безробіття можна продовжувати ще довго, але важливо розуміти, що всі ці програми не можуть повністю ліквідувати або суттєво скоротити циклічне безробіття. Такий результат досягається лише при загальному поліпшенні економічної ситуації в країні.

5. Безробіття в Росії.

Положення з безробіттям в Росії має певну своєрідність. При падінні виробництва на 50% половина населення країни безробітними не є і не звертається за допомогою до служби зайнятості. Росія - країна з колосальними багатствами, у яких після падіння «радянської імперії» не виявилося конкретного господаря. Розкрадання і розпродаж ресурсів зробилася джерелом доходу для певної частини населення, а також тієї частини «безробітних» , яка знайшла зайнятість в обслуговуванні даного
«бізнесу» .

Таким образам, в Росії при величезній кількості людей, не зайнятих в суспільному виробництві, кількість безробітних, які не мають джерела доходу, не так велике.

Для економіки

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар