Реферати » Реферати з економіки » Економіка Данії

Економіка Данії

дивитися на реферати схожі на "Економіка Данії"

Економіка Данії.

Королівство Данія відноситься до числа малих європейських держав як по чисельності населення - 5,2 млн. чоловік, так і за розмірами території -
43,1 тис. кв . км. Середня щільність населення - 120 чоловік на 1 кв. км.
Данія розташована в північно-західній частині Європейського континенту.
Географічно вона складається з півострова Ютландія, а також групи островів
Данія має значними природними ресурсами. Особливо важливі запаси нафти і газу на шельфі Північного моря. Грошова одиниця країни - датська крона, що складається з 100 ері.

За державного устрою Данія є конституційною монархією. Глава держави - Королева Маргрете II. Монарх виконує головним чином представницькі функції. Законодавчим органом влади є однопалатний парламент з 179 депутатів.
Данія - країна з високорозвиненою економікою. За виробництвом ВВП на душу населення (більше 26 тис. дол) Данія займає четверте місце в Європі
(після Швеції, Люксембургу та Норвегії). Щорічні темпи зростання ВВП населення в 1996-97 рр.. склали близько 2%. Основою економічного потенціалу країни є промисловість і високоефективне сільське господарство. Данія, поряд з цим, є рибальської державою, а також володіє одним з найбільших у світі морських торговельних флотів. Має розгалужену мережу транспортно-експедиторських і торгово-промислових компаній по всьому світу, що в значній мірі визначає успіхи у просуванні датського експорту.
Данія має добре розвинену освітню і науково-дослідну базу, що дозволяє їй утримуватися на передових технологічних рубежах в світі.
У Данії діє одна з кращих систем соціального захисту населення. У сукупних громадських витратах витрати на соціальний захист, освіту та охорону здоров'я становлять 70%, в той час як на оборону, правоохоронну діяльність та державне управління - тільки 15%.
Високий рівень соціальних витрат, поряд з наявністю значного державного боргу, що утворився в основному минулі 20 років через необхідність підтримувати сформований рівень соціального забезпечення, серйозно обмежує конкурентні можливості датської економіки.
Основна частина працездатного населення зайнята на дрібних і середніх підприємствах. Всього в Данії зареєстровано понад 430 тисяч суб'єктів, які займаються підприємницькою діяльністю. Така структура бізнесу робить датську економіку гнучкою і здатної до реагування на зміни кон'юнктури.
1997 рік було в основному сприятливим для економіки Данії. Зниження темпів економічного розвитку, характеризовавшее стан датської економіки в
1995 році, змінилося 1996 року поновленням зростання, що продовжилося і в
1997 році. Валовий внутрішній продукт Данії 1997 року зріс на 5,2% і досяг 1121 млрд. крон. Частково зростання можна пояснити підвищенням внутрішнього попиту, а й датський експорт у 1997 році збільшився більш помітно, ніж в середньому по європейських країнах (на 7,2%).
Відновлення економічного зростання в Данії відбулося дещо раніше, ніж в інших європейських країнах.
Пожвавлення в економіці сприяло закріпленню позитивних змін на ринку праці та рівень зареєстрованого безробіття скоротився до 7,8% від чисельності всієї робочої сили.

У 1997 році зовнішньоторговельний оборот Данії склав 770 млрд. крон. Частка зовнішньої торгівлі у валовому внутрішньому продукті країни досягла 68,7%.
Основними зовнішньоторговельними партнерами Данії є країни ЄС: ФРН, Швеція,
Великобританія, Норвегія, Нідерланди, Франція. У 1997 році на їх частку припало 68,5% всього обороту зовнішньої торгівлі Данії. На американському континенті найбільшим партнером Данії є США (4,4% від сукупного зовнішньоторговельного товарообігу), в азіатсько-тихоокеанському регіоні - Японія
(2,9%) і Китай (1,2%). На частку Росії припадає трохи більше 1,2% зовнішньоторговельного обороту Данії.
У 1997 році Данія експортувала товарів та послуг на суму 403,6 млрд. крон.
Частка експорту у ВВП склала 36%. Протягом останніх чотирьох років темпи зростання експорту залишаються досить стабільними.
Основним експортним ринком Данії залишається Німеччина - 22% всього датського експорту. За нею йдуть Швеція і Великобританія - (по 9,1%), Норвегія (6,6%) і Франція, із заморських ринків найбільше значення для датських експортерів мають США, Японія, Південна Корея і Гонконг.
Частка Росії у датському експорті становить 1,4% і за цим показником вона займає 15 місце.
У групі "Харчові продукти та живі тварини" найбільш значимі поставки м'яса та м'ясопродуктів (на суму 19,9 млрд. крон), риби і морепродуктів (15 млрд. крон), а також молочної продукції та яєць (7,3 млрд. крон).
У групі "Непищевое сировину, крім палива" (12,2 млрд. крон) помітне місце займає експорт хутра. Хутрове звірівництво в останні роки стало великої експортної галуззю для Данії. Експорт шкурок норки і лисиць 1997 року дав близько 400 млн. доларів. Основним покупцем є Гонконг
(більше 30%), а також ФРН, Італія, Туреччина, Фінляндія та Південна Корея.
Експорт палива мінерального, паливно-мастильних матеріалів, газу та електроенергії на суму 13,5 млрд. крон в 1996 році вперше за вартістю перекрив витрати Данії імпорту товарів цієї групи. При цьому особливо значно виріс експорт електроенергії (у п'ять разів).
Значною експортною статтею Данії є медичне обладнання та прилади. Так, експорт медичних електроприладів перевищує 1,2 млрд. крон.
Приблизно на таку ж суму щорічно експортується інших медичних приладів та інструментів.
Важливе місце в датському експорті займає меблі. Сьогодні Данія виробляє меблів більше, ніж будь-яка інша країна Європи, і близько 80% виробництва припадає на експорт. За три перші квартали 1997 було експортовано датської меблів на суму 9, 5 млрд. крон. До Німеччини спрямовується близько половини всього експорту меблів (5,6 млрд. крон). В цілому в країни Західної
Європи надходить майже 90% експорту датської меблів.
Імпорт. У 1997 році Данія імпортувала товарів і послуг на суму 366,4 млрд. крон. Частка імпорту у ВВП склала 32,7%.
Основними постачальниками товарів на датський ринок є країни ЄС, на які припадає 65,4% вартості датського імпорту. Найбільші постачальники
- ФРН (20,5%), Швеція (11,6%), Великобританія (6,8%), Нідерланди (6,6%),
Франція (5,2%), Норвегія (5,1%). З інших великих постачальників можна відзначити - США (4,8%), Японія (2,3%) і Китай (1,7%). Частка Росії у датському імпорті становить усього 0,9%. За цим показником Росія посідає лише 19 місце серед зовнішньоторговельних партнерів Данії.
Данія є великим імпортером продовольчих товарів. У 1997 році імпорт товарів за статтею "Харчові продукти та живі тварини" склав 23,6 млрд. крон. Основне місце в цій групі займають риба і морепродукти (7,4 млрд. крон), які в основному закуповуються для переробки.
Не маючи розвиненої сировинної бази, Данія імпортує значні кількості промислового сировини як рослинного і тваринного, так і мінерального походження. Найбільш помітним є імпорт деревини (3,5 млрд. крон). Основними постачальниками деревини є Швеція (1,5 млрд. крон),
Фінляндія (0,7 млрд. крон) і ФРН (0,3 млрд. крон).
За три роки економічного підйому імпорт меблів до Данії зріс на 40% і склав у 1996 році 2,3 млрд. крон. А вже за три перші квартали 1997 було імпортовано меблів на 2,9 млрд. крон. Найбільшими постачальниками є Швеція, Німеччина, Італія і Норвегія. Водночас, датський імпорт меблів становить лише чверть від експорту.
Помітне місце в загальному імпорті займають товари паливно-енергетичної групи, особливо вугілля, нафта і нафтопродукти. У 1996 році в Данію було завезено енергетичного вугілля на 2,9 млрд. крон, нафти і нафтопродуктів на
9 млрд. крон. Російські фірми є великими партнерами для датських імпортерів. Їх частка в імпорті товарів зазначеної групи становила 12,5%.
Не маючи комплексно розвиненою хімічною промисловістю, Данія імпортує значні обсяги хімічних товарів. У 1996 році товарів цієї групи завезено на суму 26,3 млрд. крон.
Машини, обладнання та транспортні засоби є великої по вартості групою датського імпорту (81,2 млрд. крон). Провідне місце в цій групі займають автомобілі (19,2 млрд. крон), головним чином, легкові.
Майже дві третини ВВП створюється у приватному секторі. Територіально промисловий потенціал Данії переміщається в західні регіони країни, що викликано зростаючим інтересом данців до ринків Центральної Європи. В даний час дві третини виробничих компаній зосереджені в цих регіонах.
Після нетривалої стагнації промисловості в 1995 і 1996 роках, пов'язаної з падінням датської крони по відношенню до європейських валют і американського долара, 1997 рік показав зростання виробництва та обсягу експорту. Ця тенденція викликана підвищенням попиту на європейських ринках і посиленням експортного потенціалу Данії.
Загальна вартість виробленої в Данії в 1997 році промислової продукції становить близько 400 млрд. крон. Дві третини виробленої продукції експортується.
Провідними галузями датської індустрії є металообробка, машинобудування та приладобудування. Тут створюється близько 34% всього обсягу промислового виробництва. Важливе місце займає харчова - 26%, хімічна
- 16,5%, целюлозно-паперова та поліграфічна - 8,5%, а також деревообробна і меблева - 7,8% промисловість.
Всі ці галузі мають стійку тенденцію до зростання виробництва та експорту своєї продукції. Після декількох років застою намітився підйом текстильної та швейної промисловості. В даний час ці галузі дають близько 3,5% від загального обсягу промислового виробництва. Шкіряна промисловість знаходиться в кризі.
Підсумки 1997 року, становище в економіці Данії на початку 1998 року, дозволяють зробити висновок про те, що економіка країни перебуває в стадії підйому.
Прогнози данських та міжнародних експертів впевнено провіщають для економіки

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар