Реферати » Реферати з економіки » Ринок овочів в Російській Федерації

Ринок овочів в Російській Федерації

році на 53,5% порівняно з 1996 роком. І це було можливо в найтяжких кліматичних умовах округу.

Які впливом на поліпшення економічного становища галузі збільшення рівня споживання овочів, від якого на пряму залежить рівень цін. У 1998 році ситуація на споживчому ринку овочів зазнала деяких змін. Не дивлячись на загальне скорочення посівних площ під овочами, збільшилася площа під ранніми культурами, які господарствам вдалося реалізувати за вищими цінами. У зв'язку з цим в 1998 році збільшилися обсяги реалізації овочів в 1 півріччі, порівняно з попереднім роком, на 5,5%. НА ЖАЛЬ, НЕ ВДАЛОСЯ ЗНАЙТИ ДАНИХ за 1998 рік по районом Російської Федерації.
| Споживання овочів на душу населення (кг). |
| | 1995 | 1996 | 1997 | 1997 | |
| | | г. | Г. | Г. +, | |
| | | | | - До | |
| | | | | 1995 | 1996 |
| | | | | г. | Г. |
| РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | 76 | 75 | 79 | 3 | 4 |
| Північний район | 60 | 61 | 63 | 3 | 2 |
| Північно-західний район | 68 | 68 | 71 | 3 | 3 |
| Центральний район | 78 | 83 | 84 | 6 | 1 |
| Волго-вятский район | 76 | 78 | 86 | 10 | 8 |
| Центрально-Чорноземний | 94 | 93 | 98 | 4 | 5 |
| район | | | | | |
| Поволзький район | 80 | 79 | 81 | 1 | 2 |
| Північно-Кавказький район | 90 | 75 | 77 |-13 | 2 |
| Уральський район | 70 | 72 | 79 | 9 | 7 |
| Західно-Сибірський район | 67 | 70 | 71 | 4 | 1 |
| Східно-Сибірський район | 62 | 63 | 68 | 6 | 5 |
| Далекосхідний район | 68 | 67 | 70 | 2 | 3 |

Переглянувши дані по регіонах і областях можна сказати, що споживання овочів у багатьох районах знизилося (в Тверській і Хабаровських областях на 24 кг.), а якщо відбулося зростання, то він незначний. Адже по суті зростання на 2, 4, 5 і навіть на 19 кг. - Це не вирішення проблеми нестачі овочів в структурі харчування. Логічно, що виною цьому - низька платоспроможність населення, яка зміщує витрата коштів з сторону продуктів з більш низькими цінами або більше необхідних в раціоні харчування.

В Протягом 1998 року обсяги реалізації овочів були приблизно на рівні
1997 року. Відносна стабільність на продовольчому ринку, низькі темпи зростання рівня інфляції в першій половині 1998 року дозволили населенню зумовили збільшення попиту на більш дорогі овочі. У минулому році частка таких овочів, як огірки, помідори, зелені культури дещо зросла. Проте криза в другій половині 1998 року різко змінив ситуацію. Правда, статистичних даних за цей період у нас немає, але цілком логічно, що падіння платоспроможності призвело до підвищеного попиту на більш дешеві продукти харчування.

Складнощі з реалізацією овочів впливають на погіршення фінансових і економічних показників даної галузі, а в 1998 році вони ще зберігаються. Не відпрацьовані в достатній мірі канали збуту цієї продукції. Тільки починають створюватися оптові ринки, а вони значно покращують і прискорюють збут цієї продукції, яка швидко.

В результаті реформування системи закупівель сільськогосподарської продукції та розвитку процесу демонополізації заготівельної сфери здійснюється перехід до ринкової системи збуту сільськогосподарської продукції, заснованої на вільному русі товарів, скасування обмежень при виборі ділових партнерів. Минаючи заготівельну мережу, сільськогосподарськими виробниками в 1997 році було реалізовано більше 83% всіх овочів. При подальшому скороченні реалізації овочів через заготорганізаціі особливо гостро постає питання розвитку альтернативних каналів. Основний обсяг всієї овочевої продукції реалізується через підприємства торгівлі (69%) і тільки 31%
- на ринках. Причому 86% всієї овочевої продукції реалізують підприємства недержавної форми власності і тільки 14% - державні через підприємства торгівлі. Овочева продукція реалізується також через власну торговельну мережу, підприємствам громадського харчування, за бартером.

Обмеженість виробленого асортименту овочів теж негативно впливає на задоволення потреб населення. Основну частку в асортименті овочів, реалізованих сільгоспвиробниками в минулому році, становила продукція відкритого грунту - капуста, морква, буряк (більше 70% в обсязі реалізації). Зміна в структурі споживання овочів можуть сприяти поліпшенню економічних і фінансових показників галузі.
Для поліпшення цих показників непогано було б враховувати, що особливість споживчого ринку овочів полягає в різко вираженої сезонності їх реалізації. Тільки 25% овочів реалізується в 1 півріччі, інші 75% - у другому, а також у тому, що більша частина овочів виробляється в особистих підсобних господарствах. Таким чином, населення значно впливає на формування асортименту та рівень цін реалізованих овочів. Спочатку року основну частку займають капуста, морква, буряк то, починаючи з 2 кварталу, зростає частка помідорів, огірків, малопоширених культур, таких як перець, баклажани, зелені культури. З 3 кварталу знову починає рости реалізація капусти, моркви, буряка.

Тенденція розвитку овочівництва спрямована в бік розширення виробництва продукції в особистих підсобних господарствах.

1995 став переломним в адаптації овочівництва і всього АПК до ринкових умов. З'явилися позитивні зрушення в галузі, стався перелом в трирічному падінні врожайності і валових зборів. Але в основному це пояснюється структурою сільськогосподарського виробництва. У 1998 році зберігалися секторальні зрушення в структурі овочевого господарства, що спостерігалися в попередні роки. Частка сільськогосподарських підприємств продовжує скорочуватися (у 1998 році на 3%, порівняно з 1997 роком), вклад же господарств населення зростає, частка фермерів у валовому виробництві овочів не змінився і залишився на колишньому рівні 2% (див. Рис 1). У 1998 році значно зменшилася кількість овощеводческих господарств.
| Валовий збір у всіх категоріях господарств |
| | | | | | (тис. |
| | | | | | тонн) |
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1998 | |
| | г. | Г. | Г. | Г. у% | |
| | | | | до | |
| | | | | 1996 | 1997 |
| | | | | г. | Г. |
| РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | 10731 | 11130 | 10517 | 98,01 | 94,49 |
| Північний район | 251,9 | 257,3 | 290 , 2 | 115,20 | 112,79 |
| Північно-західний район | 466,4 | 484 | 431 | 92,41 | 89,05 |
| Центральний район | 2454,1 | 2282 | 2089 | 85,12 | 91,54 |
| Волго-вятский район | 913,4 | 969,4 | 907 | 99,30 | 93,56 |
| Центрально-Чорноземний | 779,9 | 787,4 | 839 | 107,58 | 106,55 |
| район | | | | | |
| Поволзький район | 1347,5 | 1389,2 | 1232 | 91,43 | 88,68 |
| Північно-Кавказький район | 1066 , 7 | 1176,6 | 1332 | 124,87 | 113,21 |
| Уральський район | 1462,9 | 1655,4 | 1416 | 96,79 | 85,54 |
| Західно-Сибірський район | 935 | 1020,3 | 877,8 | 93,88 | 86,03 |
| Східно-Сибірський район | 542,5 | 658 | 536 | 98,80 | 81,46 |
| Далекосхідний район | 450,3 | 374,2 | 507 | 112,59 | 135,49 |

Незважаючи на економічні та фінансові труднощі, в цілому виробництво овочів в Росії залишається стабільним, маючи незначний спад в 1998 році
(на 6%).

Спробуємо простежити валові збори овочів (рис 2) в господарствах різних організаційно-правових форм. У 1998 році, порівняно з 1997 роком, відбувся спад на 21% в сільськогосподарських підприємствах, на 1% в особистих підсобних господарствах, і лише у фермерських господарствах відбулося зростання на 13,9%.

В останні роки відбувається погіршення виробничих показників овочівництва.

Минулий дощовий рік не був сприятливим для овочівництва та врожайність в цілому по всіх видах господарств знизилася, в порівнянні з 1997 роком, який був відносно сприятливіші.
| Урожайність овочів у всіх категоріях господарств |
| | | | | | (ц / |
| | | | | | га) |
| | 1996 | 1997 | 1998 | 1998 | |
| | г. | Г. | Г. | Г. у% | |
| | | | | до | |
| | | | | 1996 | 1997 |
| | | | | г. | Г. |
| РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ | 138 | 140,5 | 133 | 96,38 | 94,66 |
| Північний район | 199,9 | 206,7 | 212 | 106,05 | 102,56 |
| Північно-західний район | 195,8 | 196,8 | 172 | 87,84 | 87,40 |
| Центральний район | 201,7 | 184,9 | 170 | 84,28 | 91,94 |
| Волго-вятский район | 209,7 | 208,6 | 193 | 92,04 | 92,52 |
| Центрально-Чорноземний | 110,7 | 109 | 113 | 102,08 | 103,67 |
| район | | | | | |
| Поволзький район | 130,7 | 137,1 | 125 | 95,64 | 91,17 |
| Північно-Кавказький район | 60,2 | 66,7 | 59 | 98,01 | 88,46 |
| Уральський район | 169 | 183,1 | 160 | 94,67 | 87,38 |
| Західно-Сибірський район | 163,6 | 175 | 153 | 93,52 | 87,43 |
| Східно-Сибірський район | 160,2 | 181, 6 | 151 | 94,26 | 83,15 |
| Далекосхідний район | 111,8 | 91,6 | 122 | 109,12 | 133,19 |

Зниження врожайності (середньої) у всіх групах господарств відбулося на
4% і склала 133 ц / га. Рис 3 показує, що зниження врожайності овочів по господарствам різних організаційно-правових форм сталося, але незначно. Так в 1998 році, порівняно з 1997 роком, відбувся спад на 16,5% в сільськогосподарських підприємствах, на 3,1% в особистих підсобних господарствах, на 9,9% фермерських господарствах.

Основний обсяг овочів виробляється в особистих підсобних господарствах
(рис.1). Урожайність в цих (рис.3) господарствах на 49,2 ц / га вище, ніж на сільськогосподарських підприємствах та на 78,7 ц / га, ніж у фермерських господарствах. Спад урожайності простежується за всі останні роки, так в
1995 році вона составляла160,5 ц / га, а в 1998 році всього 146,2 ц / га.
Ймовірно, це пов'язано з тим, що в особистих господарствах не може здійснюватися весь комплекс агротехнічних заходів.

Падіння врожайності у всіх категоріях господарств пояснюється і тим, що в десятки разів скоротилося внесення добрив та засобів

Сторінки: 1 2 3 4