Реферати » Реферати з економіки » Грошово-кредитна політика, її ефективність

Грошово-кредитна політика, її ефективність

державного регулювання в банківській системі , як це сталося в Японії та Мексиці, необхідно інвестувати ті галузі народного господарства (переробну, хімічну, транспортну, приладобудування), які дозволять розвивати вітчизняне виробництво, підвищити макроекономічні показники
ВВП, відсоток зайнятості населення, рівень реальних доходів населення.

Список використаної літератури

Бабічева Ю.А. / Банківська справа: Довідковий посібник, М, Економіка, 1994.
Булатов Еекономіка, М, 1999р
Камаєв В.Д. Підручник з основ економічної теорії, «Владос» , 1994р.
Кемпбелл Р Маконелл, Стенлі Л. Брю / «Економікс» , «Республіка» , 1992р
Кемпбелл К., Кембелл Р., Доллан Е. / Гроші банковс справа і грошово-кредитна політика. С.-Пб. : «Літера плюс» , 1994р
Дінсдей Д., Долан Еее. Макроекономіка. С-Пб. «Літера плюс» , 1994р.
Лузіна І.А. Державне регулювання економіки, Уфа, 1997р
Лузіна І.А., Малих О.Е. Навчальний посібник Курс економічної теорії, частина
3, Уфа, 1999р
Максимов В.Ф., Шишов А.Л. / Ринкова економіка: Підручник у 3т. Т.1. Теорія ринкової економіки, М: СОМІНТЕЕК, 1992р.

Журнальні статті

Брагінський С.В. «Кредитно-грошова політика в Японії» , М: Наука, Головна редакція східної літератури, 1989р.
Дильмухаметов А.А. «Роль грошово-кредитної і валютної політики у держави» / / Економіка і управління-5,1999 г
Львин Б «Про устрій банківської та грошової системи» / / Питання економіки
-10, 1998р
Морданя Р.Х. «Грошово-кредитна політика в період економічних реформ» / /
Економіка та управління-6, 1999р
Сімрановскій А.Ю. «До питання грошово-кредитної політики» / / Гроші і кредит
-4,1999 р.
Расторгуєв Е.А. «Мексика: по шляху фінансово-економічної стабілізації» /
Гроші і кредит.-8, 1992р.
Основні орієнтири кредитно-грошової політики на 2000рік / / Аудитор-2, 2000р

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подібні реферати:
Роль грошово-кредитної політики на сучасному етапі
Сутність грошово-кредитної політики держави. Інструменти грошово-кредитної політики. Грошово-кредитна політика в Росії: підсумки та прогноз.
Грошово-кредитна політика зарубіжних країн
Лібералізація банківської системи Італії. Короткий огляд структури ощадбанків Німеччини. Австрійські ощадбанки і їх місце в національній банківській системі.
Грошово-кредитна політика: аналіз світового досвіду
Одним з необхідних умов сталого рівноважного розвитку народного господарства в рамках змішаної економіки є формування чіткого механізму грошово-кредитного регулювання.
Грошово-кредитна політика
Грошово-кредитна політика: підведення підсумків за 2001р.
Антимонопольна політика
| План | Список літератури. | | | Курс економічної теорії. Навчальний посібник. Кіров, 1993 | | 1. Необхідність антимонопольного законодавства. | Рік. | | 2. Цілі антимонопольного законодавства. | С.Ф
Кредитна система
Два поняття кредитної системи. Функціональна форма кредиту. Інституційна форма кредиту.
Європейська система центральних банків: організація і завдання діяльності
Представлена ??дипломна робота присвячена вивченню питань створення та організації діяльності Європейської системи центральних банків.
Сучасні традиції в макроекономіці та мікроекономіці
1. Макроекономіка: об'єктивна реальність і наука. 2. Макроекономіка в системі економічних наук. 3. Методи макроекономічного аналізу. Макроекономічне моделювання. 4. Сучасні напрямки
Інфраструктура ринку
Визначення поняття. Кредитна система держави. Прибутковий податок з юридичних осіб.
Інфраструктура ринку
Кредитна система держави. Кредитна система - це сукупність кредитно-фінансових установ, що створюють, акумулюють і надають грошові кошти на умовах терміновості, платності і зворотності
Гроші
Гроші визначаються самим суспільством; все, що суспільство визнає як звернення, - це і є гроші. Дійсно, гроші - це товар, який виступає в ролі загального еквівалента, відбиває вартість всіх інших товарів.
Основні напрямки грошово-кредитної політики в 2005 р.
Основні напрямки грошово-кредитної політики визначають три варіанти розвитку економіки в 2005 р. Перший сценарій передбачає істотне погіршення цінової кон'юнктури на товари російського експорту, тобто зниження цін на нафту.
Державне регулювання банківської діяльності
Державне регулювання банківської діяльності в ринковій економіці здійснюється насамперед у рамках самої банківської системи і знаходить своє вираження у впливі на комерційні банки Центробанку.
Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених з ...
. Сучасні найбільш гострі економічні проблеми індустріально розвинених країн. Проблеми вільного підприємництва, галузеве регулювання, проблеми регулювання сільськогосподарського виробництва.
Банківська система Росії
Центробанк. Цілі, завдання та функції ЦБ РФ. Комерційні банки. Їх функції та форми власності.
Кредитна політика держави та механізм її реалізації в умовах ринку
Кредитно-банківська система. Основні напрямки грошово-кредитного регулювання. Інструменти регулювання кредитоспроможності банків.
Грошово-кредитна політика
Проведення відповідної грошової політики є одним із заходів по виходу економіки з кризи. У системі регулювання економіки промислово розвинених країн грошово-кредитна політика застосовується найбільш ак
Екзаменаційні питання з квитками по предмету Державне регулювання ...
1) Економічний та інтелектуальний потенціал Росії і його диференціація по регіонах. 2) Цілі, методи і порядок регулювання грошової емісії. 3) Державний бюджет та його роль у функціонуванні е
Предмет і метод основ економічної теорії
Предмет економічної теорії. Основні особливості методу наукового пізнання економічних процесів.
Грошова маса
Поняття грошової маси. Фактори, що впливають на грошову масу. Динаміка обсягу грошової маси у взаємозв'язку з кредитно-грошовою політикою. Фактори, що впливають на обсяг грошової маси.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар