Реферати » Реферати з економіки » Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

КА;

Т = 9 (термін активного існування).

Для супутників «Маяк»

Ф = 1522909500000. Руб. на 4 супутника в системі;

N = 140 дуплексних телефонних каналів на кожному КА;

Т = 9 (термін активного існування).

Собівартість одного телефонного каналу на рік:

С = (1902372/3 * 175 * 9) + (1522909,5 / 4 * 140 * 9) = 402 , 6184126984 + +302,1645833333 = +704,7829960317 млн.руб.

Собівартість одного телефонного каналу за місяць:

Смес = +704,7829960317 / 12 = +58,73191633598 млн.руб.

Або

Смес = [+58,73191633598 / 6200] * 1000000 = 9 472,89 USD.

(Курс американського долара до російського рубля прийнята в наближеному розрахунку 1 руб. Х 6200 $).

Щоб з'ясувати, велика ця величина або маленька, для порівняння наведемо величину оплати часу 1 ТФ каналу космічного сегмента на базі ССС Inmarsat 2, яка дорівнює 180 тис. USD на рік (дані 1991 г.), що становить 15 тис. USD на місяць.

4.2. Розрахунок базисної ціни

Розрахунок базисної експортної ціни будемо проводити за формулою:

Цк = Цаналог * Ктехн * Кком,

де Цаналог * - ціна аналога;

Ктехн, Кком - коефіцієнти, що враховують техніко-економічні та комерційні зовнішньоторговельні ціноутворюючі фактори.

В якості аналога системи «Марафон» візьмемо міжнародну супутникову систему Inmarsat, а конкретніше - розроблюваний перспективний проект ICO-P, як основоного конкурента нашої системи. Тариф за 1 хвилину розмови при середній тривалості 60 хв. і кількості абонентів 1 млн. чол. дорівнює 1,8 USD. Ціна одного телефонного каналу зв'язку в місяць дорівнює 24 тис. USD.

Для спрощення розрахунків приймемо Кком = 1, тоесть умови поставки та інші комерційні умови наданої нами послуги та послуги аналога однакові.

Ктехн передбачається оцінювати з точки зору привабливості для споживача. Тоесть вибираються найбільш значимі для споживача зв'язку характеристики системи, які впливатимуть на вибір споживача найбільш значно. Для супутникової системи зв'язку такими характеристиками можуть бути:

кількість ТФ каналів (шт.) - N;

Еквівалентну Ізотропності випромінену потужність (дБВт) - ЕІВП (в глобальному промені (ЕІІМГ) і в вузькому промені (ЕІВП));

Сумарна вихідна потужність передачі (Вт) - W;

Термін активного існування системи (рік) - Та.с.,

Модель для Ктехн повинна: ??

відображати відмінності вищевказаних параметрів нашої продукції від продукції аналогів;

Враховувати поправку на цінність для споживача зазначених відмінностей.

Відповідно для параметра кількості ТФ каналів (N), поправочний коефіцієнт буде виглядати приблизно так:

1) Враховуємо відмінності в технічних параметрах:

KN = (N / N`) - 1; де

N - параметр пропонованої послуги;

N` - параметр послуги-аналога;

2) Оцінюємо потретельскую цінність виявленого відмінності (l1):

На думку автора даної курсової роботи, важливість даного параметра в порівнянні з іншими розглянутими дорівнює 0,3 (сума всіх показників відносної важливості для перерахованого обмеженої кількості оцінюваних параметрів дорівнює 1,0).

3) Враховуємо споживчу цінність в поправочний коефіцієнт

KN = [(N / N`) - 1] ? l1;

«Марафон» :

«Аркос» - 3 апарату, по 175 ТФ каналів;

«Маяк» - 4 апарату, по 140 ТФ каналів;

N = 1085 шт.

Inmarsat-P:

N = 4500 шт.

KN = [(1085/4500) - 1] ? 0,3 =-0,227.

Складемо подібні моделі для кожного з перерахованих вище параметрів.

KЕІІМг = [(ЕІІМГ / ЕІІМ`Г) - 1] ? l2;

KЕІІМу = [(ЕІВП / ЕІІМ`У) - 1] ? l3;

KW = [(W / W`) - 1] ? l4;

KТа.с. = [(Та.с. / Та.с.`) - 1] ? l5;

«Марафон» :

ЕІІМГ = 35 дБВт, l2 = 0,1;

ЕІВП = 41 дБВт, l3 = 0,1;

W = 400 Вт, l4 = 0,2;

Та.с. = 9 років, l4 = 0,3.

Inmarsat-P:

ЕІІМ`Г = 39,8 дБВт;

ЕІІМ`У = 54,7 дБВт;

W` = 600 Вт;

Т`а.с. = 9 років.

Отже, базисна ціна, в момент початку переговорів складатиме

Цб = ЦICO-P ? (1 + KN) ? (1 + KЕІІМг) ? (1 + KЕІІМу) ? (1 + KW) ? (1 + KТа.с.);

Цб = 24000 ? 0,78 ? 0,99 ? 0,9745 ? 0,933 ? 1,0 = 17 385,92 » 17400 $.

Таким чином, отримана модель цінового коридору виглядає наступним чином:

9500 $ 17 400 $ 24 000 $

________ | ______________________ | ______________ | _______

С / с-ть Відправна Ціна

вироби ціна аналога

В отриманому результаті спостерігається значне зниження ціни порівняно з ціною на послуги аналогічною ССС. Даний факт є наслідком різних причин. По-перше - це обмежений набір оцінюваних параметрів (5 шт.), Внаслідок чого споживча цінність деяких з них виявилася невиправдано завищеною. В свою чергу, обмеження по набору параметрів пов'язано з їх малодоступною. Тоесть відмінності на технічному рівні не є повними і залежать від доступності інформації по даному напрямку. По-друге, оцінки споживчої цінності проводились експертним методом автором даної роботи, яка дала оцінки в межах своєї компетенції. Крім того, не були враховані відмінності в комерційних умовах наданої продукції та продукції аналога. Даний факт також пояснюється відсутністю необхідного обсягу відомостей та інформації.

Виходячи з вищесказаного можна зробити висновок, що отримані оцінки є дуже наближеними. Принциповим тут є сам підхід, який покликаний показати процедуру формування цін на послуги супутникової системи зв'язку. В рамках даного підходу була зроблена спроба формування моделі цінового коридору на продукцію ракетно-космічної галузі. Була пророблена робота з аналізу встановлення цін на телефонний зв'язок з використанням супутникових систем. Отримана модель може бути переглянута та доопрацьована.

Висновок

У цій роботі представлені розробки, що дозволяють зробити наступні висновки:

комерціалізація ракетно-космічної техніки набуває характеру стійкої тенденції і очікується, що потреба у послугах супутникових систем зв'язку буде рости в міру їх розвитку;

Дослідження теоретичних основ механізму ринкового ціноутворення і аналіз існуючих методів ціноутворення на продукцію та послуги космічної діяльності показують, що визначення ціни РКТ і її послуги на світовому космічному ринку можуть розраховуватися на основі витрат виробництва постачальника продукції;

Необхідно враховувати, що для досягнення високої точності визначення ціни, необхідно аналізувати більшу кількість техніко-економічних параметрів, а також проводити подальший аналіз отриманих результатів з урахуванням тих факторів, обмежень і умов (політичного, соціального та економічного характеру), які впливають на формування ціни але не можуть бути враховані при побудові математичних моделей;

Аналізуючи витрати по проекту дійшли висновку, що вартість послуги 1 ТФ каналу супутникової системи «Марафон» складе » 9500 $ в місяць;

Запропонований підхід до використання поправочних коефіцієнтів разом з коефіцієнтами відносної важливості для обліку споживчої цінності пропонованої на ринок продукції;

Оцінюючи вартість аналогічних засобів виведення пропонованих на світовому ринку отримали верхню межу коридору ціни, рівну 17 400 ? 24000 $ в місяць.

Список літератури

Матеріали, надані під час проходження практики в Організації «Агат»

Нормативні акти для бухгалтера №№15, 16 1998.

В.А. Бартенєв, Г.В. Болотов, В.Л. Биков та ін. Супутниковий зв'язок і мовлення: Довідник. М .: Радіо і зв'язок, 1997.

А.Г. Братухин, В.Д. Калчанов Наукомістка авіаційна продукція: організаційні та економічні проблеми розробки. - М .: Машинобудування, 1993.

Котлер Ф. Основи маркетингу. Прогрес, 1990 г.

Лобко А.Г., Генов Р., Макевнін А.В. Управління ринком. - М .: Вид-во МГАП Мир книги, 1993.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар