Реферати » Реферати з економіки » Аналіз ефективності використання основних фондів

Аналіз ефективності використання основних фондів

style =" border: solid windowtext .5pt; border-top: none; "> Ратація ПРГ 2131 2131 - 0,11 0,11 - Друкарська машина ПС-А3 2313 2313 - 0,12 0,11 -0,01 Друкарська машина ПС-А3 1887 1887 - 0,10 0,10 - Друкарська машина ПС-1М 478 478 - 0,02 0,02 - Друкарська машина ПС-1М 451 451 - 0,02 0,02 - Друкарська машина ПС-1М 2200 2200 - 0,11 0,11 - Лісторезальная машина ЛР-1 746 746 - 0,04 0,04 - Паперорізальна машина БРП 384 384 - 0,02 0,02 - Паперорізальна машина 2бр 295 295 - 0,02 0,01 -0,01 Ризограф СР-2710 32337 32337 - 1,67 1,59 -0,08 Комп'ютер 6171 6171 - 0,32 0,30 -0,02 Ромайор 25000 25000 - 1,30 1,23 -0,07 Ромайор - 37500 +37500 - 1,84 +1,84 Комп'ютер - 30556 +30556 - 1,50 +1 , 50 РАЗОМ: 74393 142 449 +68056 3,85 7,00 +3,15 ВСЬОГО: 1933280 2037523 +104243 100% 100% -

З таблиці 1 випливає, що основну частку в структурі ОПФ друкарні займає майно з терміном корисного використання понад 30 років, тобто це основні засоби входять до десяту класифікаційну групу, а саме: будівля друкарні, цегельний склад і будівлю гуртожитку. В звітному 2002 загальна вартість основних фондів цієї групи зменшилася в порівнянні з 2001 роком на 21721 рубль за рахунок ліквідації забору залізобетонних плит.

Загальна вартість основних виробничих фондів четвертої групи, що включає в себе транспортні засоби, в звітному році збільшилася на 47900 руб., В результаті придбання підприємством ще одного автомобіля ГАЗ Р-20-ВВ. Це також спричинило за собою позитивна зміна в загальній структурі основних виробничих фондів.

У п'ятій класифікаційної групи, що включає виробничий інвентар, гідравлічне обладнання, набірне і друкарське обладнання, відбулися незначні зміни, пов'язані з придбанням одного додаткового універсального місця складача, кассореала, лінотипу 2Н-140 і одного цінкорубільного верстата, але т.к. їх балансова вартість невелика в порівнянні з загальною вартістю основних фондів. Це призвело лише до незначного підвищення їх частки в загальній структурі основних виробничих фондів. По гідравлічному обладнанню ніяких змін не відбулося, зате питома вага друкарського обладнання значно збільшився за рахунок придбання друкарнею одного Ромайор і одного комп'ютера, загальною вартістю 68 056 рублів.

Всього вартість основних фондів в 2002 році збільшилася на 104 243 руб. за рахунок придбання всіх вище перерахованих коштів (абсолютний пріоритет).

Відношення між величиною основних фондів 2002 року і 2001 називається темпом росту і становить:

для 10-ої групи основних фондів:

для 4-ої групи основних фондів:

для 5-ої групи основних фондів:

в цілому по підприємству:

Ставлення абсолютного приросту до базисного року називається темпом приросту і становить:

1) для 10-ої групи основних фондів:

або

2 ) для 4-ої групи основних фондів:

або

3) для 5-ої групи основних фондів:

або

4) в цілому по підприємству:

або

Також до одних з основних показників динаміки основних фондів відносяться:

Коефіцієнт вводу (введення):

Коефіцієнт вибуття:

Отримані дані говорять про те, що основні виробничі фонди друкарні оновлюються погано і підприємство намагається максимально використовувати наявні.

Спосіб ланцюгових підстановок:

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар