Реферати » Реферати з економіки » Учасники біржі

Учасники біржі

дає право працювати з не державними цінними паперами. Отримання ліцензії на право здійснення тієї чи іншої з перерахованих видів діяльності на фондовому ринку обумовлено ФКЦБ виконанням ряду вимог.

Фінансові вимоги до величини власного капіталу, мінімальна сума якого має бути в межах від 50 до 450 тис. ЕКЮ залежно від виду здійснюваної діяльності.

У штаті юридичної особи, ведучого брокерську або дилерську діяльність, повинні знаходитися атестовані фахівці, а також юрист-контролер, виключною компетенцією якого є здійснення контролю за відповідністю брокерської і дилерської діяльності вимогам законодавства. Робота на фондовому ринку без відповідної ліцензії категорично заборонена. За порушення цієї вимоги передбачається кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі строком до 3 років. Другу групу, організуючу висновок біржових угод, представляють, перш за все, співробітники біржі, що працюють у залі. Вони створюють необхідні умови учасникам торгів для здійснення операцій. До них відносяться:

- Маклери, провідні біржовий торг;

- Оператори, тобто помічники маклера, що фіксують укладання угод у своєму колі;

- Співробітники розрахункової групи відділу організації біржових торгів, що допомагають брокерам оформити заключну угоду;

- Працівники відділу експертизи біржі, що організують проведення експертизи товарів, що виставляються на торг, і що роблять необхідну консультацію учасникам торгів;

- Працівники юридичного відділу біржі, що консультують при оформленні заключних угод і складанні біржових договорів.

Групу, контролюючу хід ведення торгу, складають Державний комісар та представники біржі. Державний комісар на біржі здійснює безпосередній контроль за дотриманням законодавства біржею та біржовими посередниками. Тому вони мають право:

1. Бути присутнім на біржових торгах;

2. Брати участь у загальних зборах членів біржі і в загальних зборах членів секцій біржі з правом дорадчого голосу;

3. Знайомитися з інформацією про діяльність біржі, включаючи всі протоколи зборів і засідань органів управління біржі та їх вирішення, в тому числі конфіденційного характеру, а саме:

- вносити пропозиції і робити подання керівництву біржі;

- Вносити пропозиції до Комісії з товарних бірж.

Крім Державного комісара хід біржового торгу можуть контролювати члени біржового комітету, члени Ревізійної комісії, старший маклер і начальник відділу організації торгів біржі.

Групу, спостерігає за веденням біржового торгу, складають так звані гості. До їх складу включаються представники преси (постійно акредитовані на біржі або разові), а також разові відвідувачі, які не отримали права на укладення угоди, але мають право дати необхідне вказівку брокеру, що виконує їх доручення.

Права та обов'язки учасників біржової торгівлі визначаються внутрібіржевие нормативними документами, насамперед статутом біржі,
Правилами біржової торгівлі, які розробляються на основі Законів
Російської Федерації «Про товарну біржу і біржову торгівлю» і «Про ринок цінних паперів» .

Література.

Біржова справа: Підручник. Под ред. В.А. Галанова, А.І. Басова. - М.:
Фінанси і статистика, 1998. - 304 с.


Сторінки: 1 2
 
Подібні реферати:
Біржові брокерство
Лістинг. Котирування акцій. Рейтинг компаній. Брокерські місця на біржі. Робота по збору інформації про компанії-емітенти.
Біржова торгівля
Щоб розглянути роль біржової торгівлі в сучасній світовій економіці, необхідно обов'язково звернутися до самої сутності біржової торгівлі. Тому в даному рефераті буду розглянуті такі аспекти біржової
Економічна роль товарної та фондової бірж в ринковій системі
Функції та форми оптової торгівлі. Біржі. Види бірж та їх функції. Нормативно-правова база біржі. Регулювання біржової діяльності. Ліцензування.
Особливості клірингу на російському біржовому ринку
Клірингові функції на ринку корпоративних цінних паперів. Етапи клірингу. Вітчизняна специфіка угод. Звірка угод. Надання гарантій
Біржові підприємництво
Види бірж. Товарні біржі. Спекуляція як форма біржової угоди. Ф'ючерсні угоди.
Фондова біржа
Акції та облігації стали популярним засобом вкладення завдяки тому, що їх можна вигідно продати. Продаються і купуються вони на ринку цінних паперів, іменованому інакше фондовим. Існує два основних типи фонд
Біржі
Основне призначення фондової біржі як акціонерного підприємства полягає в організації оптової торгівлі. Прибуток не є мотивом діяльності біржі в цілому, хоча вона беззбиткова.
Терміновий ринок
Наявність вітчизняного ф'ючерсного ринку. Історія сучасної ф'ючерсної біржової торгівлі. Ф'ючерсна біржова торгівля.
Операції з цінними паперами. Ф'ючерси
Ф'ючерсний товарний контракт. Схема ф'ючерсної угоди. Базові дані про біржових операціях з цінними паперами.
Особливості клірингу і розрахунків на фондовому ринку
Головні етапи розрахунково-клірингового процесу на ринку цінних паперів. Процес визначення позицій учасників торгівлі. Виконання угоди.
Аукціонна торгівля
Аукціони також є особливим різновидом посередницьких організацій, що сприяють зверненню товарів. На відміну від біржі аукціони не є постійними, а періодично діючими центрами посередницької торгівлі.
Поняття і необхідність клірингу та розрахунків
Клірингова діяльність - діяльність з визначення взаємних зобов'язань. Клірингова система. Види клірингу.
Про становлення та етапи розвитку валютного ринку В'єтнаму
Створення центрів торгівлі валютою (валютні біржі). Розвиток міжбанківського валютного ринку.
Біржі
З економічної точки зору, (це організований у певному місці регулярно діючий за встановленими правилами оптовий ринок, на якому відбувається торгівля цінних паперів, оптова торгівля за зразками і
Учасники ринку цінних паперів
Встав на початку 90-х на шлях формування цивілізованої економіки ринкового типу, в результаті глибоких інституційних реформ, Росія домоглася до теперішнього часу вражаючих результатів. Незважаючи на дос
Механізми проведення підрядних торгів і аналіз тендерної документації
Підрядні торги в будівництві - дуже цікаве явище. Проводяться вони з метою пошуку найбільш оптимальної реалізації інвестиційного проекту.
Фондовий ринок
Фондовий ринок - це інститут або механізм, що зводить разом покупців (пред'явників попиту) і продавців (постачальників) фондових цінностей, тобто цінних паперів. Поняття фондового ринку і ринку цінних паперів збігаються.
Роль спекуляції (легальної та нелегальної) в ринковому господарстві. Хеджери і з ...
Якщо зазирнути глибше в історію людської цивілізації, то першою людиною, якого за сучасними поняттями можна віднести до спекулянтів, був Йосип, син Якова та Рахілі, що потрапив в Єгипет. Він використовував здатність "від бога" витлумачувати сни.
Товарна біржа в системі оптового ринку
Виникнення і розвиток біржі. Біржові товари та основні види товарних бірж.
Інвестиційні інститути
Види інвестиційних інститутів. Причини відмови у видачі ліцензії. Афілійовані особи фонду.