Реферати » Реферати з економіки » Учасники біржі

Учасники біржі

дивитися на реферати схожі на "Учасники біржі"

Московський державний університет комерції.

Челябінський інститут.

Кафедра: Комерції.

Контрольна робота

по предмету: Біржова справа.

Виконав: студент 1 курсу з / о на

базі вищої освіти

Мітуріч А.В.

Спеціальність: Економіка та управління

на підприємствах торгівлі.

Перевірив: Кетова І.А.

Челябінськ 2000


Зміст.

1. Хеджування як функція товарно-ф'ючерсної біржі. 2
2. Учасники біржової торгівлі. 3
Література. 6

Хеджування як функція товарно-ф'ючерсної біржі.

Хеджування - це біржове страхування від несприятливої ??зміни ціни, що грунтується на відмінностях у динаміці цін реальних товарів і цін ф'ючерсних контрактів на цей же товар або цін на «фізичному» і ф'ючерсному ринках.

У політико-економічному сенсі хеджування являють собою просто спекуляцію, тобто спосіб отримання прибутку, що грунтується не так на виробництві, а на різниці в цінах. Хеджування це форма спекуляції на біржі.

Хеджування на біржі здійснюють, як правило, підприємства, організації, приватні особи, які одночасно є учасниками ринку реальних товарів: виробники, переробники, торговці.

Хеджування переслідує мету: компенсувати за рахунок прибутку збитки, отримані від реалізації на ринку реального товару.

В цілому біржова торгівля для всіх організацій і осіб, що у цій торгівлі, являє собою форму комерційної діяльності з метою отримання найбільшого прибутку поряд з іншими існуючими формами комерції. Хеджування у зв'язку з подвійним характером, тобто одночасною опори на ціну реального товару і на ціну ф'ючерсного контракту на цей же товар, має важливе практичне значення. Воно забезпечує непрямий зв'язок біржового ринку ф'ючерсних контрактів з ринком реального товару.

Хеджування виконує функцію біржового страхування від цінових втрат на ринку реального товару і забезпечує компенсацію деяких витрат, наприклад, на зберігання товарів. Техніка хеджування полягає в наступному.
Продавець готівкового товару, прагнучи застрахувати себе від передбачуваного зниження ціни, продає на біржі ф'ючерсний контракт на даний товар. Така операція називається - хеджування продажем. У разі зниження він викуповує ф'ючерсний контракт, ціна на який теж впала, і отримує прибуток на ф'ючерсному ринку, яка повинна компенсувати недоотриманий їм виручку на ринку реального товару. Розглянемо це на умовному прикладі.

| | Ціна на | Ціна на | Виручка від |
| | 01.01.99, | 01.03.99, | операцій, руб. |
| | Руб. | Руб. | |
| Ринок реального товару | 100 | 80 | 80 |
| Ф'ючерсний ринок | 120 | 100 | 20 |
| | (продає) | (купує) | (120-100) |
| Всього | - | - | 100 |

Продавець в кінцевому результаті отримав від продажу товару (80 руб.) та від ф'ючерсного ринку (20 руб.), тобто ту суму виручки, яку він розраховував отримати станом на 1 січня 1999р. (100 руб.).

Покупець наявного товару зацікавлений у тому, щоб не потерпіти збитків від підвищення цін на товар. Тому, вважаючи, що ціни будуть рости, він купує ф'ючерсний контракт на даний товар (хеджування купівлею). У разі якщо тенденція вгадана, покупець продає свій ф'ючерсний контракт, ціна якого теж зросла у зв'язку із зростанням цін на ринку реального товару, і тим самим компенсує свої додаткові витрати з купівлі наявного товару. Розглянемо це на умовному прикладі.

| | Ціна на | Ціна на | | |
| | 01.01.99, | 01.03.99, | Витрати, | Дохід, руб. |
| | Руб. | Руб. | Руб. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ринок реального товару | 100 | 120 | 120 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ф'ючерсний ринок | 120 | 140 | - | 20 (140-120) |
| Всього | - | - | 100 | - |
| | | | (120-20) | |

Витрати покупця на ринку реального товару склали 120 руб., завдяки отриманому доходу від ф'ючерсної торгівлі, який склав 20 руб., не перевищив суми витрат, планованих їм за станом на 1 січня
1999р. - 100 руб.

У цьому і полягає страхова функція хеджування.

Учасники біржової торгівлі.

Учасниками біржових торгів є члени біржі та особи, які мають відповідно до закону і правилами біржової торгівлі право брати участь у біржових торгах.

Склад учасників біржової торгівлі визначається залежно від виду біржі (фондова або товарна) та прийнятими законодавчими актами.

Присутніх у біржовому залі можна умовно розділити на групи:

. Укладають угоди;

. Організують висновок біржових угод;

. Контролюючі хід ведення біржових торгів;

. Спостерігають за веденням торгу.

Операції на біржах проводять тільки професійні учасники, які мають чітку спеціалізацію з різних видів біржової діяльності. Посередників у біржових операціях називають по-різному: біржові маклери, куртьє, комісіонери, брокери, маркет-мейкери, дилери. Всі вони працюють або за винагороду, виражене у відсотках або частках відсотка від загальної суми угоди, або за свій рахунок.

Склад учасників, що укладають угоди на товарних біржах, визначається правилами біржової торгівлі і може відрізнятися в залежності від того, якою є біржа - відкритою або закритою.

На відкритій біржі укладати угоди в приміщенні біржової справи мають право:

1. Члени біржі та їх представники;

2. Брокери, акредитовані на біржі;

3. Постійні і разові відвідувачі, які отримали право на участь у біржових торгах.

На закритій біржі укладати угоди мають право:

1. Члени біржі та їх представники;

2. Брокери, акредитовані на біржі.

Разові та постійні відвідувачі обмежені у своїх правах як учасники біржової торгівлі в порівнянні з членами біржі та їх представниками.

По-перше, згідно із законодавством, постійному відвідувачеві надається право на участь у біржових торгах на термін не більше трьох років.

По-друге, число постійних відвідувачів не повинна перевищувати 30% загального числа членів біржі. Крім того, постійні відвідувачі не беруть участь у формуванні статутного капіталу і управлінні біржею.

Якщо постійні відвідувачі мають право на біржове посередництво, то разові відвідувачі його позбавлені, так як вони мають право на укладення угод тільки на реальний товар від свого імені і за свій рахунок.

Членами фондової біржі можуть бути будь-які професійні учасники ринку цінних паперів. Порядок вступу в члени фондової біржі та їх кількість визначаються правилами фондової біржі. На відміну від товарної біржі на фондовій біржі тимчасове членство, а також нерівноправне становище членів біржі, здача місць в оренду та їх передача в заставу особам, які не є членами даної біржі, заборонена.

Склад і кількість посередників, що беруть участь у біржових торгах, схема взаємодії зі своїми клієнтами можуть бути різними і часто залежать від рівня розвитку біржової торгівлі і сформованих традицій, характерних для даної країни і біржі. На біржах США торговці, що діють безпосередньо в операційному залі, діляться на кілька категорій. Наприклад, на Нью-
Йоркській фондовій біржі (НФБ) існують чотири категорії членів: комісійні брокери, фахівці, брокери торгового залу («дводоларові брокери» ), зареєстровані трейдери.

Комісійні брокери можуть працювати тільки за дорученням клієнтів.
Операції за свій рахунок їм заборонені.

Фахівці-дилери працюють за свій рахунок і від свого імені. Їм заборонено виконувати брокерські функції, крім заявок інших членів біржі.

«Дводоларової брокери» виконують доручення комісійних брокерів, якщо вони не встигають виконувати замовлення.

Зареєстровані трейдери також є дилерами, але на відміну від фахівців не відповідають за певні акції.

На Лондонській фондовій біржі учасниками торгів є:

1. Брокерсько-дилерські фірми, основна функція яких це виконання доручень клієнтів на купівлю-продаж цінних паперів і здійснення операцій за свій рахунок;

2. Маркет-мейкери це члени біржі, що зобов'язуються котирувати певні цінні папери протягом робочого дня.

Брокери-дилери є посередниками між маркет-мейкерами по гілтам.

У Росії основними учасниками торгів на фондовій біржі є брокери і дилери. Їх діяльність регламентується Федеральною комісією з ринку цінних паперів. Характер та види робіт, виконуваних брокерами та дилерами, залежать від наявності ліцензії.

Федеральна комісія з ринку цінних паперів виділяє три види брокерської і два види дилерської діяльності.

Брокерська діяльність може бути:

1. За здійсненню операцій з цінними паперами за винятком операцій з державними цінними паперами, цінними паперами суб'єктів

Російської Федерації і муніципальних утворень. Заборонено працювати з коштами фізичних осіб;

2. За здійсненню операцій з цінними паперами за винятком операцій з державними цінними паперами, цінними паперами суб'єктів

Російської Федерації і муніципальних утворень. Дозволено оперування коштами фізичних осіб;

3. За здійсненню операцій з державними цінними паперами, цінними паперами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Дилерська діяльність може бути:

1. За проведення операцій з цінними паперами, крім державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень;

2. За здійсненню операцій з державними цінними паперами, цінними паперами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень.

Брокерська та дилерська робота може проводитися спільно за умови наявності ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності.

Подібна жорстка регламентація діяльності за операціями з цінними паперами покликана забезпечити сумлінне і кваліфіковане виконання доручень клієнтів, виключити випадки зловживання при використанні коштів клієнтів. Так, брокерську ліцензію на право роботи з коштами фізичних осіб можна отримати лише по закінченню двох років роботи на фондовому ринку з ліцензією,

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар