Реферати » Реферати з економіки » Бізнес-план інвестиційного проекту

Бізнес-план інвестиційного проекту

приміщеннях і їх площа, а також виробничу площа підприємства. необхідно вказати потребу в додатковому обладнанні і матеріальних ресурсах.

По можливості тут описується система охорони навколишнього середовища, утилізації відходів, забезпечення безпеки життєдіяльності.

Розділ закінчується розрахунком витрат виробництва і собівартості виробленої продукції.

Особливим розділом може бути виділений інвестиційний план, де відбивається потреба в інвестиціях, а також вказується за рахунок яких коштів буде здійснено фінансування проекту (власні та / або позикові кошти) і т.п.

План маркетингу - це план заходів щодо досягнення запланованого обсягу продажів і отримання максимального прибутку шляхом задоволення ринкових потреб.

Необхідно відобразити маркетингову стратегію розвитку підприємства.

Розробляючи цю стратегію, доцільно врахувати вплив зовнішнього оточення (тенденції зміни технологій, запитів і мотивації споживачів і т.д.) в цілях адаптації підприємства до мінливих ринкових умов шляхом розробки комплексу маркетингу, що включає товарну, цінову , збутову політику і сервісне обслуговування.

Особливе місце приділяється стратегії ціноутворення, яка базується на наступних методах:

повних затрат;

Усереднених витрат;

Граничних витрат;

Стандартних витрат виробництва;

Прямих витрат (цільової норми прибутку).

Розділ, що описує потенційні ризики особливо важливий, так як фактор ризику робить великий вплив на фінансово - господарську діяльність підприємства.

Слід враховувати, як мінімум, такі види ризиків:

виробничі, пов'язані з різними порушеннями у виробничому процесі чи процесі поставок сировини, матеріалів і комплектуючих;

Комерційні, пов'язані з реалізацією продукції на ринку не в повному обсязі;

Фінансові ризики, які викликаються інфляційними процесами, неплатежами, коливаннями валютних курсів і т.п .;

Ризики, пов'язані з форс - мажорними обставинами, які можуть бути викликані непередбаченими обставинами (від зміни політичного курсу до стихійних лих);

Методи зниження впливу ризиків різні, однак найбільш дієвим є комерційне страхування, створення резервного фонду і функціонування підприємства з великим запасом фінансової міцності.

Важливою частиною практично будь-якого бізнес - плану є фінансовий план.

Мета фінансового плану визначити ефективність пропонованого бізнесу.

В даному розділі необхідно відобразити:

загальну потребу в інвестиціях;

Джерела фінансування;

План доходів і витрат;

Баланс грошових витрат і надходжень;

Потреба в оборотному капіталі;

Термін окупності проекту;

Звіт по прибутку

а також необхідні фінансові показники.

Особливе місце у фінансовому плані слід приділити розрахунку беззбитковості і запасу фінансової міцності.

Точка беззбитковості розраховується за формулою

де Тб / у - точка беззбитковості;

Рпост. - Умовно - постійні витрати;

Кпер. - Питома вага умовно - постійних

витрат в обсязі продажів

Запас фінансової міцності представляє собою різницю обсягу продажів аналізованого року та обсягу точки беззбитковості.

Якщо розробляється план фінансового оздоровлення то в цьому розділі необхідно розрахувати показники фінансово - господарської діяльності підприємства. [7]

***

Відкрите Акціонерне Товариство «Крон»

Бізнес-план інвестиційного проекту з виробництва електричної техніки (трансформатори зварювальні)

Розробник: студент ПТІ СтГТУ, 4 курсу, факультету економіки та права, групи КБУА - 951 Заграевскій Михайло Маркович

Дата розробки: 15 грудня 1998

П'ятигорськ

1998

2.1 Концепція бізнесу

ВАТ «Крон» припускає виробляти електротехнічну техніку, а саме трансформатори зварювальні.

Головною метою даного бізнесу є отримання прибутку за рахунок виробництва і реалізації конкурентоспроможної продукції.

Реалізація бізнес-плану дозволить вирішити наступні завдання:

Задовольнити потреби ринку в даній електротехнічній техніці.

Створити нові джерела отримання прибутку за рахунок диверсифікації підприємства.

Забезпечити завантаженість виробничих потужностей

Метою цього бізнес-плану є аналіз передбачуваного виробництва продукції та обгрунтування рішень стратегічного планування ВАТ «Крон» .

На ринку відчувається недолік цієї продукції.

Необхідні інвестиції для організації серійного виробництва електричної техніки, зазначеного виду становлять 709.1 тис. Руб., В тому числі кошти інвестора в розмірі 222.2 тис. Руб.

Щорічний обсяг прибутку після виходу на планований обсяг продажів (2002 рік) складе 611.1 тис. Руб. в цінах 1999 року.

Інвестором є КБ «Пятигорск» , який має безпосередні інтереси в успішній діяльності ВАТ «Крон» , оскільки бере участь в його статутному капіталі.

Інвестиційний кредит є пільговим (процентна ставка складає 11.7% річних). Термін його погашення при роботі підприємства за запланованим графіком - 25 місяців.

Джерелом погашення кредиту і відсотків по ньому є прибуток від виробництва зазначеної техніки, причому погашення відсотків по кредиту починається через 6 місяців після початку інвестування.

Участь інвестора в статутному капіталі підприємства й одержання відсотків дозволить йому отримати до 2002 року дохід рівний 274.1 тис. Руб.

Забезпеченням позичальника під наданий кредит є застава майна підприємства і прибуток, одержувана від усіх напрямків фінансово-господарської діяльності.

Коротка інформація про підприємство

Відкрите акціонерне товариство «Крон» було створено в 1992 році. Предметом діяльності ВАТ «Крон» є виробництво виробів і комплектуючих електротехнічного призначення для будівельних фірм і товарів народного споживання.

Організація займає земельну ділянку, площа якого становить 3,7 га. Загальна виробнича площа-14 тис. М2.

Підприємство має в своєму складі наступні технологічні виробництва:

механообробку;

Обчислювальне;

Зварювальне;

Гальванічне;

Прессовкой;

ОбладнанняЕлектровимірювальне;

Забарвлення;

Сборочное.

Вартість основних виробничих фондів складає 12327 тис. Руб., З середнім зносом 42%. Загальна кількість обладнання 257 одиниць. Облікова чисельність робочого і обслуговуючого персоналу 114 чол.

Підприємство має зручно розташовані залізничні колії, необхідні енергетичні ресурси, а також кваліфіковані інженерні і робочі кадри.

Юридичний статус підприємства:

ВАТ «Крон» зареєстровано Адміністрацією м П'ятигорська, свідоцтво №682 від 26 жовтня 1996 року.

Юридична адреса підприємства:

357500, р П'ятигорськ, промзона «Скачки» , Черкесское шосе 7.

2.3 Характеристика продукції

Однофазні, однопостові зварювальні трансформатори призначені для ручного дугового зварювання покритими металевими електродами. Мають падаючі зовнішні характеристики.

Тип трансформатора Спосіб регулювання струму Спосіб пересування
ТДЕ-20-01 Електричний Переносний
ТДМ-30-00 Механічний Пересувний
ТДМ-50-02 Електромеханічний Пересувний

Основні параметри трансформаторів

Тип трансформатора Номінальний зварювальний струм, А Номінальна робоча напруга, В Мінімальний зварювальний струм, А Мінімальна робоча напруга. В Номінальний режим роботи, ПН%
ТДЕ-20-01 200 ± 10% 28 ± 10% 90 ± 10% 22,8 ± 10% Не менш 20
ТДМ-30-00 300 ± 10% 42 ± 10% 120 ± 10% 22,4 ± 10% 60
ТДМ-30-26 300 ± 10 % 42 ± 10% 120 ± 10% 22,4 ± 10% 65
ТДМ-50-02 500 ± 10% 60 ± 10% 250 ± 10% 24 ± 10% 60

ПН - перемежовується режим роботи при циклі 5 хв. без відключення первинної обмотки трансформатора від мережі під час паузи.

Габаритні розміри, вага

Тип трансформатора Довжина, мм Ширина, мм Висота, мм Вага, кг
ТДЕ-20-01 390 230 500 50
ТДМ-30-26 900 540 950 120
ТДМ-30-00 900 540 950 120
ТДМ-50-02 620 550 950 200

Порівняно з закордонними аналогами основними перевагами є:

Низька ціна;

Адаптованість до російських електричних мереж;

Надійність і простота експлуатації.

2.4 Аналіз ринку і конкуренти

Проведені маркетингові дослідження по пропонованій продукції свідчать про існування значного обсягу попиту на зварювальні трансформатори.

Потенційними споживачами є будівельні фірми і фізичні особи.

Попит на дану продукцію стабільний, так як зварювання є найважливішим компонентом технологічного процесу будівництва.

В даний час ведуться переговори і підписані попередні договори на поставку цієї техніки будівельним компаніям.

Основними конкурентами є закордонні постачальники з Москви і московської області та Ростова і Ростовської області, однак, зважаючи на дуже високої ціни на їх продукцію не слід очікувати

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар