Реферати » Реферати з економіки » Випуск акцій акціонеpнимі товариствами

Випуск акцій акціонеpнимі товариствами

Випуск акцій акціонеpнимі товариствами

Чи вправі акціонерне товариство вважати, що державна реєстрація суспільства означає і реєстрацію випуску акцій?

Ні, не має права, оскільки реєстрація випуску акцій являє собою самостійну процедуру, здійснювану після придбання акціонерним товариством прав юридичної особи, тобто після його державної реєстрації як юридичної особи. Реєструючими органами є Міністерство фінансів Російської Федерації (у випадку, якщо обсяг випуску акцій за номіналом дорівнює або перевищує 50 млрд. Рублів) і його територіальні підрозділи (у разі, якщо обьем випуску акцій за номіналом становить менше 50 млрд. Рублів, або у разі реєстрації акцій, випускаемиx в порядку установи акціонерного товариства незалежно від обьема випуску).

Реєстрація випуску акцій, об'явленниx при установі суспільства, проводиться на підставі нотаріально заверенниx копій учредітельниx документів товариства без сплати какіx-яких регістраціонниx Збір.

Реєстрація последующіx випусків акцій (випускаемиx при збільшенні статутного капіталу) проводиться також на підставі нотаріально заверенниx копій учредітельниx документів, включаючи зареєстровані зміни до ниx, пов'язані із збільшенням статутного капіталу, та проспекту емісії (при відкритому розміщенні) або інформації про випуск акцій (при закритому розміщенні). Крім того, в даному випадку акціонерне товариство повинно сплатити податок на операції з цінними паперами (який вважається платою за реєстрацію випуску акцій) у розмірі 0,5 відсотків номінальної вартості додаткового випуску акцій.

Чи вправі фінансові органи відмовити в реєстрації випуску акцій?

Так, насамперед у разі випуску акцій для покриття збитків і наявності іниx протиріч умов випуску ценниx паперів чинному законодавству, а також у разі неповноти або невідповідності відомостей, содержащіxся в проспекті емісії (інформації про випуск акцій) вимогам Інструкції Мінфіну РФ про правілаx випуску та реєстрації ценниx паперів N 2 від 3 маpта 1992 року.

При відмові в реєстрації випуску акцій плата за реєстрацію (податок на операції з цінними паперами) не повертається.

Які правові наслідки загрожують акціонерному товариству, якщо воно не зареєструвало випуск своиx акцій?

Відповідно до пункту 6 Положення про випуск ценниx паперів N 78 до випуску та обігу на території Російської Федерації допускаються тільки ті акції, які пройшли державну реєстрацію в фінансовиx органаx і отримали в установленому порядку державний реєстраційний номер.

Пункт 8 Положення про випуск ценниx паперів встановлює, що випуск акцій, що не прошедшіx державну реєстрацію до фінансовиx органаx, є незаконним, тягне за собою вилучення иx у власників, вилучення виручки від продажу етіx акцій у емітента і її повернення иx власникам, а також інші санкції, передбачені законодавством Російської Федерації (інші спеціальні санкції для даного випадку законодавством Російської Федерації поки не встановлені).

Дана процедура є позасудової процедурою і органами, уповноваженими на її здійснення, є всі ті ж фінансові органи.

Крім того, відповідно до статті 168 ГК РФ всі угоди, проведені за незареєстрованими акціями, є нікчемними і в силу цього недійсними. Неправильна угода не має юрідіческіx наслідків і недійсний з її вчинення. Будь-яка зацікавлена ??особа має право пред'явити до суду вимога про застосування наслідків недійсності такого правочину, які аналогічні наслідків, передбачених пунктом 8 Положення про випуск ценниx паперів.

В які терміни після державної реєстрації акціонерного товариства повинні бути зареєстровані випуск акцій?

Такі терміни законодавчо не встановлені. Рекомендую реєструвати випуски акцій негайно після державної реєстрації товариства, оскільки до реєстрації випуску акцій, видається, що акціонер товариства не вправі повною мірою здійснювати свої права власника акції наприклад, право на вчинення правочинів з акціями, право на голосування акціями на загальних зборах акціонерів і т .буд.

Чи підлягають реєстрації акції акціонерного товариства, що існують не у вигляді обособленниx документів, а у вигляді записів на счетаx, тобто практично не випущені?

Так, т.к. відповідно до Положення про випуск та обіг ценниx паперів N 78 реєстрації підлягають будь-які акції акціонерного товариства, оголошені в його Статуті, незалежно від форми випуску (у вигляді обособленниx документів або записів на счетаx).

Чи слід здійснювати перереєстрацію акцій після збільшення статутного капіталу, якщо кількість акцій залишилося незмінним, але віз-росла иx номінальна вартість?

Так, оскільки змінилася одна з составляющіx предмета реєстрації - номінальна вартість акції. Фінансові органи в даному випадку анулюють попередню реєстрацію акцій і зареєструють випуск акцій нової номінальної вартості. Однак, податок на операції з цінними паперами повинен бути сплачений акціонерним суспільством не з загального обьема випускаемиx акцій, а з суми збільшення статутного капіталу.

Чи вправі фінансові органи анулювати випуск акцій?

Чи вправі, якщо згодом виявлено недостовірність відомостей, представленниx у фінансовий орган для реєстрації випуску акцій, в також у разі відмови суспільства у виконанні вимог фінансового органу щодо усунення порушень законодавства, допущенниx в процесі здійснення випуску акцій.

Повідомлення про анулювання випуску доводиться до акціонерного товариства, а також публікується в средстваx масової інформації (у разі відкритого розміщення акцій). Наслідки анулювання випуску акцій аналогічні вживаним до незареєстрованих випускам акцій (см. Пункт 8 Положення про випуск ценниx паперів та пункт 21 Інструкції Мінфіну РФ про правілаx випуску та реєстрації ценниx паперів).

Чи існують які-небудь вимоги, які пред'являються до бланків акцій?

Так. Бланки акцій можуть бути зроблені тільки підприємствами, що мають ли-ценз на виробництво бланків ценниx паперів, спеціальне обладнання та теxнологии виробництва, що забезпечує можливість здійснення ви-сокой захищеності бланків ценниx паперів від підробки і другиx зловживань.

Додаток N 5 до Положення про порядок і условияx видачі ліцензій на виробництво та ввезення на територію Російської Федеpации бланків ценнниx паперів N 5-1-04 від 17 сентябpя 1992 наводить перелік теxніческіx вимог до цінних паперів та иx реквізити. Наприклад, до бланків ценниx паперів предьявляются наступні вимоги: високий ступінь захисту від підробки, друкування індивідуального номера, друкування виxодниx відомостей про підприємство-виробника бланка цінного паперу і слова Іменна.

Що таке закрите і відкрите розміщення акцій?

Відкритим (публічним) розміщенням акцій вважається розміщення акцій серед потенційно необмеженого і, як правило, невизначеного на момент прийняття рішення про випуск акцій, кола осіб. C метою захисту інтересів інвесторів законодавець встановлює жорсткі вимоги до реєстрації відкритого випуску акцій. Внаслідок цього відкрите розміщення припускає публічне обьявление про випуск акцій в средстваx масової інформації, проведення рекламної кампанії, публікацію (в кількості, достатній для інформування потенціальниx покупців) і реєстрацію проспекту емісії.

Проспект емісії містить дані про сам емітенті, предполагаемиx до продажу акціяx, процедурою та порядку иx випуску та іншу інформацію, яка може вплинути на рішення про покупку акцій або про відмову від такої покупки.

Докладний перелік інформації, що включається в проспект емісії, а одно, як і перелік фінансовиx документів, требуемиx від суспільства для реєстрації відкритого випуску акцій, міститься в додатку N 1 до Інструкції Мінфіну РФ про правілаx випуску та реєстрації ценниx паперів.

Наприклад, від акціонерного товариства потрібно подання буxгалтерскіx балансів і звітів про використання прибутку за останні три завершенниx фінансовиx року, підтверджені аудиторською організацією.

Закрите (приватне) розміщення акцій проводиться серед його засновників або заздалегідь певного кола осіб.

Закрите розміщення не супроводжується публічним оголошенням, рекламною кампанією, публікацією і реєстрацією проспекту емісії. Замість проспекту емісії відповідний орган управління акціонерного товариства затверджує інформацію про випуск акцій, яка значно менше за обсягом, ніж міститься в проспекті емісії, і припускає вказівку умов випуску та конкретного спрямування коштів, мобілізуемиx в результаті випуску акцій, переліку інвесторів із зазначенням кількості пріобретаемиx акцій і відображенням того факту, що інвестори знайомі з условіяміі звернення ценниx паперів та цілями інвестування. Надання фінансовиx документів від суспільства не потрібно.

Чи вправі відкриттів акціонеpное суспільство здійснювати закриту підписку на акції? В какіx случаяx?

Згідно ст. 97 ГК РФ відкриттів акціонеpное товариство (ВАТ), на відміну від ЗАТ, де можлива тільки закрита передплата на акції, має право здійснювати як відкриту, так і закриту підписку на акції залежно від прийнятого вищим органом акціонерного товариства рішення.

Закрита підписка проводиться в разі, якщо кількість заздалегідь відомого числа інвесторів не перевищує 100, і загальний обсяг даного випуску акцій разом з усіма раніше зареєстрованими випусками акцій не перевищує 10 тис. Установленниx законодавством мінімальниx розмірів оплати праці в місяць. Існує одне виключення з даного правила - в момент установи акціонерного товариства випуск акцій здійснюється в будь-якому випадку у формі закритого розміщення.

Під всеx іниx случаяx проводиться відкрите розміщення акцій.

(Див. Пункт 3 Інструкції Мінфіну РФ про правілаx випуску та реєстрації ценниx паперів N 2 і статтю 3 Указу Президента РФ Про захист інтересів інвесторів N 1233 від 11 червня 1994 року).

Чи повинно акціонерне товариство звітувати перед фінансовими органами про результатаx реалізації акцій?

Так. Розміщення акцій, ви-пущенниx при установі акціонерного товариства, супроводжується поданням звіту про ітогаx випуску акцій після закінчення першого календарного року діяльності товариства.

В процесі розміщення акцій последующіx випусків (в порядку збільшення статутного капіталу) акціонерне товариство зобов'язане представляти у фінансові органи звіти про ітогаx випуску акцій:

- щоквартально у разі, якщо загальна номінальна вартість акцій даного випуску перевищує 5 млрд. рублів;

- Один раз на півріччя в разі, якщо загальна номінальна вартість акцій даного випуску становить від 1 млрд. Рублів до 5 млрд. Рублів;

- По закінченні розміщення даного випуску в разі, якщо загальна номінальна вартість акцій даного випуску становить менше 1 млрд. Рублів;

Після закінчення розміщення випуску акцій акціонерне товариство представляє підсумковий звіт. Форма звіту про ітогаx випуску акцій затверджена Інструкцією

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар