Реферати » Реферати з економіки » Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу

Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу

Бухгалтерський облік операцій виконання банківського переказу в іноземній валюті і білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами клієнтів банку

Виконання кредитових переказів клієнтів банку відображаються в обліку бухгалтерськими проводками на суму переказу:

В установі банку:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 6101 "субкорреспондентские рахунку філії для розрахунків в іноземній валюті"

Рахунок клієнта - в даному Порядку - це рахунки , використання яких передбачено чинним законодавством Республіки Білорусь для здійснення банківських переказів в іноземній валюті і білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами.

В ОПЕРУ:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 1819 "Кошти на проміжних рахунках за іншими операціями" - лицьовій рахунок для клієнтів ОПЕРУ.

У центральному апараті:

При виконанні міжнародних банківських переказів на кореспондентські рахунки відкриті в інших банках на суму переказів клієнтів установ банку та ОПЕРУ:

Д-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті",

Д-т 1819 "Кошти на проміжних рахунках за іншими операціями" - особовий рахунок для клієнтів ОПЕРУ

К-т 1814 "Кошти на проміжних рахунках по міжбанківських розрахунках"

При здійсненні банківського переказу в іноземній валюті на кореспондентські рахунки інших банків, відкритих в X-банке здійснюються бухгалтерські проводки в центральному апараті :

на суму переказу:

Д-т 3ххх "Кошти клієнтів"

Д-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків в іноземній валюті ",

К-т 170Х" Кореспондентські рахунки інших банків "

При здійсненні банківського переказу в іноземній валюті з конверсією (купівлею, продажем) сума коштів, отримана в результаті конверсії (купівлю, продаж) відображається за балансовим рахунком 1819 "Кошти на проміжних рахунках за іншими операціями", з якого списуються кошти.

Д-т 1819 "Кошти на проміжних рахунках за іншими операціями"

К-т 1814 "Кошти на проміжних рахунках по міжбанківських розрахунках"

К-т 170Х "Кореспондентські рахунки інших банків"

Сплата комісійної винагороди клієнтами в установах банку або в ОПЕРУ відбивається бухгалтерськими проводками:

на суму комісії:

Д-т Рахунок клієнта

К-т 8131 "Комісійні доходи по веденню рахунків клієнтів" - комісія за переказ,

8138 " відшкодовані клієнтами комісійні витрати "-комісія за СВІФТ,

8139" Інші комісійні доходи за операціями з клієнтами "-комісія за копію СВІФТ.

При сплаті комісійної винагороди установами банку в центральний апарат здійснюються бухгалтерські проводки:

на суму комісійної винагороди в іноземній валюті:

Д-т 9280 "Витрати за операціями між філіями"

К-т 6101 "субкорреспондентские рахунку філії для розрахунків в іноземній валюті"

на суму комісійної винагороди в білоруських рублях:

Д-т 9280 "Витрати за операціями між філіями" - рахунок в установі банку

К-т 8280 "Доходи за операціями між філіями" - рахунок в центральному апараті банку .

Контроль за своєчасністю і правильністю перерахування комісійної винагороди в білоруських рублях за міжнародними перекладам возлогается на головного бухгалтера (його заступників), або осіб, які здійснюють контрольні функції, призначених наказом по установі банку.

У разі повернення міжнародного переказу, комісія, сплачена установою банку центральному апарату, не повертається. Повернення комісії можливий тільки за письмовою заявою установи банку, підписаного директором (його заступником) і головним бухгалтером (його заступником). Бухгалтерські проводки з відображення в обліку здійснює ОПЕРУ.

На суму комісійної винагороди в іноземній валюті, що стягується з установ банку в центральному апараті банку на підставі постійно діючих платіжних доручень філії:

Д-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків в іноземній валюті "

К-т 8280" Доходи за операціями між філіями "

При отриманні підтвердження про списання грошових коштів в іноземній валюті з кореспондентських рахунків, відкритих в інших банках здійснюється бухгалтерська проводка в центральному апараті:

Д-т 1814 "Кошти на проміжних рахунках по міжбанківських розрахунках"

К-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках ",

1202" Кореспондентський рахунок у Національному банку для розрахунків в іноземній валюті "

на суму списаних комісій

Д-т 9120 "Комісійні витрати за операціями з іншими банками"

К-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках",

При здійсненні банківських переказів в іноземній валюті між установами банку в центральному апараті здійснюється бухгалтерська проводка:

на суму переказу:

Д-т Рахунки з обліку грошових коштів в центральному апараті,

6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті", установа банку - приказодателя

К-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті", установа банку - бенефіціара

При здійсненні банківських переказів в іноземній валюті установами банку на користь клієнтів ОПЕРУ і на відповідні рахунки в центральному апараті здійснюється бухгалтерська проводка:

на суму переказу:

Д-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті" - установи банку наказодавця

К-т Рахунок клієнта

Рахунки з обліку грошових коштів в центральному апараті

При здійсненні міжнародних банківських переказів на користь клієнтів установ банку в центральному апараті здійснюються бухгалтерські записи на суму переказу:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках",

1202 "Кореспондентський рахунок у Національному банку для розрахунків в іноземній валюті"

К-т 6111 "субкорреспондентские рахунки філій для розрахунків у іноземній валюті"

При зарахуванні коштів в іноземній валюті клієнту ОПЕРУ здійснюється бухгалтерська проводка на суму переказу:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках",

1202 " кореспондентський рахунок у Національному банку для розрахунків в іноземній валюті "

К-т Рахунок клієнта

При зарахуванні коштів в іноземній валюті клієнту в установі банку здійснюється бухгалтерська проводка на суму перекладу:

Д-т 6101 "субкорреспондентские рахунку філії для розрахунків в іноземній валюті"

К-т Рахунок клієнта

При надходженні грошових коштів в іноземній валюті через кореспондентські рахунки X-банку для клієнтів Республіки Білорусь, що обслуговуються в банках республіки і не мають рахунків "Лоро" в X-банке, здійснюються бухгалтерські проводки:

на суму переказу за мінусом комісії, в разі оплати її бенефіціаром:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках"

К-т 1814 "Кошти на проміжних рахунках по міжбанківських розрахунках"

- і одночасно на суму комісії:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках"

К-т 8120 " Комісійні доходи за операціями з іншими банками "

При надходженні платіжного доручення (кредитового авізо), в якому зазначені найменування бенефіціара та номер його рахунку не відповідають ні найменуваннями клієнтів, ні номерам відкритих клієнтам рахунків, кошти враховуються на рахунках 6301 "До з'ясування - по дебету і 6302" До з'ясування - по кредиту ".

Бухгалтерський облік грошових коштів в іноземній валюті, що надійшли на користь фізичної особи здійснюється на балансовому рахунку 3819 "Кошти на проміжних рахунках за іншими операціями", з подальшою виплатою грошових коштів у готівковій формі або їх перекладом на підставі платіжного доручення фізичної особи-бенефіціара.

При виконанні банківських переказів в білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами здійснюється бухгалтерська проводка:

на користь клієнтів уповноважених банків:

Д-т 1702 "Кореспондентські рахунки іноземних банків"

К-т Рахунок клієнта

на користь банків-нерезидентів та клієнтів банків-нерезидентів:

Д-т 1702 "Кореспондентські рахунки іноземних банків"

К-т 1702 "Кореспондентські рахунки іноземних банків" - рахунок банку бенефіціара.

Облік нарощених відсоткових доходів за кореспондентськими рахунками в інших банках.

На суму процентних доходів, термін платежу за якими ще не настав, здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 1570 "Нарощені відсотки до отримання за кореспондентськими рахунками в інших банках "

К-т 6871" Доходи до отримання за міжбанківськими операціями - відсотки "

При фактичне надходження процентних доходів здійснюється бухгалтерська проводка:

на суму нарощених відсотків:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках"

К-т 1570 "Нарощені відсотки до отримання за кореспондентськими рахунками в інших банках ",

і одночасно

Д-т 6871" Доходи до отримання за міжбанківськими операціями - відсотки "

К-т 8010" Процентні доходи кореспондентськими рахунками в інших банках "

Якщо сума отриманих відсотків за залишками на кореспондентських рахунках в інших банках більше, ніж сума нарощених, здійснюється бухгалтерська проводка:

на суму перевищення:

Д-т 150Х "Кореспондентські рахунки в інших банках"

К-т 8010 "Процентні доходи за кореспондентськими рахунками в інших банках"

У разі зайво нарощених відсотків до отримання за залишками на кореспондентських рахунках, здійснюється бухгалтерська проводка на суму перевищення:

Д-т 6871 "Доходи до отримання за міжбанківськими операціями - відсотки"

К-т 1570 "Нарощені відсотки до отримання за кореспондентськими рахунками в інших банках"

Сума податку, сплаченого банком до бюджету держави банку - кореспондента відбивається бухгалтерської проводкою:

Д-т 9339 "Інші платежі в бюджет і в позабюджетні фонди" - з ознакою за рахунок прибутку

К-т 1502 "Кореспондентські рахунки в іноземних банках"

Облік нарощених відсоткових витрат за кореспондентськими рахунками інших банків.

На суму процентних витрат за залишками на кореспондентських рахунках інших банків, термін платежу по яких не настав здійснюється бухгалтерська проводка:

Д-т 9010 "Процентні витрати за кореспондентськими рахунками інших банків "

К-т 1770" Нарощені відсотки до виплати по кореспондентських рахунках інших банків "

2.11.26 При фактичну сплату відсотків в іноземній валюті, в частині сум , відображених у бухгалтерському обліку проведенням:

на суму нарощених відсотків:

Д-т 1770 "Нарощені відсотки до виплати по кореспондентських рахунках інших банків"

К-т 170Х "Кореспондентські рахунки інших банків"

К-т 6601 "Розрахунки по платежах до бюджету" - на суму утримуваного податку на доходи за кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів, якщо це передбачено податковим законодавством РБ.

На суму відсотків в іноземній валюті, за якою бухгалтерська проводка з нарощування не провадилась:

Д-т 9010 "Процентні витрати за кореспондентськими рахунками інших банків

К-т 170Х "Кореспондентські рахунки інших банків",

6601 "Розрахунки по платежах до бюджету" - на суму утримуваного податку на доходи за кореспондентськими рахунками банків-нерезидентів, якщо це передбачено податковим законодавством РБ.

Облік доходів і витрат в іноземній валюті здійснюється на балансових рахунках 8 і 9 класів з обов'язковим щоденним перерахунком в білоруські рублі через балансові рахунки №6901 "Валютна позиція", №6911 "Рублевий еквівалент валютної позиції".

У філіях і управліннях бухгалтерські проводки здійснюються службою бухгалтерії.

Висновок: Исполнения банківського переказу в іноземній валюті і білоруських рублях за зовнішньоекономічними угодами клієнтів банку відображаються в обліку бухгалтерськими проводками на суму переказу в установі банку. Контроль за своєчасністю і правильністю виконання покладається на головного бухгалтера або його заступника

При підготовці цієї

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар