Реферати » Реферати з економіки » Перехід на спрощену систему оподаткування

Перехід на спрощену систему оподаткування

Перехід на спрощену систему оподаткування

Перехід до спрощеної системи оподаткування здійснюється платниками податків добровільно у порядку, передбаченому главою 26.2 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ).

Главою 26.2 НК РФ передбачений повідомний порядок переходу на ССО. Пунктом 1 статті 346.13 НК РФ встановлено, що індивідуальний підприємець, що переходить на ССО, повинен подати до податкового органу заяву в період з 1 жовтня по 30 листопада року, що передує року, в якому платник податків переходить на ССО, а сам перехід можливий лише з 1 січня наступного року. Слід зазначити, що обов'язок вказувати в заяві розмір доходів за 9 місяців поточного року, встановлена ??тільки для організацій. Для підприємців жодних вимог до змісту заяви про перехід на ССО не встановлено, оскільки обмеження по доходах для переходу на ССО встановлено лише щодо організацій (пункт 2 статті 346.12 НК РФ).

Якщо підприємець не подав заяву про перехід в зазначені терміни, то протягом року він не зможе це зробити. Заява про перехід на ССО подається індивідуальними підприємцями в податковий орган за місцем проживання.

За результатами розгляду поданих платниками податків заяв, податковий орган у місячний строк з дня їх надходження (пункт 8.1.5 Типової інструкції з діловодства в федеральних органах виконавчої влади, затвердженої Наказом Федеральної архівної служби Російської Федерації від 27 листопада 2000 №68 «Про затвердження« Типової інструкції з діловодства в федеральних органах виконавчої влади » ) у письмовій формі повідомляє платників податків про можливість або про неможливість застосування спрощеної системи оподаткування.

Наказом МНС Російської Федерації від 19 вересня 2002 №ВГ-3-22 / 495 «Про затвердження форм документів для застосування спрощеної системи оподаткування» затверджено форми документів для застосування спрощеної системи оподаткування. Крім Заяви про перехід на спрощену систему оподаткування форми №26.2-1, яке подається платником податків до податкового органу, затверджені також форми №26.2-2 «Повідомлення про можливість застосування спрощеної системи оподаткування» та №26.2-3 «Повідомлення про неможливість застосування спрощеної системи оподаткування » .

У разі неодержання повідомлення про можливість або неможливість застосування ССО після закінчення місячного терміну з дня подачі у встановлені статтею 346.13 НК РФ терміни відповідної заяви, підприємець вправі застосовувати УСН, якщо їм дотримані всі обмеження, встановлені в статті 346.12 НК РФ. Оскільки НК РФ передбачає повідомний порядок переходу платників податків на ССО, отримавши повідомлення про відмову в застосуванні УСН, підприємець може все одно перейти на неї. Однак з причини незгоди з цим податкового органу, підприємцю треба буде відстоювати в судовому порядку правомірність переходу на ССО. Повідомний характер переходу на ССО підтверджується і судовими рішеннями: Постанова ФАС Північно-Західного округу від 24 червня 2003 року по справі №А21-1724 / 03-С1.

Змінами, внесеними абзацами другим-третім пункту 3 статті 1 Федерального закону №101-ФЗ, з 1 січня 2006 року знімається серйозне непереборні протиріччя для знову зареєстрованих індивідуальних підприємців.

До 2006 року знову зареєстровані індивідуальні підприємці, які виявили бажання перейти на спрощену систему оподаткування, вправі були подати заяву про перехід на ССО одночасно з подачею заяви про взяття на облік у податкових органах (пункт 2 статті 346.13 НК РФ). В цьому випадку індивідуальні підприємці вправі були застосовувати спрощену систему оподаткування в поточному календарному році з моменту реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця.

Це правило НК РФ податкові органи завжди трактували таким чином. Якщо заява про перехід на спрощену систему подано після заяви про взяття на податковий облік, то в поточному році спрощену систему застосовувати вже не можна, опоздавшим платникам податків доведеться чекати наступного року. Такий підхід ФАС Центрального округу в Постанові від 5 серпня 2004 року по справі №А36-98 / 10-04 визнав незаконним. На думку суду, подача заяви про перехід на ССО одночасно з документами, необхідними для постановки на податковий облік, - це право, а не обов'язок. Тому платник податків може своїм правом і не скористатися і подати заяву пізніше. У рішенні прямо вказано, що факт подання заяви про застосування спрощеної системи пізніше документів про реєстрацію не є «безумовною підставою для відмови в задоволенні вимоги платника в перекладі його на спеціальний режим оподаткування» .

При подачі заяви про перехід на ССО одночасно з пакетом документів, що подаються при державній реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця, в заяві про перехід на ССО, знову зареєстрований індивідуальний підприємець не вказує ІН, ІПН індивідуального підприємця (Лист МНС Російської Федерації від 27 травня 2004 №09-0-10 / 2190 «Про подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування одночасно з документами на державну реєстрацію» ).

Зверніть увагу, що з прийняттям Федерального закону від 23 грудня 2003 №185-ФЗ «Про внесення змін до законодавчих актів Російської Федерації в частині вдосконалення процедур державної реєстрації та постановки на облік юридичних осіб і індивідуальних підприємців » , з 1 січня 2004 року (пункт 3 статті 83 НК РФ) постановка на облік індивідуального підприємця в податковому органі за місцем проживання здійснюється на підставі відомостей, що містяться в єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців, у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації. Таким чином, з 1 січня 2004 індивідуальними підприємцями Заява про постановку на облік в податковому органі не подається. В цілях реалізації знову зареєстрованими індивідуальними підприємцями права на застосування УСН в поточному календарному році, з моменту реєстрації індивідуального підприємця, і враховуючи, що МНС Російської Федерації є реєструючим і податковим органом, можлива подача заяви про перехід на ССО одночасно з пакетом документів, що подаються при державній реєстрацію фізичної особи як індивідуального підприємця.

При цьому в заяві про перехід на спрощену систему оподаткування за формою №26.2-1, затвердженої Наказом МНС Російської Федерації від 19 вересня 2002 №ВГ-3-22 / 495 «Про затвердження форм документів для застосування спрощеної системи оподаткування » , знову зареєстрований індивідуальний підприємець не вказує ІН, ІПН індивідуального підприємця (Лист МНС Російської Федерації від 27 травня 2004 №09-0-10 / 2190« Про подання заяви про перехід на спрощену систему оподаткування одночасно з документами на державну реєстрацію » ). Дану технологію необхідно застосовувати новоствореним організаціям і знову зареєстрованим індивідуальним підприємцям, при переході на ССО до 1 січня 2006 року.

Зміною, внесеним абзацом третім пункту 3 статті 1 Федерального закону від №101-ФЗ, з 1 січня 2006 року організація та індивідуальним підприємцям, які відповідно до законодавства суб'єктів Російської Федерації до закінчення поточного календарного року перестали бути платниками податків ЕНВД, дозволено на підставі заяви перейти на ССО з початку того місяця, в якому була припинена їх обов'язок по сплаті ЕНВД.

Платники податків, які застосовують УСН, не вправі до закінчення календарного року перейти на інший режим оподаткування, якщо тільки за підсумками податкового (звітного) періоду ними не перевищено обмеження, встановлені главою 26.2 НК РФ і (або) платник податків не перестав відповідність вимогам, встановленим пунктами 3 і 4 статті 346.12 НК РФ.

Платник податків, який перейшов зі спрощеної системи оподаткування на інший режим оподаткування, відповідно до пункту 7 статті 346.13 НК РФ має право знову перейти на ССО не раніше ніж через 1 рік після того, як він втратив право на застосування УСН.

Якщо платник податків не виявив бажання перейти на іншу систему оподаткування (в добровільному порядку), платник податків має право продовжувати застосовувати спрощену систему оподаткування в наступному календарному році, не уявляючи для цього до податкового органу заяви. Якщо податковим інспектором пред'являються вимоги про подачу заяви, то дані вимоги незаконні.

Якщо платник податку приймає рішення працювати з застосуванням спрощеної системи оподаткування, то у нього виникає перехідний період з іншої системи оподаткування на спрощену.

На момент переходу потрібно визначити, які суми слід врахувати при оподаткуванні за іншою схемою, а які повинні бути включені в податкову базу по єдиному податку. При цьому повинен бути дотриманий принцип однократності оподаткування. Слід звернути увагу, що стаття 346.25 НК РФ встановлює правила переходу на ССО тільки для організацій, які працювали до переходу на ССО за методом нарахування. Але такий алгоритм дій необхідно здійснити і індивідуальним підприємцям у разі виникнення питання про те, як зробити розрахунок витрат, якщо основний засіб отримано у власність до того, як здійснено перехід на ССО, а оплата зроблена після.

Змінами, внесеними пунктом одинадцятим статті 1 Федерального закону №101-ФЗ, з 1 січня 2006 уточнені певні моменти, які впливають на оподаткування перехідного періоду. Уже в заголовку статті 346.25 НК РФ уточнюється, що перехід може бути не тільки між загальною і спрощеною системою оподаткування, а й між іншими системами оподаткування.

Для організацій, раніше застосовували загальний режим оподаткування з використанням методу нарахувань, при переході на спрощену систему відповідно до статті 346.25 НК РФ, існують наступні правила:

«1 ) на дату переходу на спрощену систему оподаткування в податкову базу включаються суми коштів, отримані до переходу на спрощену систему оподаткування в оплату за договорами, виконання яких платник податків здійснює після переходу на спрощену систему оподаткування » ;

Порядок визнання доходів при методі нарахування вказаний у статті 271 НК РФ:

«1. З метою цієї глави доходи визнаються в тому звітному (податковому) періоді, в якому вони мали місце, незалежно від фактичного надходження грошових коштів, іншого майна (робіт, послуг) і (або) майнових прав (метод нарахування).

2. За доходами, які належать до кількох звітним (податковим)

Сторінки: 1 2