Реферати » Реферати з економіки » Податок на додану вартість на території України

Податок на додану вартість на території України

Податок на додану вартість на території України.

(Закон України від 3 квітня 1997 р. набрав чинності з 1 жовтня 1997 р., зі змінами та доповненнями станом на 1 жовтня 2000 р., а також Указ Президента України від 7 серпня 1998 р. № 857/98 "Про деякі зміни в оподаткуванні")

Даний податок стосується операцій з продажу товарів (робіт, послуг), включаючи бартерні операції, здійснювані будь-якими юридичними особами та особами, зайнятими індивідуальною підприємницькою діяльністю, за умови, що річний обсяг проданих товарів (робіт, послуг) перевищує 3600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (61,2 тис. грн.).

Всі особи, які досягли зазначеного "порога", повинні обов'язково зареєструватися як платник ПДВ; передбачена і добровільна реєстрація.

Усі платники податку на додану вартість розраховують свої зобов'язання по сплаті ПДВ, використовуючи метод податкового кредиту.

Це означає, що при розрахунку суми податкового зобов'язання платнику податків дозволяється віднімати з податку, що підлягає сплаті при реалізації товарів, робіт, послуг, податок, сплачений цим платником при купівлі товарів, робіт, послуг, вартість яких входить до складу валових витрат виробництва та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Закон передбачає виписування та надання платниками податків покупцям податкових накладних (за винятком випадків, коли обсяг разового продажу не перевищує 20 грн., А також у разі продажу транспортних квитків та при виписуванні готельних рахунків.)

Виникнення податкових зобов'язань (та податкового кредиту) визначається за методом першої події - за датою зарахування коштів від покупця на банківський рахунок або в касу продавця або за датою відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - за датою оформлення документа , що засвідчує факт виконання робіт (послуг). Тимчасово для окремих галузей і платників (підприємств енергетичної галузі та житлово-комунального господарства, які надають послуги населенню і бюджетним організаціям) встановлено виняток - податкове зобов'язання та податковий кредит визначається за касовим методом.

Звітним періодом, як правило, є календарний місяць, а платники з невеликим обсягом обороту можуть вибрати квартальний звітний період.

У разі перевищення податкового кредиту над податковим зобов'язанням таке перевищення відшкодовується з бюджету протягом трьох звітних періодів, за винятком випадків, коли дебетове сальдо з ПДВ виникло в результаті здійснення платником експортних операцій. Тоді бюджетне відшкодування здійснюється протягом одного місяця з дня надання розрахунку.

Утримання і звільнення від оподаткування

Особливістю Закону України "Про податок на додану вартість" є те, що в ньому передбачено перелік операцій, які не є об'єктом оподаткування. Це, зокрема:

* випуск (емісія), розміщення в будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, їх обмін на інші цінні папери; розрахунково-клірингова, реєстраторська та депозитарна діяльність на ринку цінних паперів;

* Обіг валютних цінностей, банківських металів, банкнот і монет, послуги з інкасації, розрахунково-касового обслуговування; залучення, розміщення та повернення грошових коштів за договорами позики, депозиту, вкладу тощо; торгівля борговими зобов'язаннями;

* Передача майна орендодавця у користування орендарю згідно з умовами договору оренди і його повернення орендодавцю після закінчення дії такого договору;

* Надання послуг зі страхування і перестрахування;

* Виплата заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, дотацій, інших грошових або майнових виплат фізичним особам;

* Передача основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані ним корпоративні права;

* Безоплатна передача у державну власність чи комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність об'єктів усіх форм власності, які складаються на балансі одного платника податку і передаються на баланс іншого платника податків, якщо такі операції здійснюються за рішеннями Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прийнятим у межах їх повноважень.

Крім того, окремі операції, які носять в основному соціальну спрямованість, звільнені від оподаткування, наприклад:

* продаж вітчизняних продуктів дитячого харчування, лікарських засобів, книг вітчизняного виробництва , учнівських зошитів, підручників та навчальних посібників вітчизняного виробництва, товарів спеціального призначення для інвалідів;

* Послуги з охорони здоров'я, вихованню дітей і освіти, похованню, культові послуги (за спеціальними переліками Кабінету Міністрів України);

* Надання благодійної допомоги, доставка пенсій та грошової допомоги населенню, утримання дітей у дошкільних закладах, школах-інтернатах, осіб у будинках для престарілих та інвалідів, у виправних установах;

* Послуги, що надаються державними службами зайнятості, архівними установами, бібліотеками;

* Перевезення пасажирів міським і приміським пасажирським транспортом;

* Приватизація державного та комунального майна, а також безкоштовна приватизація житлового фонду;

* Продаж або передача у власність новобудов фізичним особам для їх використання як місця проживання;

* Товари, вироблені організаціями інвалідів;

* Фундаментальні дослідження, що фінансуються з державного бюджету, продаж і безкоштовна передача матеріально-технічних ресурсів вищим навчальним закладам III-IV рівнів акредитації;

* Продаж сільськогосподарськими підприємствами товарів власного виробництва окремим фізичним особам;

* Продаж товарів (робіт, послуг) дипломатичному корпусу;

* Ввезення перероблених і неперероблених товарів морського промислу судами, зареєстрованими у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України.

* Операції, спрямовані на підтримку олімпійського руху в Україні.

За нульовою ставкою, крім операцій з експорту, оподатковується:

* продаж переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою сільськогосподарськими товаровиробниками всіх форм власності і господарювання.

Ставки:

20%.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту tax-nalog.km /

 
Подібні реферати:
Податок на прибуток підприємств
Про Закон від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.
Спірні питання справляння податку з продажів
Реалізація товарів (робіт, послуг) індивідуальним підприємцям. Здача майна в оренду фізичним особам.
Особливості оподаткування ПДВ санаторно-курортної діяльності
Слід зазначити, що особливістю санаторно-курортної діяльності є те, що при наданні медичних послуг, санаторно-курортні організації мають право використовувати пільгу . Особливості оподаткування ПДВ санаторно-курортної діяльності.
Податок з продажів і індивідуальний підприємець
Конституційний Суд вказав, що застосування податку з продажів у відносинах між собою двох господарюючих суб'єктів, як юридичних осіб, так і індивідуальних підприємців, суперечить сутності податку з продажів як податку на споживання.
Відрахування ПДВ у агента
Загальна сума податку розраховується як відповідна ставкою податку частка податкової бази по всіх операціях, визнаним об'єктом оподаткування. Вона визначається за підсумками кожного податкового періоду.
Порядок обчислення і сплати ПДФО за виграшами
Податкова база і податкова ставка. Обов'язки податкового агента при виплаті виграшу фізичній особі. Обов'язки фізичної особи при отриманні виграшу.
Особливості ПДВ по витратах на рекламу
ПДВ, сплачений при здійсненні платником податку нормованих рекламних витрат понад норми, не підлягає прийняттю платником податків до відрахування.
Порядок обчислення і сплати ПДВ будівельно-монтажними організаціями
При обчисленні податку на додану вартість слід керуватися главою 21 Податкового кодексу Російської Федерації (далі НК РФ) та Методичними рекомендаціями з застосування глави 21 "Податок на додану вартість" НК РФ.
Інвестиції. Основні поняття та визначення
Поняття інвестиції. Інвестиційна діяльність. Інвестиційний цикл. Іноземні інвестиції.
Спрощена система оподаткування в будівництві
При застосуванні УСНО складаючи кошторис, організація повинна передбачити витрати по сплаті «вхідного» ПДВ постачальниками, так як даний податок не можна пред'явити до відрахування з бюджету.
Податки в дорожні фонди
Про вдосконалення та систематизації оподаткування.
Бухгалтерський облік і аудит основних фондів
Безперечно, до часу захисту даної роботи, будуть внесені нові доповнення і поправки до Законів України, оскільки процес шліфування нормативних документів, з метою наближення їх до прийнятої світової практики уче
Особливості оподаткування банківської діяльності
Роль оподаткування в банківській системі. Еволюція оподаткування банків у період реформ. Порядок обчислення податку та строки сплати його до бюджету. Доходи і витрати, зараховують безпосередньо на фінансові результати діяльності банку.
Місцеві податки і суспільні блага
Оптимальне забезпечення місцевих суспільних благ. Плата за землю. Податок на рекламу. Місцеві збори. Ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей. Збір за право торгівлі.
Податковий кодекс: склад і структура
Загальна мета НК. Інститут консолідації платників податків. Нова амортизаційна політика. Податковий арбітраж.
Безпроцентні позики в натуральній формі
Бухгалтерський облік та податковий облік у організації, що надає безвідсоткову позику, в натуральній формі.
Оподаткування взаємозалікових операцій
При здійсненні заліку зустрічних вимог у бухгалтера може зустрітися ситуація, коли організації відвантажують один одному товари, що обкладаються податками на додану вартість за різними ставками.
Податок на додану вартість і спеціальний податок
Податок на додану вартість (ПДВ). Суб'єкти та об'єкти оподаткування. Спеціальний податок (спецналог).
Транспортний комплекс України
| | Віді транспорту | | Показники | | | | Залізничний | Автомобільний | Річковий | Морський | трубопровідний | Авіаційний | | ЕКСПЛУАТАЦІЙНА довжина Шляхів | | | | | | | | сполучення (тис.км) | 50.8 | 172.6
Звільнення від обов'язків платника податків відповідно до статті 14 ...
Податковий кодекс Російської Федерації (далі НК РФ) передбачає для платників податків можливість звільнення від обов'язків обчислення і сплати ПДВ до бюджету.