Реферати » Реферати з економіки » Зайнятість населення і проблеми її регулювання в ринковому господарстві

Зайнятість населення і проблеми її регулювання в ринковому господарстві

на виробництві.

Зниження фактичної пропозиції робочої сили за рахунок зниження встановленого законом пенсійного віку. Такий же ефект може обумовити розвиток служб перепідготовки кадрів і підвищення кваліфікації.

Надання робочих місць, не орієнтованих на одержання прибутку, а зв'язаних з роботою в інтересах суспільства, наприклад: робота в області охорони навколишнього середовища і т.д.

Перехід до створення системи соціального партнерства, в тому числі створення механізму вироблення тристоронніх угод (роботодавці - профспілки - держава) з метою обмежити ріст заробітної плати. З роботодавців варто стягувати податок на засоби, додатково витрачені на заробітну плату, і направляти його на субсидування зайнятості.

Розширення зайнятості в майбутньому залежить і від іноземних інвестицій. Загалом інвестиції у реконструкцію та технологічне переобладнання підприємств будуть мати трудосберегающий ефект. Але збільшення капітальних вкладень означає створення нових робочих місць.

Рішення проблеми "осередкової" безробіття в регіонах, де в місті знаходиться 1-2 підприємства, буде здійснюватися через стимулювання інвестицій і малого бізнесу на рівні регіонів і реалізацію регіональних програм сприяння зайнятості.

Значно скоротити кількість незайнятих можна за рахунок структурних змін в оборонній промисловості. Процес конверсії має великий потенціал для збільшення зайнятості, ходячи навіть її стабілізація сьогодні буде великим плюсом у регулюванні ринку праці.

Не можна шкодувати засобу на боротьбу з безробіттям. По-перше, тому що її запобігання на початку зажадає набагато менше витрат, чим у майбутньому.

По-друге, тому що боротьба з безробіттям може бути досить ефективною. Наприклад, кредитування державою додаткових робочих місць у США в 1977-78 рр.. зовсім не було киданням грошей на вітер. При тому, що заробітна плата кредитувалася не більше як на 2%, а абсолютна величина кредиту не перевищувала 100 тисяч доларів, багато корпорацій змогли створити до 50 нових робочих місць.

По-третє, тому що фінансова стабілізація неможлива без продуманого запобігання її негативних наслідків і, як ми вже переконалися, приводить до дефіциту держбюджету, для скорочення якого вона і створювалася.

За останні два роки безробіття придбало вид великого макроекономічного явища, перетворивши в самостійний фактор розвитку економіки. Проте в Росії до цих пір не вироблено такої політики в області зайнятості, що сприяла б успішності реформ. Сьогодні ясно, що роль безробіття як неминучого наслідку фінансової стабілізації була недооцінена.

У світі накопичений великий теоретичний і практичний досвід по регулюванню ринку праці. Росія потребує особливого, комплексному підході. Сьогодні результативна політика зайнятості повинна йти ледве перед реального розвитку ринку праці і превентивно усувати ті перешкоди, що можуть підхльоснути безробіття.

Схоже, що ще кілька років нам доведеться миритися з високим рівнем безробіття. Сьогодні основна мета - знизити безробіття вже якщо не в середньостроковому, то в довгостроковому періоді.

Парадоксально, але до цих пір жодна політична партія, жоден впливовий політик не висловили взагалі ні однієї точки зору по настільки актуальній проблемі. Це всерйоз змушує засумніватися в компетентності російських владних структур та їх реального бажання вивести економіку зі спаду в підтвердження до їх слів про оптимістичні прогнози розвитку.

ВИСНОВОК.

Виходячи з вищевикладеного, очевидно, що проблема безробіття є ключовим питанням у ринковій економіці, і, не вирішивши його неможливо налагодити ефективну діяльність економіки. Особливо гостро проблема безробіття коштує зараз перед Росією, що не дивно, тому що стан економіки Росії зараз гнітюче. Величезний економічний спад, розваливши промисловість, не міг не торкнутися ринку праці. За останні 4 роки чисельність зайнятого населення скоротилася на 9 відсотків.

Донедавна Уряд Росії не звертало належної уваги на дану проблему, що викликало досить справедливі побоювання. Але становище почасти помінялося з прийняттям "Програми соціальних реформ в Російській Федерації на період 1996 - 2000 р.", в якій упор робиться на удосконалювання ринкових механізмів регулювання зайнятості.

Будемо сподіватися, що даний нормативний акт не стане простим псуванням паперу, а буде ефективно перетворюватися в життя, ставши передумовою для економічного відродження Росії.

 


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

"Економікс" Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю, Москва, 1995 г.

"Загальна економічна теорія "В.І. Ведяпин, Москва, 1995 г.

"Ринок праці: зайнятість і безробіття" Никифорова А.А., Москва, 1991 р.

"Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей "Кейнс Дж.-М, Москва, 1993 р.

Коммерсант-дейлі, 1997 р., 12 березня № 2

Коммерсант-дейлі, 1997 г ., 8 лютого № 7

Вісник Московського Університету, серія 5 - Географія, 1997 р., № 1

Питання економіки, 1997 р., № 2

Страхова справа, 1996 р., № 11

Известия, 1996 р., 15 травня, № 28

Известия, 1996 г. , 21 березня, № 53

Фінансові известия, 1996р., 7 березня, № 25


ДОДАТОК.

Безробіття в країнах ОЕСР [3] .

Таблиця № 1 Рівень безробіття,% .


Таблиця № 2 Чисельність безробітних, млн. чоловік.


Таблиця № 3 Чисельність безробітних в Росії [4] .

Сторінки: 1 2 3 4 5
 
Подібні реферати:
Майбутнє Української політики в галузі зайнятості
Перерозподіл наявного попиту на працю. Перехід до створення системи соціального партнерства.
Державне регулювання зайнятості
Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість суспільного продукту і тим самим у більшому ступені задовольнити матеріальні потреби населення.
Зайнятість населення і проблеми її регулювання в ринковому господарстві
Теоретичні проблеми регулювання безробіття. Майбутнє російської політики в області зайнятості.
Регулювання зайнятості трудових ресурсів України
Теоретичні проблеми регулювання безробіття. Динаміка і структура безробіття на Україні. Майбутнє української політики в області зайнятості.
Проблеми зайнятості молоді
Невід'ємною рисою ринкової економіки є безробіття - тимчасова незайнятість економічно активного населення. Досягнення низького рівня безробіття - одна з основних цілей макроекономічної політики
Динаміка і структура безробіття на Україні
4 типи безробіття. Криза зайнятості на Україні. Зниження кількості робочих місць.
Причини і методи боротьби з безробіттям
Концепція «природного безробіття» . Монетарні методи регулювання зайнятості. Створення умов для зростання попиту на товари. Список програм скорочення безробіття.
Безробіття
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількість
Політика ефективної зайнятості в Росії
Скорочення зайнятості в Росії. Зростання безробіття в галузях промисловості.
Теоретичні підходи до аналізу безробіття
Класична теорія зайнятості, (А. Сміт, Д. Рікардо, а також Дж.Мілль, А Маршалл). Кейнсіанська теорія зайнятості.
Політика ефективної зайнятості в Росії
Аналіз економічного стану Росии за останні кілька років показав, що держава виявилася не в змозі впливати на динаміку ринку труда.Рабочая сила залишається пасивною, умови її відтворення погіршуються.
Безробіття
«Люди завжди важко переживають соціальну неспроможність. Була робота, якесь стабільне положення, - і раптом вони опиняються за бортом, ніким не затребувані, нікому не потрібні, вони - безробітні. У них
Державне регулювання інфляції і безробіття
У цій роботі обговорюються питання про інфляцію та безробіття.
Безробіття
До недавнього часу існувало два глобальних підходу, пов'язаних з двома світовими системами. Соціалізм припускав пряме державне регулювання, а капіталізм-використання ринкових важелів і мето
Загальні поняття про безробіття
Досягнення високого рівня зайнятості - одна з основних цілей макроекономічної політики держави. Економічна система, що створює додаткову кількість робочих місць, ставить задачу збільшити кількостей
Шпаргалка
дивитися на реферати схожі на "Шпаргалка" Ринок праці-це ринок, товаром на якому є робоча сила. (Робоча сила-здатність створювати товари і послуги. До робочої сили належать ті, хто робота
Безробіття в перехідній економіці
Поняття безробіття, її типи і специфіка. Соціально-економічні наслідки безробіття. Методи боротьби з безробіттям. Державна політика.
Структура і сутність ринку праці
Функціонально - організаційна структура ринку праці. Національний ринок праці. Робоча сила, як товар.
Показники і види безробіття
Фрикційне безробіття. Структурна безробіття. Циклічна безробіття. Добровільне безробіття. "Безробітний і" непрацюючий ".
Моделі безробіття
Макроекономіка - галузь економічної науки, що вивчає поведінку економіки як єдиного цілого з погляду забезпечення умов стійкого економічного зростання, повної зайнятості ресурсів, мінімізації рівня