Реферати » Реферати з економіки » Фінансова система Франції

Фінансова система Франції

ФІНАНСОВА СИСТЕМА ФРАНЦІЇ

З Про Д Е Р Ж А Н І Е:

1. Державний бюджет Франції ................................ 3

2. Фінанси місцевих органів влади ................................. .8

3. Спеціальні фонди ................................................. 10

4. Фінанси державних підприємств ......... ............... 12

5. Розподіл повноважень між "центром" і місцевими органами влади ....................................................... 13

6. Список літератури .................................................... 17

Фінансова система - сукупність сфер, ланок фінансової системи, за допомогою яких в рамках тієї чи іншої соціально-економічної фармації здійснюється освіта і використання фондів грошових коштів. Фінансова система включає в себе: державний бюджет, місцеві бюджети, позабюджетні фонди, фінанси державних підприємств.

Франція - високорозвинена країна ринкової економіки. За обсягом ВВП її випереджають тільки США, Японія, ФРН.

У 1990 році ВВП Франції досяг 5330 млрд. дол, ВВП на душу населення - 14565 дол

На частку промисловості припадало 25% ВВП, сільського господарства - 3 %. Найбільш великі галузі країни відносяться до сфери послуг: некомерційні послуги (адміністративне управління) і торгівля.

Якщо порівнювати фінансову систему Франції і фінансову систему Росії, то можна відзначити, що ланки входять у фінансову систему однакові, однакові і проблеми стоять перед обома країнами: дефіцит бюджету, розподіл повноважень між рівнями влади, розподіл витрат і доходів бюджету між бюджетними ланками. Принципова відмінність Франції від Росії полягає в тому, що там 2-х рівнева бюджетна система, а в Росії 3-х рівнева.

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ ФРАНЦІЇ

Фінансова система Франції багатоланкові, але відрізняється високим ступенем централізації. Центральний бюджет (загальний бюджет, приєднані бюджети різних державних організацій, спеціальні рахунки казначейства) акумулює приблизно 80% усіх доходів і витрат фінансової системи Франції.

На частку державного бюджету припадає 47% місцевих бюджетів, 9 фондів соціального страхування, 40% державних підприємств і приблизно 4% усіх коштів Фінансової системи. Через бюджетну систему Франції перерозподіляється приблизно 20% ВНП і 50% [1] Національного Доходу.

 
Подібні реферати:
Фінансова система Кореї
Структура фінансової системи Кореї . Основні особливості фінансової системи Кореї. Валютно-фінансова криза 1997-1998 років і його вплив на фінансову систему Кореї.
Фінансова система
Сукупність фінансових інститутів. Фінансова система РФ. Обов'язкове державне страхування життя і майна громадян. Кредити банків. Система кредитних установ РФ.
Фінанси підприємств і організацій
Принципи корпоративних фінансів. Роль фінансів підприємств в перерозподілі суспільних благ. Фінансове регулювання діяльності підприємств. Основи фінансового аналізу діяльності підприємств та ефективності функціонування їх фінансів.
Регіональні та місцеві бюджети
Принцип бюджетного федералізму. Відносини між бюджетами різних рівнів. Витрати регіональних та місцевих бюджетів. Доходи регіональних і місцевих бюджетів.
Фінансова система
Введення. Сутність фінансової системи. Склад фінансової системи. Фінансова система на сучасному етапі в Російській Федерації.
Фінансова система
Фінансова система, її ланки. Фінансовий контроль. Управління фінансами.
Фінансова система Російської Федерації
Фінансова система Російської Федерації. Бюджетна система. Державний кредит. Позабюджетні спеціальні фонди. Фонд майнового і особистого страхування. Фінанси підприємств різних форм власності.
Громадські фінанси, державний і місцеві бюджети Молдови
Сучасна держава не є саморегулюючому освітою, воно потребує управлінні. Одним з кращих способів управління - це управління за допомогою грошей. Регулюючи і направляючи потоки грошових сре
Держборг і держбюджет
Тема Державний бюджет і державний борг Студент Маковеїв Сергій Васильович Група 1 Спеціальність Фінанси та кредит Факультет економічний Відділення очне
Бюджетне пристрій і бюджетна система
Бюджетне пристрій. Державна бюджетна система Російської Федерації. Регулюючі доходи.
Бюджетна система Росії та принципи її побудови
Державний бюджет в економіці та суспільстві. Основи бюджетного устрою Росії. Реалізація бюджетного процесу в Росії.
Фінанси в Росії
Сутність і структура фінансового ринку. Державна бюджетна система Російської Федерації. Позабюджетні спеціальні фонди. Держава та фінансові ринки в Російській Федерації.
Основні поняття фінансів
Економічна сутність фінансів. Історія фінансів і фінансових відносин. Фінансова система і фінансова політика.
Фінансова система Австралії
Державні фінанси Австралії та їх місце в економічній структурі країни. Загальна характеристика і основні тенденції розвитку державних фінансів Австралії.
Бюджетне пристрій і бюджетна система РФ
Бюджет - це центральний інститут фінансового права, так як саме у формі бюджетів різних рівнів відбувається акумуляція, розподіл і використання основної маси державних муніципальних грошових коштів.
Проведення фінансової політики в Росії
Сучасний стан бюджетної системи та політики Російської Федерації, проблеми її реформування. Російська фінансова політика: тенденції та перспективи.
Бюджетна система
Бюджет, бюджетна система і бюджетний пристрій Російської Федерації. Характеристика окремих ланок бюджетної системи РФ. Бюджетна політика Російської Федерації та напрямки її вдосконалення.
Позабюджетні фонди
Мета створення та функціонування позабюджетних фондів. Основи регулювання діяльності фондів. Види доходів і витрат фондів. Взаємозв'язок фондів з іншими ланками фінансової системи.

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар