Реферати » Реферати з економіки » Аналіз використання робочого часу та шляхи скорочення невиробничих витрат і втрат робочого часу

Аналіз використання робочого часу та шляхи скорочення невиробничих витрат і втрат робочого часу

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ з вищої освіти

ПОВОЛЗЬКИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ СЕРВІСУ

Кафедра «Економіка і управління»

Курсовий проект

З дисципліни «Організація, нормування та оплата праці»

Тема: «Аналіз використання робочого часу та шляхи скорочення невиробничих витрат і втрат робочого часу»

(на прикладі ТОВ «Елегант» )

Виконала : студентка групи Ез-401

Косова А.В.

Перевірила: Ветошко Г.В.

Тольятті 2000

Зміст:

Введення

3

Теоретичні основи використання робочого часу 4


1.1 Робочий час, його структура, класифікація витрат робочого часу

4


1.2 Методи вивчення витрат робочого часу і трудових процесів

8


1.2.1 Класифікація методів і способів дослідження робочого часу

8


1.2.2 Фотографія робочого дня

9


1.2.3 Хронометраж

11


1.3 Умови і чинники скорочення втрат робочого часу

12

2. Аналіз використання фонду робочого часу

13

2.1 Коротка характеристика ТОВ «Елегант»

13


2.2 Аналіз ефективності використання фонду робочого часу

15


2.3 Аналіз стану організації та обслуговування робочого місця

23

3.Рекомендаціі з підвищення ефективності використання фонду

робочого часу

25

Висновок

27

Введення

Удосконалення організації праці на основі науково-обгрунтованих рекомендацій відноситься до числа найважливіших задач сучасного виробництва побутових послуг, є одним з основних умов у вирішенні завдань, поставлених підприємством.

Здійснення заходів з наукової організації праці на підприємствах побутового обслуговування населення, безсумнівно, буде сприяти широкому використанню досягнень науки, техніки, передового досвіду, механізації виробничого процесу виконання послуг, підвищенню ефективність трудових і матеріальних ресурсів, високій якості виконаних робіт.

Удосконалення організації праці на робочому місці, це процес безперервного внесення в існуючу організацію праці всього нового і передового. Однак, ефективність цього процесу забезпечуватиметься тоді, коли існуючої рівень організації праці на робочому місці буде постійно аналізуватися. Мета такого аналізу - визначення відповідності (або відхилення) стану всіх елементів організації робочого місця типовим рішенням, нормам проектування, відбиваючим новітні досягнення науки і техніки, передового досвіду.

Ефективне використання трудових ресурсів, створення сприятливих умов праці впливають на рівень продуктивності праці та, через показник ефективності праці на збільшення обсягів наданих послуг, на терміни виконання, на ефективність використання потужностей, а також на собівартість надаваних послуг, тобто на техніко-економічні показника роботи підприємства.

Тому на сьогоднішній день дуже важливо для підприємства забезпечити ефективне використання фонду робочого часу, а для цього потрібно встановити величину втрат робочого часу та виявити причини, що викликають у працівника ці втрати.

Основна мета курсового проекту - виявити внутрішньовиробничі резерви і додаткові можливості для зростання ефективності використання робочого часу.

Основними завданнями аналізу - використання фонду робочого часу є, забезпечують досягнення поставленої в курсовому проекті мети є:
1. Визначення цілоденних втрат робочого часу;
2. Визначення внутрізмінних втрат робочого часу;
3. Аналіз організації та обслуговування робочого місця;
4. Розробка заходів щодо скорочення втрат робочого часу,
5. Розрахунок ефективності пропонованих заходів.
Об'єктом дослідження є ательє "Елегант", основним видом діяльності якого є ремонт і пошиття виробів індивідуального характеру.

1. Теоретичні основи використання робочого часу.

1.1. Робочий час, його структура, класифікація витрат робочого часу

Праця - це будь-які розумові і фізичні зусилля, прикладені людьми в процесі господарської діяльності. Час, в вчення якого людина трудиться, називається робочим днем, або робочим часом.

Тривалість робочого часу величина мінлива, але і вона має певні межі. Його максимальна тривалість визначаємося двома чинниками: по-перше, людина не може працювати двадцять чотири години на добу, оскільки йому необхідний час для сну, відпочинок, прийняття їжі, тобто на відновлення здатності трудитися. По-друге, кордон робочого часу визначається вимогами морального і соціального характеру, адже людині необхідно не тільки фізичне відновлення сил, але і задоволення якихось духовних потреб. На фактичну тривалість робочого часу впливають такі чинники, як інтенсивність праці, рух фаз промислового циклу, рівень безробіття. Тривалість робочого часу найманих працівників визначається угодами між підприємцями і профспілками.

Використання робочого часу ділиться на наступні категорії:
1. Подготовительно-заключний час-це знайомство із завданням, отримання інструментів, матеріалів, їх розкладка на початку зміни або в початку обробки партії і все це ж в кінці зміни;
2. Оперативна робота час але перетворенню предметів праці, яке ділиться на основну і допоміжну:
3. 0рганізація обслуговування робочого місця - час, який робочий витрачає на підтримку робочого місця в стані готовності, для продуктивної роботи;
4. Відпочинок та особисті потреби, залежать від умов праці;
5. Непродуктивна робота время-час, який робочий витрачає на роботу, яка не є його основною операцією;
6. Порушення трудової дисципліни;
7. Перерви по оргтехпрічінам, тобто не залежні від працівника
8. Регламентовані перерви, зумовлені технологіями
Категорії, можливі витрати і втрати робочого часу, їх індекси більш докладно розглянуті в таблиці 1.1.

Класифікація витрат і втрат робочого часу

Таблиця 1.1

Категорії робочого Найменування витрат і втрат робочого часу Індекси
Часу

подготовительно-Ознайомлення з нарядом

ПЗ заключний час Отримання інструктажу ознайомлення з особливістю обробки замовлення

Налагодження устаткування

Отримання і здача роботи

Ознайомлення з кресленням, схемою, конструкцією
Оперативне час Виконання передбаченої операцією роботи ОП

Час обслуговування Розкладка і прибирання інструменту, заголовок,

ОБС робочого місця напівфабрикатів, хімікатів та ін.

Підготовка та прибирання робочого місця

Заточка інструменту
(крейди, олівця)

Чистка, змащення, налагодження устаткування

Зміна голки, ниток

Відпочинок і особисті Відпочинок

ОЛН потреби Особисті потреби

Час Виправлення шлюбу

НР непродуктивної Виробництво ремонту обладнання, роботи інструменту самим робітникам

Робота, яка не передбачена організаційної операцією

Участь у проведенні примірки разом з закрійником

Виконання транспортних робіт при наявності транспортних робочих

Час перерв по Очікування роботи

ОТП оргтехніческіе Очікування інструменту і ходіння за ним

Очікування ремонту налагодження устаткування

Відсутність енергії

Очікування транспортних засобів

Проведення нарад, зборів у робочий час

Час перерв, Пізніше початок і раннє закінчення роботи

НТД викликаних порушенням Неслужбові відлучки трудової дисципліни Сторонні розмови

Виконання громадських обов'язків у робочий час

З метою систематизації і врахування всіх категорій витрат робочого часу і для подальшого скорочення втрат робочий час прийнято класифікувати.

Витрати класифікують по відношенню до:
1. виробничому процесу (схема 1.1)
2. обладнанню (схема 1.2)
3. виконавцю (додаток 2)

Схема 1.1 Класифікація витрат з відношення до виробничого процесу

Схема 1.2 Класифікація витрат з відношення до обладнання

Усі втрати робочого часу поділяються на цілоденні та внутрішньозмінні.

Цілоденні втрати робочого часу

Дані про величину і причини виникнення цілоденних втрат робочого часу можна отримати і табеля (первинної документації) або зі звітів підприємства про величину цілоденних втрат за допомогою зіставлення фактичних невиходів з плановим балансом робочого часу.

До цілоденних втрат робочого часу відносять:

- святкові дні

- вихідні

- чергові відпустки

- навчальні відпустки
- відпустки підліткам
- відпустка по вагітності та пологах

- неявки по хворобі

- відпустки у зв'язку з умовами праці

- відволікання на сельхоз. роботи

- прогули

- виконання державних, громадських обов'язків

- неявка з дозволу адміністрації тощо

Внутрісменние втрати робочого часу

Визначення величини внутрізмінних втрат робочого часу і причин їх виникнення проводиться за допомогою фотографій робочого часу.
Спостереження за використанням бригадою змінного часу по ділянці, рекомендується проводити неодноразово, протягом всієї зміни з максимальним охопленням кількості спостережуваних.

Внутрісменние втрати робочого часу складаються з втрат не залежних від робітника і втрат залежних від робітника. Приклади даних втрат представлені в табл. 1.2.

Табл. 1.2

Склад внутрішньозмінних втрат робочого часу

| Втрати незалежні від робітника | Втрати залежні від робітника |
| - скорочений робочий день підлітка | - пізній початок і передчасне |
| | закінчення роботи; |
| - Неповний робочий день пенсіонерів; - | Особисті розмови |
| укорочений день за умовами праці | відволікання без поважних причин |
|-відсутність сировини, матеріалів, | мікротравми |
| напівфабрикатів | скорочений робочий день по |
| - ходіння за сировиною, матеріалом, | вирішенню адміністрації |
| напівфабрикатами | - приховані втрати і т .буд. |
| Очікування транспортних засобів | |
| - транспортування предметів праці при | |
| наявності транспортних робочих | |
| | |
| - відсутність інструментів, | |
| пристосувань і ходіння за ними | |
| - очікування ремонту устаткування і т.д. | |

1.2 Методи вивчення витрат робочого часу і трудових процесів

1.2.1 Класифікація методів і способів дослідження робочого часу

Класифікація методів і способів дослідження використання робочого часу проводиться за кількома ознаками:
- по мети дослідження,

- за кількістю спостережуваних об'єктів, за формою проведення дослідження,

- за формою фіксації даних,

- по виду спостереження, по спостерігачеві,

- за формою записи.

Дана класифікація більш докладно показано таблиці 1.3

Таблиця 1.3

Методи і способи вивчення витрат робочого часу

| № пп | Ознака | Спосіб дослідження | |
| | класифікації | | |
| 1 | Мета дослідження | фотографія використання часу, | |
| | | обладнання виробничому процесі; | |
| | | Хронометражні спостереження | |
| | | фотохронометраж | |
| 2 | Кількість | індивідуальні | |
| | побачити | групові | |
| | об'єктів | 3. маршрутні | |
| 3 | Форма проведення | безпосередні виміри часу | |
| | дослідження | 2. метод моментоспостережень | |
| 4 | Форма фіксації | безупинне, суцільне спостереження | |
| | | вибіркове | |
| | даних | 3. циклічне | |
| 5 | Вид спостереження | візуальне | |
| | | 2. з приладами автоматичного обліку | |
| 6 | Спостерігач | сторонній спостерігач | |
| ^ | | 2. сам виконавець | |
| 7 | Форма записи | цифрова | |
|

Сторінки: 1 2 3 4 5