Реферати » Реферати з економіки » Принципи і функції оподаткування нерухомості

Принципи і функції оподаткування нерухомості

Принципи і функції оподаткування нерухомості

Принципи оподаткування нерухомості

До теперішнього часу в багатьох країнах накопичено багатий досвід оподаткування нерухомості. Світова практика вже виробила основні принципи:

1.Об'ектом оподаткування, виступають земля, будівлі та споруди. Тобто таке майно, яке на відміну від рухомого майна відносно легко виявити та ідентифікувати.

2. В якості основи для обчислення бази податку найчастіше виступає ринкова вартість оподатковуваних об'єктів, що стимулює їх економічно найбільш раціональне використання.

При визначенні вартості об'єктів для оподаткування:

* Застосовується капітальна (акумульована) вартість об'єкта

* у Франції, почасти Великобританії, в якості основи береться орендна вартість (потенційна середньорічна величина доходу від оренди нерухомого майна)

3. При визначенні вартості нерухомого майна зазвичай використовується не індивідуальна оцінка кожного окремого об'єкта, а масова оцінка на основі застосування стандартних процедур розрахунку вартості об'єктів для цілей оподаткування. Це дозволяє оцінити велику кількість об'єктів при відносно невеликих витратах.

Методика визначення оціночної вартості базується:

* на порівнянні продажів, тобто вивченні цін ринкових угод з об'єктами нерухомості (Австралія, Данія, Швеція, а також Індонезія і Японія - для земельних ділянок),

* капіталізації доходу від потенційного найкращого та вигідного використання нерухомого майна (деякі кантони Швейцарії, окремі об'єкти нерухомості в Данії та Швеції),

* на витратному методі, тобто розрахунку витрат, які потрібні були б на повне відновлення даного об'єкту нерухомості (Індонезія, Японія і Південна Корея - для будівель),

* на поєднанні всіх трьох перерахованих методів (США, Канада, Нідерланди)

4. Пільги надаються:

* соціально незахищеним платникам податків;

* За типами нерухомості, що забезпечує здійснення суспільно-корисних видів діяльності,

* по об'єктах, які у державної (муніципальної) власності.

Перевага звичайно віддається пільгування об'єктів (типів нерухомості), а не платників податків. Разом з тим конкретні особливості оподаткування нерухомості можуть відрізнятися один від одного по країнах:

-в Данії, Південній Кореї, Чилі, Швеції, Японії надаються пільги відносяться тільки до об'єктів нерухомості, але не до платників податків

-в інших країнах поєднання того й іншого, хоча в основному все одно пільги зазвичай поширюються на об'єкти. До пільговані платникам податків, як правило, відносяться пенсіонери та інваліди, крім того, в деяких країнах при наданні пільги враховується рівень доходів платника податку

-до видів нерухомості, повністю або частково звільнятися від сплати податку, у більшості країн належать об'єкти культури, освіти, призначені для суспільних потреб, державного управління, для релігійних цілей.

-Звільнення від сплати податків може даватися на фіксований строк з метою стимулювання певних видів діяльності. Так, в Чилі, Швеції, Японії та двох штатах США пільга надається по новобудовах в перебігу декількох років, а в Нідерландах - на період будівництва будівлі

5. Ставки податку залежать від конкретної законодавчої та економічної практики в країні. Залежно від юридично встановленого способу визначення ставки податку розрізняють фіксовані та змінні (бюджетні) ставки.

* Фіксовані ставки встановлюються центральними органами влади тієї чи іншої країни і являють собою деякий початково заданий відсоток від оподатковуваного вартості. При цьому не можна заздалегідь визначити розмір податкових надходжень, оскільки величина оподатковуваної бази рік від року змінюється. Такий порядок встановлення ставок прийнятий у Великобританії, Індонезії, Чилі, Швеції, Південній Кореї, Японії.

* Змінні (бюджетні) ставки (Австралія, Канада, Нідерланди, США, Франція, Швейцарія) місцева влада планує ставку податку на нерухомість виходячи з передбачуваних бюджетних витрат і величини наявної бази оподаткування. Ставка податку, таким чином, є змінною величиною. При цьому в одних випадках, як, наприклад, в Нідерландах і деяких кантонах Швейцарії, місцеві влади наділені самими широкими повноваженнями у виборі розмірів ставок, в більшості ж інших випадків діють загальнодержавні і регіональні нормативні акти, що обмежують мінімальну чи максимальну величину ставки, або і те й інше разом. Конкретний же розмір ставки може варіювати по країнах від часток відсотка до 7-10% при коефіцієнтах оподаткування 20-100%.

Опції оподаткування нерухомості

Система оподаткування повинна нести в собі три функції:

1.Фіскальную, тобто забезпечувати необхідний рівень надходжень до державний бюджет.

Податок на нерухомість здатний забезпечити достатній і стійкий рівень надходжень до місцевих бюджетів, оскільки саме нерухоме майно є найбільш стабільним об'єктом оподаткування порівняно з іншими видами активів або доходами. Більше того, створюються умови для підвищення збирання податків, так як нерухомість значно важче приховати від оподаткування.

2.Стімулірующую - сприяти розвитку економіки.

-Для підприємств обкладенню новим податком піддавалося б тільки нерухоме майно, а не вартість активної частини основних фондів. Це могло б сприяти інвестиціям в технічне переозброєння виробництва.

-Оцінка нерухомості для оподаткування за її ринковою вартістю веде до більш високих податках за дорожчі будівлі і землю, що стимулює їх більш раціональне застосування, змушуючи тих власників, які використовують нерухомість неефективно, передавати її в руки тих, хто зможе її використати з найбільшою вигодою.

-Узаконена державою оцінка будівель і землі за їх реальною вартістю буде сприяти розвитку ринкових відносин в сфері нерухомості,

-така оцінка здатна поліпшити планування міської забудови.

3.Соціально-забезпечувати виконання принципу соціальної справедливості.

Справляння більшої суми податку за більш цінну і більш вигідно розташовану нерухомість розподіляє податковий тягар більш справедливим чином, ніж інші види платежів, не засновані на якості та площі або використовують неадекватні оцінки вартості. У той же час при існуючій системі суттєвої диференціації величини податків залежно від розміру і якості нерухомості не відбувається, так як не враховується її ринкова ціна.

Необхідно нагадати, що Адам Сміт пропонував перенести основну частину податкового тягаря з прибутку і заробітної плати на земельну ренту.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту tax-nalog.km /

 
Подібні реферати:
Ірландія - пільги для фізичних осіб
Ірландія має одну з найбільш пільгових систем оподаткування серед всіх європейських країн.
Порядок розрахунку податку на гральний бізнес
Якщо ігровий стіл має більше одного ігрового поля, то ставка податку з даного ігрового столу повинна бути збільшена кратно кількості ігрових полів. Розрахунок при встановленні нових об'єктів. Розрахунок при вибутті об'єктів.
До питання про оцінку нерухомості в Росії
Проблеми оцінки нерухомості, що існують в Росії, - це витрати становлення ринку оцінки. Так як ринок ще тільки складається, то і оцінка в її класичному розумінні не завжди застосовна.
Податковий кодекс: склад і структура
Загальна мета НК. Інститут консолідації платників податків. Нова амортизаційна політика. Податковий арбітраж.
Норвегія - оподаткування фізичних осіб
Структура оподаткування в Норвегії.
Нерухомість
Іпотечні кредити, як правило, недорогі, маржа іпотечних банків невелтка, а прибуток "набирається" за рахунок великих обсягів розміщуваних кредитів. Привертають ці банки кошти також під невисокі відсотки, але НД
Болгарія - коротка характеристика основних податків
Переченьт і розшифровка основних податків у Болгарії.
Спірні питання справляння податку з продажів
Реалізація товарів (робіт, послуг) індивідуальним підприємцям. Здача майна в оренду фізичним особам.
Податок з продажів і індивідуальний підприємець
Конституційний Суд вказав, що застосування податку з продажів у відносинах між собою двох господарюючих суб'єктів, як юридичних осіб, так і індивідуальних підприємців, суперечить сутності податку з продажів як податку на споживання.
Місцеві податки і суспільні блага
Оптимальне забезпечення місцевих суспільних благ. Плата за землю. Податок на рекламу. Місцеві збори. Ліцензійний збір за право проведення місцевих аукціонів і лотерей. Збір за право торгівлі.
Відрахування ПДВ у агента
Загальна сума податку розраховується як відповідна ставкою податку частка податкової бази по всіх операціях, визнаним об'єктом оподаткування. Вона визначається за підсумками кожного податкового періоду.
Принципи, поняття і класифікація податків
Принципи побудови податкової системи: економічна ефективність, дешевизна оподаткування, гнучкість, визначеність оподаткування, справедливість. Класифікація податків: загальні, особливі, прямі, непрямі і байдужі.
Податки в дорожні фонди
Про вдосконалення та систематизації оподаткування.
Прибутковий податок і соціальні відрахування
В "розвинених країнах" податки на доходи громадян - одна з основних статей формування бюджетів (як державного, так і місцевих).
Податок на прибуток підприємств
Про Закон від 22 травня 1997 р. № 283/97-ВР.
Податкові ризики при пайовому будівництві
Обов'язок забудовника за договором пайового будівництва платити ПДВ не піддається сумніву. Однак розмір належних до сплати сум теоретично можливо зменшити.
Податкова система в Королівстві Нідерланди
Історія оподаткування в Нідерландах.Некоторие специфічні податки у фінансовій історії країни.
Економіка нерухомості
1.св-ва вартості-попит ст-ть залежить від соотнош. спр. і предлож.Спроса ні, ні ст-ті.Полезність-ні ст-ти якщо немає полезності.Ето основа ст-ти, але сама не встановлює ст-ть.Дефіцітность-ст-ть виникає в рез
Естонія - балтійський тигр?
У порівнянні, наприклад, з іншими країнами Східної Європи фіскальна система в Естонії набагато простіше і ясніше. Загальна кількість податків невелика, а принципи оподаткування цілком зрозумілі звичайній людині.
Механізми податкового стимулювання малого підприємництва
Удосконалення системи оподаткування для малого підприємництва. Недоліки вітчизняної податкової системи та їх аналіз. Методи подолання недоліків податкового стімуліровпнія для малих підприємств.