Реферати » Реферати з економіки » Прибутковий податок і соціальні відрахування

Прибутковий податок і соціальні відрахування

Прибутковий податок і соціальні відрахування

В "розвинених країнах" податки на доходи громадян - одна з основних статей формування бюджетів (як державного, так і місцевих). За підрахунками Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), у США частка прибуткового податку в доходах бюджету наприкінці 80-х років становила понад 45%, а в 90-х - 35%. У Великобританії та більшості країн континентальної Західної Європи ця частка коливається в межах 25-30%. Своєрідний рекорд належить країнам Північної Європи, де з відрахувань прибуткового податку формується до 50% доходів державного бюджету. До того ж доходи громадян цих країн оподатковуються муніципальними і церковними податками, а також зборами в соціальні фонди. Але саме цікаве, що сформована ситуація не влаштовує "розвинені країни". Реформа податкової системи в 90-ті роки стала повальним захопленням практично всіх держав.

За результатами дослідження, проведеного Центральним економіко-математичним інститутом російської Академії наук (ЦЕМІ РАН), основними тенденціями зміни податкових ставок у Західній Європі є зниження ставок податків на доходи корпорацій, підвищення ставок ПДВ і ставок соціальних платежів , невелике збільшення неоподатковуваного індивідуального доходу і істотне зниження ставок індивідуального прибуткового податку. А от у Росії в 1992-1995 роках спостерігалися в основному протилежні тенденції: зростання ставок податку на прибуток, зниження ставки ПДВ, підвищення сукупної ставки нарахувань на заробітну плату. У 1996-1997 роках більшість ставок істотно не змінилися, але були скасовані спецналог і податок на наднормативний фонд оплати праці. Лише у 2000 році почався процес прийняття нового Податкового кодексу. У його рамках і була проведена реформа податку на доходи громадян.

Розкид значень ставок прибуткового податку у світі дуже значний. Мінімальна ставка знаходиться в межах від 3,1% у Швейцарії до 42% у Данії (у середньому - 20,4%), а максимальна - від 35,7% до 63% відповідно (у середньому - 51,1%).

У США максимальна ставка нижча і становить 31%. За даними ЦЕМІ РАН, в 1995 році в порівнянні з 1991-м мінімальна ставка підвищилася в п'яти країнах, знизилася - в десяти, не змінилася - у два; максимальна ставка підвищилася в п'яти країнах, знизилася - у семи і не змінилася - у п'яти. У 1997 році в порівнянні з 1995-м мінімальна ставка підвищилася в двох країнах, знизилася - у п'яти; максимальна - знизилася в трьох країнах, підвищилася-в чотирьох, а в більшості країн ставки залишилися незмінними.

В середньому простежується тенденція до невеликого зниження ставок індивідуального податку на дохід (мінімальної - на 2,2 пункту, максимальної - на 2,9 пункту). Найбільш істотне зниження ставок спостерігається в Норвегії, Данії, Фінляндії та Ірландії, де вони були вище, ніж в інших країнах Європи. Через введення надбавок до прибуткового податку досить значно підвищилися податкові ставки в Бельгії і Німеччині. Слід зазначити, що в більшості країн щорічно або раз на два роки коректуються податкові інтервали в зв'язку з інфляцією. У країнах, де застосовувалися шкали з великою кількістю інтервалів - 10-20, до 1997 року відбулося їх скорочення до 5-10. Більше 10 податкових інтервалів встановлено в Греції (15) і Люксембурзі (17). Середня кількість інтервалів по країнах Західної Європи одно семи.

Сукупні ставки соціальних платежів, що представляють собою суму всіх видів нарахувань на заробітну плату, в 1995 році в порівнянні з 1991-м підвищилися для роботодавців у восьми країнах, для працівників - у 12, залишилися незмінними - в двох і чотирьох країнах і знизилися - в семи і однієї відповідно. У 1997 році в порівнянні з 1995 роком ставки соціальних платежів окремо для роботодавців і для працівників підвищилися в семи країнах, а знизилися - в чотирьох. Середня ставка по 17 країнам Європи (без Ісландії) в 1997 році склала для наймачів 22,4% (зростання - на 0,5 пункту в порівнянні з 1991 роком), а для працівників - 11,9% (зростання - на 2,4 пункту). Невиважена середня сукупна ставка виросла на 3,6 пункти і склала 34,3%. Це означає, що превалює тенденція до зростання ставок соціальних платежів.

Слід зазначити, що в тих 11 країнах, де соціальні податки стягуються по окремих ставках на різні потреби, ріст сукупної ставки відбувався за рахунок збільшення відрахувань на страхування безробіття при зниженні відрахувань на медичне страхування.

У зв'язку з обмеженістю наданих соціальними фондами благ у багатьох країнах (США, Сінгапур, Австрія, Німеччина, Греція, Ірландія, Іспанія, Нідерланди, Люксембург і Швейцарія) існують максимальні межі заробітку, з якого справляються соціальні внески, що знижує ступінь оподаткування високих заробітків. Межі варіюються від $ 23 тис. до $ 88 тис. на рік (приблизно від однієї до трьох середніх заробітних плат). У зв'язку з інфляцією та зростанням заробітків ці межі, як правило, щорічно підвищуються на 5-10%, а за період 1991-1997 років вони в середньому збільшилися в 1,6 рази.

Таким чином, розвинені країни продовжують політику "соціальної держави", залишаючи незмінними або збільшуючи відрахування в спеціальні фонди, однак одночасно роблять спробу стимулювати збільшення доходів, знижуючи ставки власне прибуткового податку.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту tax-nalog.km /

 
Подібні реферати:
Прибутковий податок у СНД і країнах Балтії
Про ставки поодходних податків на пострадянському просторі.
Прогнозування податкових злочинів
Податок на прибуток підприємств. Інші федеральні податки: податок на реалізацію паливно мастильних матеріалів, податок на користування автомобільних доріг, податок з власників транспортних засобів, акцизи з продажу легкових автомобілів.
Естонія - балтійський тигр?
У порівнянні, наприклад, з іншими країнами Східної Європи фіскальна система в Естонії набагато простіше і ясніше. Загальна кількість податків невелика, а принципи оподаткування цілком зрозумілі звичайній людині.
Аналіз податкової політики держави
Структура оподаткування та критерії ефективності податкової політики. Державні інститути, які виконують і контролюючі податкову політику. Сукупний попит в податковій політики. Залежність ефективності податкової політики від обмінних курсів.
Болгарія - коротка характеристика основних податків
Переченьт і розшифровка основних податків у Болгарії.
Принципи і функції оподаткування нерухомості
Принципи оподаткування нерухомості. Три функції оподаткування нерухомості.
Федеральні податки з юридичних осіб
Причини введення ПДВ у зарубіжних країнах. Основне поняття податку на додану вартість. Об'єкт оподаткування ПДВ. Обороти, товари, роботи і послуги, які не обкладаються ПДВ. Переваги ПДВ порівняно з податком на роздрібні продажі.
Норвегія - оподаткування фізичних осіб
Структура оподаткування в Норвегії.
Податки в дорожні фонди
Про вдосконалення та систематизації оподаткування.
Інфраструктура ринку
Визначення поняття. Кредитна система держави. Прибутковий податок з юридичних осіб.
Основні бюджетоутворюючі податки
Порядок обчислення ПДВ. Ставка податку на додану вартість. Акцизи.
Завдання з економіки з рішеннями
Відрахування у фонди. Податкові платежі.
Принципи, поняття і класифікація податків
Принципи побудови податкової системи: економічна ефективність, дешевизна оподаткування, гнучкість, визначеність оподаткування, справедливість. Класифікація податків: загальні, особливі, прямі, непрямі і байдужі.
Порядок розрахунку податку на гральний бізнес
Якщо ігровий стіл має більше одного ігрового поля, то ставка податку з даного ігрового столу повинна бути збільшена кратно кількості ігрових полів. Розрахунок при встановленні нових об'єктів. Розрахунок при вибутті об'єктів.
Механізм функціонування державного сектора (на прикладі США)
Роль державного втручання в економіку. Фінанси федерального уряду. Фінанси штатів і місцевих органів влади США.
Податковий кодекс: склад і структура
Загальна мета НК. Інститут консолідації платників податків. Нова амортизаційна політика. Податковий арбітраж.
Норвегія - оподаткування юридичних осіб
Про особливості оподаткування в Норвегії.
Доходи економіки РФ
Кредитно-фінансова ситуація як у країні, так і в регіонах визначається рівнем економічного розвитку виробників, оскільки з доходів виробників формується федеральний і регіональний бюджети, внебюд
Вплив податків на розвиток економіки
Існує декілька думок про вплив податків на економіку конкретної країни, які ранжуються від теоретичних до популістських. Багато вчених сходяться на тому, що різні податки є дуже важливим інструментом в економічному житті будь-якої країни.
Інфраструктура ринку
Кредитна система держави. Кредитна система - це сукупність кредитно-фінансових установ, що створюють, акумулюють і надають грошові кошти на умовах терміновості, платності і зворотності

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар