Реферати » Реферати з економіки » Бізнес-план інвестиційного проекту

Бізнес-план інвестиційного проекту

.5pt;"> 108,7222 517,6667 Те ж, наростаючим підсумком 0 6,638889 115,3611 633,0278 Дивіденди - всього 0 6,638889 86,11111 228 , 6944 Те ж, наростаючим підсумком 0 6,638889 106,6389 321 , 4444

У тому числі:

Дивіденди інвестору (гарантовані)

0 6,638889 25,83333 68,61111 Те ж, наростаючим підсумком 0 6,638889 32,47222 101,0833 Залишок прибутку 6,144444 0 22,61111 288,9722

Графік погашення інвестиційного кредиту

Таблиця 17

Найменування показника 1999 2000 2001 2002 Всього
2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 1 п / г 2 п / г
Відсотки за кредит 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 5,56 4,61 6,81 3,33 0,00 38,14
Повернення основного боргу 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 48,61 69,44 66,67 0 , 00 222,22
Всього 0,00 0,00 16,67 5,56 5,56 43,06 53,22 76,25 70,00 0,00 270,31

Розрахунок беззбитковості і запасу фінансової міцності

Таблиця 18

Найменування показника 1999 2002
Обсяг продажів, тис. руб. 402,78 4652,78
Умовно - постійні витрати, тис. Руб. 113,53 1028,56
Питома вага умовно - постійних витрат в обсязі продажів,% 21,00 21,33
Точка беззбитковості, тис. руб. 182,50 1669,72
Запас фінансової міцності, тис. Руб. 220,28 2983,06

Схема №1.

Список літератури:

1. Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник.-М .: Фінанси і статистика, 1997. - 248 с.

2. Ділове планування (Методи. Організація. Сучасна практика): Учеб. посібник / За ред. В.М. Попова. - М .: Фінанси і статистика, 1997. - 368 с.

3. Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.О. Бізнес-план, Навчально-практичний посібник. - М .: «Видавництво ПРІОР» , 1998. - 96 с.

4. Стратегічне планування / За ред. Уткіна Е.А. - М .: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ» . Видавництво ЕКМОС, 1998. - 440 с.

5. Уткін Е.А., Кочетова А.І. Бізнес-план. Як розгорнути власну справу. - М .: АКАЛІС, 1996. - 175 с.

Е.А. Уткін. «Професія - менеджер» , Економіка, 1992р., 181 стор.

7. Фатхутдінов Р.А. Виробничий менеджмент. Підручник для вузів. - М .: Банки і біржі, ЮНИТИ, 1997. - 447 с.

8. Фінансовий менеджмент: Підручник для вузів / Г.Б. Поляк, І.А. Акодіс, Т.А. Краєва та ін .; Под ред. Г.Б. Полякова. - М .: Фінанси, ЮНИТИ, 1997. - 518 с.

9. Фінанси в управлінні підприємством / Под ред. А.М. Ковальової - М .: Фінанси і статистика, 1995. - 160 с.

10. Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С. Фінанси підприємств. - М .; ИНФРА-М, 1997. - 343 с.

11. Економіка: Підручник / За ред. доц. А.С. Булатова. 2-е изд., Перераб. і доп. - М .: Видавництво БЕК, 1997. - 816 с.

В.А. Трубіцин «Успіх і Бізнес-План» , Ставрополь, 1997р., 175стор.

В.М. Маідріца «Керівнику» , Ставрополь, 1989р., 149стор.

Н.Г. Любимова «Менеджмент - шлях до успіху» , Агропромиздат, 1992р. 57с.

О.В. Резіченко «Державне підприємство» , Политиздат України, 1989р., 144стор.

[1] Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник-2-е вид., Ісправ.-М .: ИНФРА-М, 1998.- с.249.

[2] Стратегічне планування / За ред. Уткіна Е.А. - М .: Асоціація авторів і видавців «ТАНДЕМ» . Видавництво ЕКМОС, 1998. - 440 с.

[3] Райзберг Б.А., Лозовський Л.Ш., Стародубцева Є.Б. Сучасний економічний словник-2-е вид., Ісправ.-М .: ИНФРА-М, 1998.- с.35.

[4] Див., Наприклад, Уткін Е.А. Бізнес - план. Організація і планування підприємницької діяльності. - М .: Асоціація авторів і видавців «Тандем» . Видавництво ЕКМОС, 1997. - с.10.

[5] Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.О. Бізнес-план, Навчально-практичний посібник. - М .: «Видавництво ПРІОР» , 1998. - с. 7

[6] Див. Наприклад, Любанова Т.П., Мясоєдова Л.В., Грамотенко Т.А., Олейникова Ю.О. Бізнес-план, Навчально-практичний посібник. - М .: «Видавництво ПРІОР» , 1998. - с. 10.

[7] Див., Наприклад, Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: управління капіталом. Вибір інвестицій. Аналіз отчетності.-2-е изд., Перераб. і доп.-М .: Фінанси і статистика, 1997.-с. 475.

[8] У зв'язку з збільшенням обсягу виробництва планується зниження собівартості до 2002 року за видами електричної техніки від 9 до 12.5%.

[9] Розрахунки виконані в незмінних цінах станом на 14 грудня 1998

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар