Реферати » Реферати з економіки » Бізнес-план інвестиційного проекту

Бізнес-план інвестиційного проекту

будь-якої серйозної конкурентної боротьби; а також постачальники з м Лермонтов (завод "мікроі"), які складають конкуренцію.

Маркетингової службою підприємства виявлена ??потенційна потреба ринку на період до 2002 р Сегментація ринку цієї електричної техніки проведена за географічною ознакою і представлена ??в таблиці 4

Маркетингові дослідження, проведені по цьому ринку, свідчать про те, що ринок є олигополистическим, і при існуючому рівні цін і якісних параметрах продукції ВАТ «Крон» цілком може стати лідируючим підприємством в цій області.

Перспективи розвитку ринку електротехнічних виробів дозволяють прогнозувати збільшення обсягів продажів і відповідну завантаження виробничих потужностей підприємства.

2.5 План виробництва

Дана електрична техніка пройшла етап експериментального освоєння і відпрацьовування технології на підприємстві. Труднощі в освоєнні технології практично відсутні, так як ВАТ «Крон» спеціалізується на виробництві даної продукції. Зіставлення можливого обсягу продажів з виробничими можливостями підприємства дозволяє спрогнозувати обсяги виробництва і реалізації продукції на період до 2002 року.

Це стан проілюстровано табл. 5.

Трудомісткість виготовлення електричної техніки за видами робіт представлена ??в табл. 6.

Виробництво даної електричної техніки організується на діючих виробничих площах ВАТ «Крон» з використанням існуючого обладнання. Однак для серійного виробництва необхідні витрати на придбання додаткового обладнання та обігових коштів, на технічну підготовку виробництва і його часткову реконструкцію. Потреба в цих засобах зазначена в табл. 7.

Потреба в матеріальних ресурсах, із зазначенням основних постачальників представлена ??в табл.8.

Виробництво нових видів електричної техніки не спричинить додаткового набору персоналу і робочих кадрів та їх навчання, а потрібна лише певна перестановка працівників.

Кошторис витрат на виробництво електричної техніки представлена ??в табл. 9.

Калькуляція за видами пропонованої електричної техніки представлена ??в табл. 10.

2.6 Потреба в інвестиціях

Необхідні розміри інвестицій пов'язані з освоєнням нового виробництва і нових технологій. У зв'язку з цим потрібне проведення реконструкції та технічного переозброєння ряду виробництв.

Для цього необхідно наступне:

Придбання обладнання;

Будівельно-монтажні роботи, пов'язані з монтажем і демонтажем обладнання;

Необхідні проектно-конструкторські роботи;

Технологічна підготовка виробництва;

Загальна потреба в інвестиціях складає на період 1999-2002 р.р. 709.1 тис. Руб., В тому числі в 1999 г. - 271.27 тис. Руб.

Інвестором виступає КБ «Пятигорск»

Інвестиції представляються інвестиційним кредитом та участю КБ «Пятигорск» в статутному капіталі ВАТ «Крон» .

Структура інвестиційних витрат представлена ??в табл. 11.

Найбільших вкладень зажадає поповнення обігових коштів, так як на підприємство відчуває брак власних оборотних коштів.

Джерелами фінансування є:

Кошти інвестора в розмірі 222.22 тис. Руб. з фінансуванням у 2 кварталі 1999 року;

Власні кошти підприємства в загальній сумі 486.88 тис. Руб. (За рахунок реінвестування частини прибутку та амортизаційних відрахувань).

Загальна схема фінансування представлено на табл. 12.

Протягом перших двох років (1999-2000 р.р.) весь чистий прибуток підприємства передбачається направити на розвиток виробничих потужностей та поповнення обігових коштів. У 2000 р передбачається початок погашення кредиту та виплата гарантованих дивідендів інвестору. З 2000 року нарахування дивідендів передбачається всім учасникам проекту. Повернути кредит планується в кінці 2001 року. При цьому інвестор отримає дохід у вигляді відсотків в сумі 48.08 тис. Руб. і гарантований дохід у вигляді дивідендів в сумі 101.08 тис. руб. Крім того, участь у прибутку 2002 дозволить отримати ще 125 тис. Руб. Таким чином, інвестор отримає дохід у недисконтованих оцінках рівний 274.16 тис. Руб.

Забезпеченням по кредиту є:

Застава майна підприємства;

Участь кредитора в статутному капіталі підприємства;

Прибуток, одержуваний підприємством (у тому числі і від інших бізнес - ліній).

2.7 Персонал

Головними менеджерами, що здійснюють управління фірмою і відповідають за результати її діяльності, є:

Булавіна Ольга Миколаївна 1949 народження , закінчила Санкт-Петербурзький інститут народного господарства (СПІНХ) в 1972 році за спеціальністю «Економіка» . Має великий досвід роботи на промисловому підприємстві, генеральний директор.

Кадільніков Олексій Андрійович, 1939 року народження, закінчив Таганрозький радіотехнічний інститут в 1967 році за спеціальністю «Системи автоматизації в економіці» , головний інженер.

Акилова Наталія Валеріївна, 1948 року народження, закінчила Свердловський Університет промисловості (СУП) в 1976 році за спеціальністю «Економічне планування» , економіст.

Пензев Євген Юрійович, 1967 року народження, закінчив Волгоградський державний інститут, відділення «бухгалтерський облік» за спеціальністю бухгалтерський облік у промисловості, в 1985 році. Є гарним фахівцем в області бухгалтерського обліку та оподаткування, головний бухгалтер.

Баранов Роман Іванович, 1952 року народження, закінчив Томко державний університет за спеціальністю «системотехніка» в 1972 році, начальник виробництва.

Коньков Сергій Анатолійович, 1948 року народження, закінчив Ставропольський державний політехнічний інститут 1975 році за спеціальністю «Механізація і автоматизація виробництва, комерційний директор.

Суханова Олена Васильєва, 1949 року народження, закінчила П'ятигорський торгово-економічний технікум, зав складом.

Дьяченко Віктор Миколайович, 1958 року народження, закінчив Московський інститут дорожнього господарства в 1980 році за спеціальністю «будівельні та дорожні машини і обладнання", начальник відділу кадрів.

Меркулов В'ячеслав Анатолійович, 1961 року народження, закінчив Ставропольську аграрну академію за спеціальністю «Комплексне виробництво в сільському господарстві» в 1986 році, секретар-референт.

2.8 План маркетингу

План маркетингових дій включає комплекс дій, включаючи товарну, цінову, збутову і сервісну політику і стратегію.

Товарна політика ВАТ «Крон» передбачає забезпечення широкого асортименту різних модифікацій пропонованих моделей трансформаторів і гнучке пристосування до ринкових умов.

Товарна стратегія підприємства передбачає:

Створення різних модифікацій даної електричної техніки по обмеженому набору базових моделей;

Облік вимог споживача до характеристик пропонованої техніки ;

Різну комплектацію при поставці;

Постійне поліпшення електротехнічних показників і експлуатаційних характеристик.

Цінова політика по електричній техніці ув'язана з загальними цілями підприємства і включає формування коротко-і довгострокових цілей на базі витрат виробництва і попиту на продукцію, а також цін конкурентів.

Цінова стратегія повинна базуватися на товарній політиці і припускає:

Використання механізму гнучких цін залежно від модифікації і комплектації електричної техніки;

Хороша якість при цінах нижче зарубіжних аналогів;

Розробку системи пільг і знижок залежно від умов поставки.

В основі стратегії ціноутворення лежить метод середніх витрат, який передбачає встановлення ринкової ціни виходячи з витрат виробництва при завантаженні виробничих потужностей (80%) і прогнозованому рівні прибутку, порівнянним із середньою обліковою ставкою.

Збутова політика ВАТ «Крон» орієнтована на формування і стимулювання попиту на продукцію.

Збутова стратегія полягає в:

Створенні і регулюванні комерційних зв'язків;

Рекламної діяльності в різних формах;

Участю у виставках і ярмарках і презентації демонстраційних зразків.

Сервісна політика підприємства припускає перед-і після продажний сервіс.

Передпродажний сервіс орієнтований на постійне вивчення, аналіз і облік вимог замовників з метою вдосконалення виробів.

Післяпродажний сервіс передбачає комплекс робіт з гарантійного і післягарантійного обслуговування (ремонт, постачання запасних частин, навчання персоналу тощо). Гарантійний термін на цю техніку складає 1 рік, що перевищує відповідні світові стандарти.

2.9 Потенційні ризики

Потенційні ризики ВАТ «Крон» представлені виробничими ризиками, комерційними ризиками, фінансовими ризиками та ризиками, пов'язаними з форс-мажорними обставинами.

Виробничі ризики пов'язані з різними порушеннями у виробничій процесі або в процесі поставок сировини, матеріалів і комплектуючих виробів.

Заходами щодо зниження виробничих ризиків є дієвий контроль над ходом виробничого процесу і посилення впливу на постачальників шляхом їх дублювання.

Комерційні ризики пов'язані з реалізацією продукції на товарному ринку (зменшення розмірів і місткості ринку, зниження платоспроможного попиту, поява нових конкурентів і т.п.)

Заходами по зниженню комерційних ризиків є:

Систематичне вивчення кон'юнктури ринку;

Створення дилерської мережі

Раціональна цінова політика

Створення мережі сервісного обслуговування

Реклама і т. д.

Фінансові ризики викликаються інфляційними процесами, всеосяжними неплатежами, коливаннями курсу рубля і т.п. Вони можуть бути знижені шляхом створення системи фінансового менеджменту на підприємстві, роботі з дилерами і споживачами на умовах передоплати і т.д.

Ризики, пов'язані з форс-мажорними обставинами, - це ризики, обумовлені непередбаченими обставинами (стихійні лиха, зміна політичного курсу країни, страйк і т.п.). Мірою щодо їх зниження служить робота підприємства з достатнім запасом фінансової міцності.

2.10 Фінансовий план і фінансова стратегія

Метою розроблення цього фінансового плану є визначення ефективності виробництва даних видів електричної техніки.

Загальна потреба в інвестиціях, яка визначена в п.2.6 становить 709.1 тис. Руб., В тому числі в 1999 г. - 271.27 тис. Руб.

Джерелами фінансування є:

Кошти інвестора в розмірі 222.22 тис. Руб. з фінансуванням у 2 кварталі 1999 року;

Власні кошти підприємства в загальній сумі 486.89 тис. Руб., В тому числі в 1999 г. - 49.05 тис. Руб. (За рахунок реінвестування частини прибутку та амортизаційних відрахувань).

План доходів і витрат і розрахунок чистого прибутку представлений в табл.13.

Виробництво електричної техніки буде збитково протягом одного кварталу з моменту інвестування. Починаючи з 2 кварталу, планується отримання прибутку в розмірі 19% від обсягу продажів. В розрахунках враховано оподаткування.

Баланс грошових витрат і надходжень представлений в табл.14, де зроблена оцінка надходження і витрачання грошових коштів в динаміці.

Розрахунок потреби в оборотному капіталі представлений в табл. 15.

При цьому розрахунок зроблений виходячи з планованих нормативів оборотних коштів за елементами з урахуванням прискорення оборотності оборотних коштів.

Термін окупності проекту - 5.5 місяців з початку інвестування при ставці за кредит 11.7%.

Розрахунок показників прибутку проведений в табл. 16.

При цьому інвестор отримає дохід у вигляді відсотків в сумі 48.8 тис. Руб. і гарантований дохід у вигляді дивідендів в сумі 101.08 тис. руб. Крім того, участь у прибутку 2002 дозволить отримати ще 125 тис. Руб.

При дисконтуванні цього доходу процентної ставки ї 11.7% річних, інвестор отримає дохід у розмірі 149.2 тис. Руб. (В номінальній оцінці 274.2 тис. Руб.).

Таким чином, прибуток від реалізації трансформаторів зварювальних дозволить здійснити фінансування розвитку виробництва, погашення кредиту та відсотків по ньому, а також виплату дивідендів всім учасникам проекту, починаючи з 2001 року (в тому числі інвестору, починаючи з 1999 року).

Графік погашення інвестиційного кредиту та відсотків по ньому вказано в табл. 17.

Показник кредитного покриття інвестицій становить 33%, відповідно показник самофінансування інвестицій - 69%.

Коефіцієнт покриття фінансово-експлуатаційних витрат

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар