Реферати » Реферати з економіки » Промисловий переворот в США

Промисловий переворот в США

зберігалося ще досить багато металургійних підприємств застарілого типу, у тому числі дрібних крічних горнів. Але за обсягом і вартості продукції (10-20%) вони здали свої позиції у всіх основних регіонах США27. Крічние горни перетворилися на придаток великого залізопрокатного виробництва, і лише невелика частина їхньої продукції самостійно надходила на ринок. Втім, пудлингование не зіграло такої великої самостійної ролі в розвитку американської металургії, яку воно мало в Англії, де проіснувало з кінця XVIII в. до 1860-х років. В США бесемерівський спосіб отримання сталі почав застосовуватися після закінчення Громадянської війни, тобто практично відразу після того, як кам'яне вугілля, пудлингование і прокатка в основному встигли витіснити технологію епохи мануфактури.
, С обгрунтуванням висновку про завершення до початку 1860-х років промислового перевороту в чорній металлургіі28 ми отримуємо досить повну картину переходу від мануфактури до фабрики в найважливіших, вирішальних галузях американської індустрії.

Першорядними економічними показниками успіхів промислової революції в США стало досягнення До 1840 Вирішальна переваги

24 National Archives and Records Administration. Microfilm Publications.
Record Group 29 (NA. MP. RG 29). Т. 1157, roll 8.
28 Див., Напр., Р ask про ff PF Industrial Evolution. Baltimore. 1983.

26 Т emin P. Iron and Steel in Nineteenth Century America. Cambridge
(Mass.). 1964, pp. 266, 268.

27 Manufactures of the United States in 1860, pp. 681, 694, 707, 716.

28 Детальніше див .: Ш потів Б. M. Переворот у чорній металургії США
(перша половина XIX ст.). В кн .: Американський щорічник. 1987. M. 1987.

54

продукції промислового сектора над домашніми промислами в май-щтабе країни, а До 1860 г.-висування США на друге місце в світі з промислового виробництва. За загальної протяжності внутрішніх комунікацій, що обслуговуються паровим транспортом, США вийшли на перше місце, обігнавши Англію. До 1860 р промисловий переворот в основному вже завершився на Північному сході, і це мало вирішальне значення для індустріалізації всієї країни в останній третині
XIX века29,

Колишня датування закінчення промислової революції 70-80-ми роками XIX в, 30 справедливо критикувалася Н. Н. Болховітінов-вим, але справа не тільки в тому, що вона залишає занадто мало часу на індустріалізацію. Фабричне виробництво перемагає в масштабах провідних народногосподарських галузей, а не в залежності від його по-явища в найвідсталіших районах-в США цей процес не завершився і до кінця XIX ст., Враховуючи повільне господарське освоєння значної частини Далекого Заходу, Аляски, аграрну спеціалізацію низки районів. Судити ж про рівень індустріального розвитку країни, що відрізняється дуже суттєвою господарської неоднорідністю окремих її частин, можна тільки по тому району, який є промисловим, тобто перебуває в приблизно однакових умовах з промисловими західноєвропейськими странамі3 *.

Найбільш зіставимо з розвитком західноєвропейських країн Північно-Схід
США, Тут промисловому перевороту передував мануфактурний період. Ця область була раніше освоєна в господарському відношенні, найбільш урбанізована, розташовувала максимальною щільністю населення і густий транспортної мережею. У першій половині XIX в. вона стала, поряд з імміграцією, джерелом заселення околиць, тобто як би внутрішньої метрополією по відношенню до колонизуемого землям. У 1860 р 67,3%, а в 1900 р 52,4% вартості всього промислового виробництва в країні припадало на
Нову Англію і среднеатлантіче-ські штати.

У зоні колонізації індустріальне розвиток не одержало якого-небудь вираженої мануфактурної підготовки. Дрібне, в тому числі домашнє, виробництво стихійно виникало і там, але одночасний динамічне зростання індустріального сектора в північно-східних штатах і революція на транспорті практично виключили стадіальний шлях створення промисловості на нових землях. Вивчення архіву промислової перепису 1860 показало, що верб наймолодших штатах, де промисловість тільки зароджувалася, навіть дрібні заклади з кількома робочими нерідко мали паровий двигун 32.
Часу на мануфактурную стадію майже не залишалося, точніше , вона прийняла механізовану форму. Навіть для закладів з ручною працею, незважаючи на їх появу в першій половині XIX в., Мануфактурний період виявився сильно укороченим. Крім того, поглиблюється економічне районування сприяло орієнтації Заходу головним чином на переробку харчових продуктів, лісоматеріалів і на виготовлення сільськогосподарської техніки, тоді як промислова революція створює насамперед фабричне текстильне виробництво,

29 Болховітінов Н. Н. Деякі проблеми генезису, с. 197-198; його ж.
США-проблеми історії, с. 145, 153-154, 360; Історія США. Т. 1 з 217-218,
220, 660.

30 Єфімов А. В. США. Шляхи розвитку, с. 280; Захарова М. Н. Народний рух в США проти рабства, 1831-1860. М. 1965, с. 35; Косарєв Б. М. Про початок промислового перевороту в США. ~ Вчені записки Ярославського педагогічного інституту, 1966, вип. 58, с. 122. si Л е н і н В. І. Ленін. зібр. соч. Т. 3, с, 566; т. 27, с. 135-136. » 2 NA.
МР, RG 29. Т.1168. roll 4; А 1156, roll 38; Т ІЗО, roll 1; Т 1134, rolls 45-
46, etc.

Й5

проводимо на Півдні машинізація деяких галузей промисловості також не можна назвати промисловим переворотом, насамперед тому, що в ній використовувався і в широких масштабах працю рабів 33. Поширенню там машинної техніки не відповідав характер затвердилися на Півдні виробничих відносин, а сам розвиток фабричної системи мало до
Громадянської війни другорядне значення, так як в цьому регіоні переважала промисловість по первинній обробці сировини - бавовни, тютюну, рису, цукрової тростини, деревини тощо. п.

При розгляді проблеми формування робітничого класу США також слід виходити з того, що умови і передумови цього процесу були неоднаковими в різних частинах країни. На Північному сході основним фактором классообразования став промисловий переворот, на вільних землях
Заходу - їх колонізація, а на Півдні цей процес практично не розгортався через те, що функцію промислових робітників виконували раби.

В основі утворення промислового робітничого класу лежить властивий самій природі капіталізму закон прискорення зростання індустріального населення за рахунок аграрного на етапі створення великої машинної промисловості. На Северо-
Сході США дію цього закону проявилося особливо рельєфно. В 1820-1840 рр. приріст промислового населення Нової Англії більш ніж втричі перевищив приріст аграрного, тоді як в колонізуемих штатах - Іллінойсі, Індіані,
Мічигані і Огайо - в 1,5 рази (в Мічигані населення, зайняте сільським господарством, в ті роки зростало швидше промислового). При цьому відсоток зайнятих у промисловості на північному Сході США був в 3-4 рази більше, ніж на Заході, де переважна більшість жителів займалося сільським господарством, а їх приріст був майже таким же швидким, як і в промисловому секторі Е4.

Показовий і процес урбанізаціі3S. У Новій Англії за 1840-1860 рр. приріст міського населення склав 164,5%, сельского-тільки 10,4%. В штатах же Іллінойс, Індіана, Айова, Мічиган, Вісконсин, Орегон і Каліфорнія за ці роки число городян збільшилася з 30 тис. До 666 тис., А сільських жителів - з 1419 тис. До 4547 тис. Осіб, так що відсоток перших залишався незначним - 2,1 і 12,8. Це говорить про різного ступеня інтенсивності классобразовательного процесу на старих землях, де капіталізм розвивався в основному вглиб, і на нових, де його розвиток відбувався в основному вшир зв.

При цьому важливо те, що у вільних штатах Заходу перше покоління ремісників і робітників було прийшлим - або в складі імміграції, або з
Північно-Востока37. В штатах, заснованих на початку XIX в., Промислове населення зафіксовано вже в переписах 1820-1840 років. В штатах, заснованих пізніше, першопричиною появи робочих також був переселенський процес. На його основі і можна було за кілька десятиліть і практично на порожньому місці, не повторюючи всіх стадій мануфактури і промислової революції, прокласти залізні дороги до Тихого океану, створити потужну індустрію в районі Великих озер і гігантські промислові центри, такі, як Цинциннаті (в 1860 г.- третій за кількістю промислових робітників місто США після Філадельфії і Нью-Йорка), Чикаго,
Клівленд, Сент-Луїс і ін. Принципове значення має і той факт, що заснування міст на Заході

33 S t а г о bin В. S. Industrial Slavery in the Old South. NY 1970.

34 Census for 1820. NY 1976. Compendium, p. 102.

35 Historical Statistics of the United States. Pt. 1. Washington. 1975, pp. 24-37.

36 Л е н і н В. І. Ленін. зібр. соч. Т. 3, с. 335-336, 563. "За відповідними штатам за 1860 Р. див .: NA. MP. RG 29 '. М 653, rolls 55-72, etc.

56

часто передувало систематичної колонізації ", тобто там традиційна стадиальность капіталістичного розвитку проявлялася в ще більш урізаному вигляді, ніж на Північному сході, де мануфактурний період був значно коротший західноєвропейського.

У радянській американистике справедливо підкреслюється роль імміграції в національних процесах, становленні капіталістичного господарства і робітничого класу США, але внутрішні джерела робочої сили не отримали відповідного висвітлення, що призвело до недооцінки їх значення в промисловому перевороті 39.

Сторінки: 1 2 3 4

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар