Реферати » Реферати з економіки » Міжнародні економічні організації

Міжнародні економічні організації

і за відсутності заперечень проти прийняття рішення в цілому.

7. Організація об'єднаних націй (ООН)

ООН - універсальна міжнародна організація, створена з метою підтримки миру і міжнародної безпеки і розвитку співробітництва між країнами. Статут ООН був підписаний 26 червня 1945 р конференції в Сан-
Франциско і набрав чинності 24 жовтня 1945

Статут ООН є єдиним міжнародним документом, положення якого обов'язкові для всіх держав.

Рада Безпеки

Цей орган складається з 15 членів (5 - постійні, 10 - непостійні).

Для прийняття рішень потрібно не менше дев'яти голосів, включаючи співпадаючі голоси всіх постійних членів. Це означає, що достатньо одному або декільком постійним членам проголосувати проти якогось рішення - і воно вважається відхиленим. В цьому випадку говорять про накладення вето постійним членом. Утримання постійного члена не розглядається як вето.

Відповідно до Статуту ООН Рада Безпеки має винятково великими повноваженнями в справі запобігання війни і створення умов для мирного співробітництва країн.

Рада Безпеки може приймати юридичні акти двоякого роду.
Рада може приймати рекомендації, які не накладають на держави юридичних зобов'язань. Але він може також приймати юридично обов'язкові рішення. При цьому ООН іноді виключає можливість оскарження або перегляду прийнятих Радою Безпеки рішень. Переглянути своє рішення може тільки сама Рада Безпеки.

З 1987 року склалася така оригінальна форма діяльності Ради, як проведення зустрічей міністрів закордонних справ п'яти постійних членів з
Генеральним секретарем ООН.

Міжнародний Суд

Він складається з 15 незалежних суддів, обраних незалежно від їх громадянства, з числа осіб високих моральних якостей, які є юристами з визнаним авторитетом в області міжнародного права . Судді обираються
Генеральної Асамблеєю та Радою Безпеки на термін дев'ять років з правом переобрання. Місцеперебування суду - Гаага.

Окрім судової Міжнародний Суд здійснює і консультативну юрисдикцію.

До числа рішень, істотно підвищили авторитет Суду, слід віднести рішення 1988 щодо незаконної військової та напіввійськової діяльності США проти Нікарагуа і з прикордонного спору між Малі й
Буркіна Фасо, а також консультативний висновок 1988 року про незаконність закриття владою США представництва Організації визволення Палестини при ООН в Нью-Йорку.

Економічна і Соціальна Рада (ЕКОСОР)

Складається з 54 членів, які обираються Генеральною Асамблеєю строком на три роки відповідно до процедури, передбаченої Статутом. Рішення в
ЕКОСОР приймаються простою більшістю присутніх.

ЕКОСОР здійснює координацію економічної і соціальної діяльності ООН і її 16 спеціалізованих установ. Він служить центральним форумом для обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем глобального і міжгалузевого характеру і для вироблення рекомендацій щодо політики з цих проблем.

ЕКОСОР зазвичай проводить щорічно одну організаційну і дві регулярні сесії. Починаючи з 1992 року Рада збирається на одну 4- або 5-тижневу регулярну сесію почергово в Нью-Йорку і Женеві. ЕКОСОР має 6 функціональних комісій: Статистичну комісію, Комісію з народонаселення, Комісію соціального розвитку, Комісію з прав людини, Комісію зі становища жінок і Комісію з наркотичних засобів. До числа допоміжних органів належить 5 регіональних комісій: Економічна комісія для Африки (зі штаб-квартирою в Аддис-
Абебі), Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану
(Бангкок), Європейська економічна комісія (Женева), Економічна комісія для Західної Азії (Багдад) та Економічна комісія для Латинської
Америки (Сантьяго).

Рада з Опіки

Складається в даний час з 5 членів. Рада проводить одну сесію в рік у Нью-Йорку. З початкових 11 підопічних територій 10 в ході роботи Ради отримали незалежність. На його розгляді залишилася тільки одна - Тихоокеанські острови (Мікронезія), - що знаходиться під управлінням
США.

Секретаріат ООН

Він складається з Генерального секретаря і такого персоналу, який може знадобитися для Організації.

Робота Секретаріату включає в себе здійснення операцій з підтримання миру з санкції Ради Безпеки, організацію та проведення міжнародних конференцій з проблем світового значення (наприклад,
Конференції з морського права) , складання оглядів світових економічних і соціальних тенденцій і проблем, підготовку досліджень з таких питань, як роззброєння, розвиток, права людини. У функції Секретаріату входять також усний та письмовий переклад виступів і документів та поширення документації.

Генеральний секретар ООН

Очолює Секретаріат і є головною адміністративною посадовою особою Генеральний секретар, який призначається Генеральною Асамблеєю за рекомендацією Ради Безпеки на 5-річний термін. Першим Генеральним секретарем був Трюгве Лі (Норвегія). У 1991 році Генеральним секретарем ООН був призначений громадянин Єгипту Бутрос Галі.

8. Спеціалізовані установи ООН

Це міжурядові організації універсального характеру, здійснюють співробітництво в спеціальних областях і пов'язані з ООН.
Стаття 57 Статуту ООН перераховує з основні риси:

1) міжурядовий характер угод про створення таких організацій

2) широка міжнародна відповідальність в рамках їхніх установчих актів

3) здійснення співробітництва в спеціальних областях: економічної, соціальної, культурної, гуманітарної та ін.

4) зв'язок з ООН

Міжнародна організація праці (МОП)

Створена в 1919 році на Паризькій мирній конференції.

Метою МОП є сприяння встановленню тривалого миру шляхом заохочення соціальної справедливості, поліпшення умов праці та життєвого рівня трудящих.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)

Створена в 1946 році на Міжнародній конференції з охорони здоров'я в
Нью-Йорку. Метою ВООЗ є «досягнення всіма народами можливо вищого рівня здоров'я» . Основні напрямки її діяльності: боротьба з інфекційними хворобами, розробка карантинних і санітарних правил, проблеми соціального характеру.

Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО)

Засновано в 1945 році на Лондонській конференції.

ЮНЕСКО ставить своїм завданням сприяти зміцненню миру і безпеки шляхом розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти, науки і культури, використання засобів масової інформації, подальшого розвитку народної освіти і поширення науки і культури.

Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ)

Засновано в 1967 році.

Мета організації - сприяти охороні інтелектуальної власності у всьому світі, а також підготовка проектів договорів в області захисту авторських прав, розробка нової патентної класифікації.

Організація Об'єднаних Націй з промислового розвитку (ЮНІДО)

Створена резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 17 листопада 1966 року.

Цілями ЮНІДО є сприяння промисловому розвитку країн, прискоренню їхньої індустріалізації і надання допомоги у встановленні нового міжнародного економічного порядку.

Вищим органом ЮНІДО є Генеральна конференція, що складається з усіх держав-членів.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародна асоціація розвитку (МАР), Міжнародна фінансова корпорація (МФК)

МВФ почав функціонувати в 1945 році. Банк - з 1946 року. МФК була створена в 1956 році, а МАР - у 1960 як філії МБРР.

Всі чотири організації тісно пов'язані один з одним. В організаціях застосовується система зваженого голосування, при якій кожна держава отримує кількість голосів пропорційно розміру капіталу, вкладеного в ресурси організації.

Цілями МВФ є координація валютно-фінансової політики держав-членів і надання їм короткострокових і середньострокових позик для врегулювання платіжних балансів і підтримки валютних курсів.

Цілями МБРР є сприяння реконструкції і розвитку економіки держав-членів Банку, надання позик для розвитку виробництва та ін.

МАР і МФК, що є філіями Банку, створені головним чином для сприяння країнам, що розвиваються.

Продовольча і сільськогосподарська організація Об'єднаних
Націй (ФАО)

Створена в 1945 році в Квебеку. Організація ставить метою поліпшення харчування і підвищення рівня життя, підвищення продуктивності сільського господарства та ін.

Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (ІФАД)

Засновано в 1976 році на конференції ООН.

Цілями Фонду є надання всебічної допомоги у розвитку сільського господарства, що розвиваються.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО)

Засновано в 1944 році на конференції в Чикаго.

ІКАО створена з метою розвитку принципів і методів міжнародної аеронавігації, забезпечення безпеки польотів.

Міжнародна морська організація (ІМО)

Засновано в 1948 році на Женевській конференції з питань мореплавства.

Створена з метою сприяння міжнародному співробітництву в галузі морських перевезень і морської торгівлі.

Всесвітній поштовий союз (ВПС)

Створено в 1874 році на Міжнародному поштовому конгресі в Берні.

ВПС ставить своєю метою забезпечення і вдосконалення поштових відносин.

Міжнародний союз електрозв'язку (МСЕ)

Створений у 1865 році на основі Міжнародної телеграфної конвенції.

Метою МСЕ є здійснення міжнародного співробітництва для удосконалювання і раціонального використання всіх видів електрозв'язку.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)

Замінила в 1947 році Міжнародну метеорологічну організацію, що діяла з 1878 року.

ВМО покликана забезпечувати міжнародне співробітництво в області метеорології.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ)

Статут прийнятий в 1956 році.

Організація ставить за мету сприяти розвитку міжнародного співробітництва в області мирного використання атомної енергії.

Конференція ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)

Створена резолюцією Генеральної Асамблеї від 30 грудня 1964 року.

Метою ЮНКТАД є сприяння розвитку світової торгівлі.

Програма розвитку ООН (ПРООН)

Створена на підставі резолюції Генеральної Асамблеї від 22 листопада 1965 шляхом об'єднання Розширеної програми технічної допомоги ООН і
Спеціального фонду.

Метою Програми є надання допомоги країнам, що розвиваються в справі їхнього національного розвитку.

Програма ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП)

Створена резолюцією

Сторінки: 1 2 3

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар