Реферати » Реферати з економіки » Аудиторство

Аудиторство

Аудиторство

До вельми специфічним сферам діяльності відноситься аудит. Під аудитом розуміють діяч ність щодо перевірки та контролю фінансового стану компанії. Фірми, що спеціалізуються на аудиті, називаються аудиторськими, або фірмами-аудиторами. Посадових осіб таких фірм, які здійснюють перевірочні та контрольні функції, також називають аудиторами.

Аудиторська перевірка якої-небудь фірми може здійснюватися фірмою-аудитором на прохання керівництва (власника) перевіряється фірми. Такі дії в підприємницькій практиці - не рідкість. Навіщо керівник або власник запрошує контролерів? З точки зору традиційної російської психології це виглядає дуже дивно. Справа в тому, що у нас завжди здійснювалися (та й зараз те ж саме) перевірки фінансового стану підприємств з єдиною метою - знайти недоліки і покарати винних. Аудит ж виходить з інших цільових установок: сторонній або нейтральний для перевіряється фірми фахівець (або група фахівців) робить в ході контрольної перевірки висновки про ступінь компетентності управління фінансами даної фірми і видає рекомендації щодо покращення ситуації, пов'язаної з управлінням фінансами.

Іноді аудиторські перевірки проводяться за рішенням судових інстанцій (наприклад, коли готується судове рішення про оголошення якоїсь фірми банкрутом і т. д.). Аудиторська перевірка передбачається зазвичай і тоді, коли фірма звертається за отриманням кредиту і кредитор виставляє обов'язкова умова про попереднє проведення такої перевірки.

При підготовці цієї роботи були використані матеріали з сайту studentu

 
Подібні реферати:
Облік витрат на аудиторські послуги
Основні поняття. Вимоги до аудиторів. Вимоги до об'єкта аудиту. Облік витрат на аудиторські послуги.
Сутність аудиту та аудиторської діяльності
Бухгалтерська звітність. Незалежність аудитора. Аудиторські послуги. Аудиторські докази.
Виникнення аудиту
Потреба в послугах аудитора. Виникнення аудиту. Аудит у Росії. Проведення аудиторської перевірки.
Аудит грошових коштів та грошових документів
Аудит касових операцій. Аудит операцій на розрахунковому рахунку. Аудит операцій валютного рахунку. Аудит грошових документів
Основи аналізу господарської діяльності підприємства
Економічний і фінансовий аналіз. Облікова та податкова політика підприємства. Планування. Структура управління і контролю.
Основні етапи проведення аудиту
Методологічні підходи до техніки проведення аудиту. Методичні прийоми і технічні способи проведення аудиту.
Аудит
Права та обов'язки перевіряються організацій. Правове регулювання аудиторської діяльності. Аудиторський висновок.
Цілі і завдання аудиту
Думка аудиторської організації про достовірність бухгалтерської звітності. Основна мета аудиту.
Мета та види аудиту
Головними вимогами, пропонованими до аудитора, були його бездоганна чесність і незалежність. Знання бухгалтерського обліку не мало спочатку особливого значення, однак з ускладненням бухгалтерського обліку необ
Проблеми становлення аудиту в Росії
Характеристика стану та перспектив розвитку галузі. Ситуація на ринку аудиторських послуг в місті Кургані.
Аудит організації та стану бухгалтерського обліку та звітності
Цілі і завдання аудиту бухгалтерської звітності. Нормативна база аудиту бухгалтерської звітності. Дії аудитора при виявленні порушень вимог нормативних актів.
Типологія підприємництва
Підприємництво як особлива форма економічної активності. Історія розвитку теорії підприємництва. Два основних типи професійної підприємницької діяльності.
Аудит банків
Організація аудиту банків. Мета і завдання банківського аудиту. Зовнішній та внутрішній аудит. Зовнішній аудит як елемент банківського нагляду. Внутрішній аудит - важлива умова поліпшення якості управління банками.
Квитки з аудиту
Запитання: Перевірка операцій з надходження основних засобів. Завдання: Робочий за місяць відпрацював 174 години, в т.ч. понаднормово - 6 годин (29 числа - 2 години, 30 числа - 4 години). За цей місяць він виробив 2
Фінансовий контроль в Республіці Білорусь
Система фінансового контролю .. Органи фінансового контролю. Форми методи і організація фінансового контролю. Аудит в системі фінансового контролю.
Контроль у комерційному банку та його організація
Внутрішньобанківський контроль і його види. Організація поточного контролю в банку. Подальший контроль та способи його проведення. Внутрішній аудит: цілі, завдання та особливості організації в банку.
Фінансовий контроль
Одне з найважливіших завдань фінансового контролю - перевірка точного дотримання законодавства з фінансових питань, своєчасності та повноти виконання фінансових зобов'язань перед бюджетною системою, податковою службою, банками.
Аудит
Екзаменаційні квитки і відповіді.
Фінансова система
Фінансова система, її ланки. Фінансовий контроль. Управління фінансами.
Зовнішній аудит банків
Сутність банківського аудиту. Мета і завдання банківського аудиту. Зовнішній та внутрішній аудит. Експрес-аналіз банківського балансу. Основні етапи аудиторської перевірки.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар