Реферати » Реферати з економіки » Роль держави в економіці

Роль держави в економіці

і стандартів проведення операцій з цінними паперами, що забезпечують ефективну діяльність на ринку цінних паперів; здійсненні контролю та нагляду за діяльністю професійних учасників ринку цінних паперів; захисту інтересів власників цінних паперів та клієнтів професійних учасників ринку цінних паперів, які є членами саморегулівної організації; підвищенні стандартів професійної діяльності на ринку цінних паперів, включаючи стандарти професійної етики на ринку цінних паперів; забезпеченні умов професійної діяльності на ринку цінних паперів.
Найбільшою і авторитетної саморегулюючої організацією професійних учасників фондового ринку в Росії є Національна асоціація учасників фондового ринку (НАУФОР), яка об'єднує понад 1000 членів.
Іншою відомою саморегулюючої організацією професійних учасників фондового ринку є Професійна асоціація реєстраторів, трансфер-агентів і депозитаріїв (ПАРТАД).
Не дивлячись на посилення позитивного впливу держави на російський ринок цінних паперів, він ще залишається вкрай недосконалим. Найсильніший удар по ньому було завдано кризою, що вразила нашу економіку.

АНАЛІЗ РИНКУ ОБЛАСНИХ КОРОТКОСТРОКОВИХ ОБЛІГАЦІЙ
Розглянемо на конкретному прикладі ринок державних цінних паперів. До державних цінних паперів відносяться і облігації емітуються суб'єктами
Федерації, тобто Адміністраціями країв і областей.

У Челябінській області в 1997 році були випущені обласні короткострокові облігації (ОКО). Обсяг емісії склав 50 млрд. Рублів.
Номінальна вартість облігації склала 100 тис. Рублів. Облігації випускаються 5-тьма серіями:-А,-Б,-В. Всі зобов'язання з розміщення та погашення облігації несла адміністрація Челябінської області.

З'ясуємо кількісні та якісні параметри ОКО, проведемо аналіз прибутковості, порівняння ОКО з іншими інструментами фінансового ринку. Метою подібного аналізу з'ясувати яку роль держава відіграє на фондовому ринку. Матеріалом для аналізу служитимуть результати вторинних торгів по ОКО, які проходили на ЮУФБ. Інформацію надала Торгово-
Промислова Палата міста Челябінська.

Найбільш важливим напрямком аналізу ринку ОКО є зіставлення прибутковості цінного паперу, як її основного якісного показника з темпами інфляції, які дуже значно впливають на настрої потенційних і вже існуючих інвесторів, визначаючи реальну (за вирахуванням інфляції) дохідність фінансового інструменту.
Аналогічно дуже важливим в даному випадку є можливість альтернативного інвестування в інші цінні папери, тому необхідно зіставити прибутковість ОКО з прибутковістю інших фінансових інструментів.
Прекрасним орієнтиром тут є державні короткострокові облігації (ДКО). Так як 1997 є докризовим (мається на увазі криза серпня 1998 року), то порівняльний аналіз ОКО і ДКО проведемо з урахуванням часу, тобто будемо аналізувати ОКО і ДКО станом на 1997 рік.
Тому і ціни в роботі дано у неденомінованих рублях.

Розглянемо кілька різних варіантів дохідності цінного паперу
:

1) Прибутковість до аукціону - характеризує ефективність операції інвестора, який придбав ОКО на аукціоні при первинному розміщенні за середньозваженою ціною, а потім продав їх на вторинних торгах за ціною закриття. Прибутковість ОКО до аукціону розраховується за наступною формулою:

Д = [((Цт-Ца) / Цт) * (365 / До)] * 100, де

Д - дохоность ОКО в% річних;

Цт - ціна закриття, встановлена ??на ОКО на даних торгах, в руб;

Ца - середньозважена аукціонна ціна ОКО на аукціоні, в руб;

До - час, який ОКО знаходилася в обігу, дні;

2) Прибутковість до погашення - характеризує ефективність інвестування коштів в ОКО, з урахуванням того, що інвестор придбав ОКО на вторинних торгах або на аукціоні і тримає їх до погашення. Прибутковість ОКО до погашення розраховується за наступною формулою:

Д = [((H-Цт) / Цт) * (365 / Дп)] * 100, де

Д - дохідність ОКО в% річних;

H - номінал, руб;

Цт - середньозважена ціна на аукціоні або ціна закриття, встановлена ??на ОКО на даних торгах, в руб;

Дп - днів до погашення ОКО цієї серії, дні;

3) Прибутковість з податковими пільгами. У зв'язку з тим, що хоход по опрераціі з ОКО не обкладається податками, розрахункова прибутковість по ОКО збільшується на умовну ставку, яку інвестори платять по опрераціі, пов'язаними з їх основною діяльністю. За ОКО як податкової пільги враховується ставка налогооблажения комерческих банків - 35%. Тому прибутковість, расчитанная в двох попередніх варіантах ділиться на величину рівну 0,65.

Необхідно сказати, що в даній роботі використовується лише чиста прибутковість, тобто ті показники, які розраховані без урахування податкових пільг.

Реальна дохідність ОКО розраховується з урахуванням інфляції, тобто необхідно від отриманого з цінних паперів доходу віднімати поточні показники інфляції. Для цього необхідно визначити методику оцінки інфляції. Поточні показники інфляції в Росії досить широко публікуються засобами масової інформації, тому поточні тижневі показники по ній будуть братися з аналітичного тижневика "Коммерсант". [7]

Купуючи ОКО на аукціоні і продаючи їх на вторинних торгах, інвестор неминуче оцінює той рівень інфляції, який мав місце за період обігу цінного паперу і саме з інфляцією за період обігу порівнюється отриманий дохід. Методика розрахунку тут досить проста: щотижневі показники інфляції перемножуються за формулою складного відсотка
. У разі, якщо в реальності залишається невеликий хвостик з двох-трьох днів
, то з поточного показника витягується корінь сьомий ступеня, а потім результат зводиться до степеня, рівну кількості днів, в тій неповної тижня, в протягом яких цінний папір перебувала в обігу, потім результат перемножується з усіма іншими тижневими показниками.
Отримані показники зводяться в ступінь, рівну приватному кількості днів в році і часу, протягом якого облігації були в обороті. У загальному вигляді формула має вигляд:

I =
((I1 * ... * Ik * ((Ik + 1) 1/7) n) 365 / d)-1, де

I - річна інфляція, у% річних,

I1 ... Ik - поточні тижневі показники інфляції, в% на тиждень
,

Ik + 1 - рівень інфляції в неповний тиждень, у% на тиждень, n - кількість днів в неповній тижня, d - кількість днів, коли облігація знаходилася в обороті.

При покупці цінного паперу інвестор не може точно оцінити рівень інфляції на наступний період, проте він зазвичай орієнтується на поточні показники. Ми можемо припускати, що очікується збереження поточних темпів інфляції, а отже нам необхідно капіталізувати не-ділового показники в річні. Робиться це за формулою:

I = (Iw) 52-1, де

Iw - тижневий рівень інфляції, в% на тиждень,

52 - кількість тижнів у році.

Таким чином, розрахувавши необхідні нам показники інфляції, ми можемо оцінити реальну прибутковість операцій з ОКО. Знаходити її ми будемо, віднімаючи відповідні значення інфляції від результатів обчислення дохідності. Результати можна бачити на діаграмах реальної прибутковості ОКО.

Спробуємо проаналізувати результати по серіях.

Cерия А

Розміщено ОКО серії А було 60% від оголошеної емісії. Такий невисокий показник можна пояснити тим, що ОКО було нетрадиційним явищем на ринку і ним поставилися досить обережно багато потенційних інвестори. Хоча слід обмовитися, в Челябінській області випуск ОКО не нове явище, т.к. в 1995 році адміністрація Челябінської області вже випускала ОКО на фондовий ринок.

Реальна дохідність до погашення залишається негативною протягом усього періоду обігу цих паперів. Це можна пояснити досить високим поточним рівнем інфляції, який мав місце в той час, а особливо в кінці травня - початку червня. Потім, при відносній стабілізації темпів інфляції, стабілізувався і ринок ОКО і реальна прибутковість до погашення стала наближатися до нуля, проте в область позитивних значень так і не перейшла. Реальна дохідність до погашення так і залишилася в районі-60-20% річних, проте чим ближче покупка ОКО до часу погашення, тим менше втрати інвесторів.

Що стосується реальної дохідності до аукціону, то тут ситуація зворотна: високі позитивні значення спочатку, поступово знижуються до нуля, а потім переходять в область негативних значень. Таким чином, реальний дохід може одержати тільки той, хто купив ОКО на аукціоні і продав їх на вторинних торгах вперше три тижні, решта ж операції з
ОКО реального прибутку не приносили. У разі альтернативних вкладень або використання вільних коштів ОКО серії А гарні для мінімізації можливих втрат.

Найбільш високі обороти на торгах по ОКО серії А збігаються з часом, коли спостерігалася найбільша прибутковість вкладень в ОКО, тобто в перші три тижні торгів. Продавці в цей час отримували найбільші прибутки, а покупці навпаки терпіли найбільші збитки, оскільки прибутковість до погашення в цей час перебувала в області мінімальних негативних значень. Потім обороти торгів знизилися, що можна пояснити, як мінімальною прибутковістю, так і перемиканням уваги інвесторів на облігації інших серій, прибутковість яких була в цей час значно вище (см. Діаграми). Обсяги торгів стали зростати лише ближче до погашення ОКО цієї серії.

СЕРІЯ Б

На первинному аукціоні ОКО серії Б було розміщено всі 100% від оголошеної емісії, що можна пояснити підвищеним інтересом інвесторів до
ОКО, що пояснюється сезонним зниженням ділової

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар