Реферати » Реферати з економіки » Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів

width =" 422 "height =" 27 "/>

Визначимо загальну зміну вартості ОПФ.

Визначимо вплив ліквідації забору залізобетонних плит на загальну вартість ОПФ. Для цього розрахуємо ОПФусл:

Тоді зміна вартості ОПФ всього в результаті ліквідації забору складе:

Ліквідація забору залізобетонних плит зменшила вартість ОПФ всього на 21 721 руб.

Визначимо вплив придбання Газелі на загальну вартість ОПФ.

Тоді зміна вартості ОПФвсего в результаті придбання автомобіля складе:

Придбання Газелі збільшило вартість основних фондів на 47 900 руб.

Визначимо вплив придбання кассореала, універсального робочого місця складача, лінотипу, цінкорубільного верстата, Ромайор на загальну вартість ОПФ.

Тоді зміна вартості ОПФвсего в результаті придбання всіх вищеперелічених засобів складе:

Придбання основних засобів 5-ої класифікаційної групи збільшило загальну вартість основних фондів на 78 064 руб.

Перевірка:

Спосіб обчислення різниці.

Це модифікація (варіант) способу ланцюгових підстановок. Його суть полягає в послідовному обчисленні різниці між приватними показниками і визначенні впливу цієї різниці на результат при незмінних інших показниках.

Знайдемо загальну зміну вартості ОПФ:

Визначимо вплив зміни вартості ОПФ10гр. на загальну вартість ОПФ:

Внаслідок ліквідації забору залізобетонних плит загальна вартість загальна вартість основних фондів друкарні зменшилася на 21721 рубль.

Визначимо вплив придбання автомобіля на загальну вартість основних фондів друкарні:

Придбання Газелі вплинуло на збільшення вартості ОПФ на 47900 руб.

Визначимо вплив придбання основних засобів 5-ої класифікаційної групи на загальну вартість основних засобів друкарні:

Придбання основних засобів 5-ої групи змінило (збільшило) загальну вартість основних фондів на 78064 руб.

2.3 Аналіз використання часу роботи обладнання (коефіцієнт змінності)

Коефіцієнт змінності можна визначити як відношення відпрацьованих машино-змін до відпрацьованого на 1 фізичну одиницю обладнання машино-днів.

Розрахуємо коефіцієнт змінності для Ромайор, без якого виробництво друкарською продукції невозможноё Кількість відпрацьованих днів на 1 Ромайор машино-днів у базисному 2001 року становило 249 машино-днів, а машино-змін - 187 (249 машино-днів х 6:00: 8:00).

Виходячи з цих даних коефіцієнт змінності становитиме:

Це говорить про те, що час роботи Ромайор складе ? від фактично можливого.

Визначимо цей же показник по 2002 році. Кількість відпрацьованих машино-днів становить 250, а машино-змін - 203 (250 машино-днів х 6,5 годин: 8 годин).

Коефіцієнт змінності становитиме:

Абсолютний приріст дорівнює +0,5. Визначимо за рахунок чого це відбулося способом ланцюгових підстановок.

Загальна зміна результату склало:

Дізнаємося вплив зміни кількості машино-змін на зміну коефіцієнта змінності. Для цього розрахуємо Ксм умовний:

Тоді зміна коефіцієнта змінності під впливом зміни кількості машино-змін складе:

Зміна кількості машино-змін на +16 дозволило збільшити коефіцієнт змінності на 0,07.

Визначимо вплив зміни кількості машино-днів на зміну коефіцієнта змінності:

Зміна (збільшення) кількості машино-днів на 1 день вплинуло на зменшення коефіцієнта змінності на 0,02 .

Перевірка:

Розрахуємо коефіцієнт змінності для паперорізальної машини БРП.

Кількість відпрацьованих на 1 ріже машину машино-днів у базисному 2001 склало 249 машино-днів, а машино-змін - 93 (249 машино-днів х 3:00: 8:00).

Виходячи з цих даних коефіцієнт змінності становитиме:

Це говорить про те, що час роботи паперорізальної машини становить трохи більше 1/3 від фактично можливого. Визначимо цей же показник у 2002 році. Кількість відпрацьованих машино-днів становить 250, а машино-змін - 156 (250 машино-днів х 5:00: 8:00).

Коефіцієнт змінності становитиме:

Абсолютний приріст дорівнює +0,25

Темп приросту склав:

Темп зростання дорівнює

Визначимо, за рахунок чого відбулася зміна коефіцієнта змінності способом ланцюгових підстановок.

Загальна зміна результату склало:

Визначимо вплив зміни кількості машино-змін на зміну коефіцієнта змінності. Для цього розрахуємо Ксм умовний:

Тоді зміна коефіцієнта змінності під впливом зміни кількості машино-змін складе:

Зміна кількості машино-змін на +63 дозволило збільшити коефіцієнт змінності на 0,26.

Визначимо вплив зміни кількості машино-днів на зміну коефіцієнта змінності.

Зміна (збільшення) кількості машино-днів на 1 день вплинуло на зменшення коефіцієнта змінності на 0,01.

Перевірка:

Розрахуємо коефіцієнт змінності для Ромайор:

Кількість відпрацьованих машино-днів у базисному 2001 року становило 248 машино-днів, а машино-змін - 217 (248 х 7:00: 8:00).

Виходячи з цих даних коефіцієнт змінності становитиме:

Визначимо цей же показник у 2002 році. Кількість відпрацьованих машино-днів становить 249, а машино-змін - 156 (249 машино-днів х 5:00: 8:00).

Коефіцієнт змінності становитиме:

Абсолютний приріст складе:

Темп росту складе:

Темп приросту складе: , або

Визначимо за рахунок чого відбулася зміна коефіцієнта змінності способом ланцюгових підстановок:

Загальна зміна результату склало:

Визначимо вплив зміни кількості машино-змін на зміну коефіцієнта змінності. Для цього розрахуємо Ксм умовний:

Тоді зміна коефіцієнта змінності під впливом зміни кількості машино-змін складе:

Зміна кількості машино-змін на-61 вплинуло на зменшення коефіцієнта змінності на 0,25.

Визначимо вплив зміни кількості машино-днів на зміну коефіцієнта змінності:

Збільшення кількості машино-днів на № день практично не вплинуло на зміну коефіцієнта змінності.

Перевірка

2.4 Шляхи поліпшення використання ОФ на підприємстві

Найважливішим показником використання основних фондів є фондовіддача, оскільки із збільшенням фондовіддачі підвищується ефективність використання основних засобів.

Підвищення фондовіддачі основних виробничих фондів досягається за рахунок наступних чинників, які можна об'єднати в такі групи:

1) фактори, що відображають рівень безпосереднього використання діючих основних виробничих фондів за часом і потужності: підвищення змінності, зниження внутрізмінних простоїв, підвищення продуктивності машин, устаткування і транспортних засобів, своєчасна і комплектна поставка матеріалів, конструкцій і деталей, обладнання, що підлягає монтажу;

2) фактори, що відображають організаційні заходи і керування: вдосконалення організаційної структури управління, рівень концентрації, рівень спеціалізації, вдосконалення планування та управління, постійне здійснення наукової організації праці, впровадження автоматизованих систем управління, впровадження прогресивних форм організації праці;

3) фактори, що відображають соціальні та економічні умови працюючих в друкарні: рівень кваліфікації робітників та ІТП, виробничі умови для виконання робіт, вдосконалення обліку, контролю та аналізу роботи парку машин і механізмів, побутові умови, матеріальне стимулювання працюючих, моральне стимулювання працюючих за краще використання основних виробничих фондів;

4) фактори, які виражають вплив оновлення основних фондів в процесі їх відтворення: фондомісткість, вибуття основних фондів внаслідок морального і фізичного зносу, темпи оновлення основних фондів, загальна структура фондів, структура фондів за їх групами.

Висновок

Проблема підвищення ефективності використання основних фондів і виробничих потужностей підприємств займає центральне місце в період переходу України до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить місце підприємства в промисловому виробництві, його фінансовий стан, конкурентоспроможність на ринку.

Маючи ясне уявлення про роль кожного елемента основних фондів в виробничому процесі, фізичному і моральному їх знос, чинниках, що впливають на використання основних фондів, можна виявити методи, напрями, за допомогою яких підвищується ефективність використання основних фондів і виробничих потужностей підприємства, що забезпечує зниження витрат виробництва і зростання продуктивності праці.

В умовах ринкових відносин на перший план висуваються такі питання, що стосуються основних фондів, як технічний рівень, якість, надійність продукції, що цілком залежить від якісного стану техніки й ефективного її використання. Поліпшення технічних якостей засобів праці та оснащеність працівників ними забезпечують основну частину зростання ефективності виробничого процесу.

Для успішного функціонування промислових підприємств в умовах ринкових відносин вирішальне значення має належати оновленню та ефективності використовуваної

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар