Реферати » Реферати з економіки » Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

вартості.

Мають бути враховані витрати на всі передбачені контрактом роботи з технічного обслуговування, монтажу, що поставляється і навчання персоналу покупця.

До франкіровкі відносяться економічні і правові умови, що визначають порядок включення в ціни затрат, пов'язаних з транспортуванням, вантажно-розвантажувальними роботами, зберіганням і страхуванням вантажів. Франкіровкі є важливим складовим елементом умов поставок. В експортну ціну включається та частина витрат, яку несе постачальник згідно попередньої домовленості з замовником або зафіксованим в контракті умовами транспортування продукції.

Зміст умов транспортувань наводиться у зовнішньоекономічних довідниках.

Розміри і види податків, митних зборів і зборів, пов'язаних з оформленням ліцензій, вивізних дозволів, сповіщень та інших документів на вивезення товарів, визначаються відповідно до чинного законодавства та нормативними документами на момент укладення контракту. Облік термінів поставки полягає в оцінці зміни цін на світовому ринку в передбаченої контрактом валюті з моменту підписання контракту до моменту його виконання. Іноді цю поправку називають інфляційної, хоча зміна цін може відбуватися не тільки в результаті інфляції, але і з інших причин.

Облік термінів поставки здійснюється також методом ковзної ціни. В цьому випадку в контракті передбачається можливість, спосіб і порядок коригування спочатку встановленої базисної ціни (ціни на день укладення контракту) у зв'язку зі зміною в витратах виробництва за період виготовлення продукції.

У контракті можуть бути обумовлені допустимі межі коригування базисної ціни.

Облік в ціні умов платежу визначається ступенем вигідності цих умов. В контрактах можуть передбачатися різні умови платежу: за готівку, чеком, перекладом, з акредитива, в аванс (повністю або частково), у кредит із розстрочкою платежу.

Найбільш вигідний для продавця і найменш вигідний для покупця платіж готівкою в аванс. У цьому випадку продавець надає покупцю знижку з ціни. Будь-які форми платежу з відстрочкою рівносильні кредитуванню покупця продавцем. Покупець повинен відшкодувати в ціні будь-які пільги, надані продавцем, в тому числі втрати від тимчасово вилучених з обороту фінансових засобів продавця. Елемент кредитування враховується в розрахунку ціни за допомогою фактора кредитного впливу, що оцінюється коефіцієнтом, який розраховується виходячи з рівня банківського відсотка на кредит. Величина коефіцієнта визначається з урахуванням частки кредитуемой частини в загальній сумі контракту, середньорічного банківського відсотка за кредит, терміну погашення кредиту, пільгового терміну до початку погашення кредиту, різниці у період між датою поставки продукції і датою чергового платежу, частки чергового платежу в загальній вартості платежу.

Розрахунки поправок до цін на умови платежу, в тому числі на більш складні умови (наприклад, надання продавцем покупцю кредиту з авансовою оплатою) доцільно проводити на базі методичних рекомендацій, розроблених зовнішньоторговельними організаціями, що мають практичний досвід зовнішньої торгівлі аналогічною продукцією.

В розрахунках зовнішньоторговельних цін слід враховувати поправку на уторгованіе. Поправка на уторгованіе враховує, що остаточна ціна контракту як правило нижче ціни пропозиції. Це особливо важливо при виході на нові ринки і при аналізі пропозицій іноземних фірм на поставку товарів. У практиці зовнішньої торгівлі з економічно розвиненими країнами розмір поправки на уторгованіе береться в межах 5-25%.

У взаємовідносинах з азіатськими, арабськими і африканськими країнами можливі зміни цін внаслідок уторгованіе в кілька разів.

Втрачена вигода - це очікуваний або можливий економічний збиток, який може бути нанесений даним контрактом іншим можливим контрактами та угодами. Наприклад, при продажу закордонному партнеру одного або декількох виробів нової техніки, які він може використовувати як зразки для тиражування аналогічної продукції, збитком є ??втрата прибутку від ймовірних замовлень на поставку партій таких виробів. Упущена вигода від продажу технологій, "ноу-хау" може бути обумовлена ??втратою доходу від ймовірних подальших контрактів на виконання конкретних робіт з використанням цих технологій, "ноу-хау". Оцінка упущеної вигоди проводиться в кожному конкретному випадку методами, відповідними располагаемой інформації та ступеня її достовірності.

Розрахунок контрактної експортної ціни здійснюється за формулою:

Цк = ЦВН * Ктехн * Кком,

де ЦВН - внутрішня ціна;

Ктехн, Кком - коефіцієнти, що враховують техніко-економічні та комерційні зовнішньоторговельні ціноутворюючі фактори.

3. Моделювання зміни ціни під впливом різних факторів

Ценорегулірующіе чинники Ціноутворюючі фактори
Собівартість Ефект
у виробника у споживача
1. Загальна ціна виробництва Включається фактична собівартість продукції Включається галузевий рівень рентабельності -
2. Стан грошової сфери - Виробляється перерахування ціни в іноземну валюту за вигідним для продавця курсу -
3. Співвідношення попиту та пропозиції - - Включається надбавка на уторгованіе
4. Якість товару (споживча вартість ) - Чи включаються плата за додаткові властивості, функції і т.п. Облік проводиться шляхом множення попереднього включення на відповідні коефіцієнти важливості
5. харктера взаємовідносин між продавцем чи покупцем - Варіації різні в кожному конкретному випадку Варіації різні в кожному конкретному випадку
6. Обсяг поставок Як правило собівартість одиниці продукції знижується при збільшенні обсягу виробництва Відбувається зниження в залежності від наданих оптових знижок -
7. Конкуренція
а) цінова - Надання знижок . Може вже містити в собі вплив всіх інших чинників. Залежить від новизни товару. Якщо не існує спеціальних методів розрахунку, то може інтегрувати в собі всі інші включення і визначатися наприклад по тактиці зняття вершків, з тактики проходження за лідером і т.д.
Б) нецінова - Варіації різні в кожному конкретному випадку Варіації різні в кожному конкретному випадку
8. Державне регулювання цін
а) пряме Статті витрат, що включаються до собівартості продукції можуть змінюватися Може обмежити верхню межу коливання ціни на продукцію фірми
б) непряме Введення непрямих податків і пільг (мит на конкуруючу продукцію) Ограніченіне верхнього рівня ціни по галузі

У загальну ціну виробництва входять собівартість і рівень рентабельності, складові разом нижній рівень цінового коридору. Для встановлення верхньої межі вимагається проаналізувати стан ринку і провести облік факторів, що впливають на регулюючих рівень ціни.

В аналізі стану грошової сфери розглядаються валютний курс і купівельна спроможність грошей. Видається, що на практиці виробник виготовлятиме облік даного чинника шляхом розрахунку ціни за найбільш вигідним для себе валютному курсу.

Співвідношення попиту і пропозиції є принциповим чинником формування ринкової ціни на товари, роботи та послуги. З метою залучення покупців, можливе зниження ціни під час переговорів, для чого слід включати в ціну надбавку на уторгованіе.

Якість товару або його споживча вартість враховуються шляхом включення

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар