Реферати » Реферати з економіки » Випічка батонів

Випічка батонів

дивитися на реферати схожі на "Випічка батонів"

Зміст:

1 Завдання на курсову роботу ................................................ ......................
............. 3
2 Технологія виготовлення хлібопекарських виробів ......................................... ..... 3
3 Вартість компонентів, що витрачаються на випічку виробів ........................... .... 6
4 Розрахунок корисного фонду часу виконавця в році і ефективного фонду часу роботи обладнання в році .................... .................................................. .7

5 Відомості про вартість і нормі амортизації обладнання та інвентарю ......... 9
6 Дані про потужність і пропускної здатності устаткування, остнасткі , інвентарю ................................................ ...................
...................... ................................ 9
7 Розрахунок параметрів робочого процесу випічки .. ................................................ 11
8 Розрахунок вартості використовуваного обладнання, технологічної остнасткі і амортизаційних відрахувань ............................... ...................................
...... ...... 13
9 Вартість споживаного сировини на річний обсяг виробництва ................... 15
10 Розрахунок річного фонду заробітної плати персоналу ....................................... 16
11 Калькулювання затрат на виробництво продукції ................................... ... 17
12 Собівартість продукції, що виготовляється ................................. .................... 18
13 Ціна виготовлених виробів ................ .................................................. ...
..... 19
14 Розрахунок точки беззбитковості ................... ...........................................
............... 20
15 Список використаних джерел ................... .............................................. 2
2

1.Заданіе на курсову роботу:

У таблиці 1 наведено вихідні дані і заданий річний об'єм випічки в тисячах штук (графа 1).

Таблиця 1 - Витрата компонентів на 100 кг тіста, приготованого для випічки батона, кг
| Варіант / | Вид | Витрата компонентів на 100 кг тіста |
| тис.штук | вироби | |
| | я | |
| | | борошно | дрож-| сіль | цукор | марга - | під-сол | вода | здоби |
| | | пшені-| жи | | | | - | | |
| | | чная | | | | рин | нечному | | |
| | | | | | | | масло | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| №4 / 40 | «Діе-| 75 | 1,9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - |
| | тіче-| | | | | | | | |
| | ський » | | | | | | | | |

Примітка: витрата тесту на 1 батон - 0,3 кг.

2.Технологія виготовлення хлібопекарських виробів

У таблиці 2 вказані: перелік операцій, які включають технологічний процес, їх тривалість, найменування виконавців, що виконують ці операції. Ці дані будуть використані для розрахунку загальної тривалості виготовлення виробів (тривалість циклу), а також є підставою для розрахунку заробітної плати, що включається в калькуляцію.

Таблиця 2 - Технологія випічки батонів
| Найменування | Зміст | Трудомісткість | Характер | іполнітель |
| Операції | операції | ( продолжи-| операцій | |
| | | ність) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Подготові-| Доставка сировини зі | 0,4 | Переміщення | Допоміжний |
| кові | складу | | візком | робочий |
| 2.Купажірованіе | Зважування | 0,4 | Ручна | Технік-технолог |
| | сировини, дозування | | | |
| 3.Размещеніе | Перенесення | 0,1 | Ручна | Технік-технолог |
| | компонентів до | | | |
| | тестомесильной | | | |
| | машині (ТМ) | | | |
| 4.Замес тесту в | Перемішування | 0,5 | Машинна | - |
| тістомісильна | приготованою | | | |
| машині | маси | | | |
| 5.Вигрузка тесту | Перекидання | 0,15 | Ручна | Технік-технолог |
| | ємності ТМ на 90 | | |, |
| | градусів і | | | пекар |
| | природне | | | |
| | зміщення | | | |
| | приготованою | | | |
| | маси в бак і | | | |
| | перенесення в | | | |
| | сторону | | | |
| 6.Отстой загальної | Сходять тесту | 0,55 | Природна, | - |
| маси тіста 24 кг | (природне | | без участі | |
| | бродіння) | | робочого | |
| 7.Формірованіе | Береться частина | 0,03 | Ручна | Технік, пекар |
| тесту у заготівлі | тесту, | | | |
| | зважується, | | | |
| | ормуется руками, | | | |
| | розміщується на | | | |
| | проти-| | | |

Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | поза, | | | |
| | забезпечуються | | | |
| | поздовжні порізи | | | |
| 8.Подход | Тісто заготовок | 0,4 | Природна, | - |
| заготовок в | додатково | | без участі | |
| деках | підходить на | | робочого | |
| | деках, | | | |
| | розміщених на | | | |
| | етажерці | | | |
| 9.Загрузка в | Дека з | 0,2 | Ручна | Технік-техно-|
| піч | подошедшими | | | лог або пекар |
| | заготовками | | | |
| | розміщують в | | | |
| | духовій шафі | | | |
| 10.Випечка | Температурна | 0,7 | Температурна в | - |
| | випічка в духовій | | шафі | |
| | шафі | | | |
| 11.Вигрузка | Виїмка противней | 0,2 | Ручна | Пекар |
| противней | с духової шафи | | | |
| | та розміщення на | | | |
| | етажерках | | | |
| 12.Целофаніро-| Огортання в | 0,35 | Ручна | Технік-техно-|
| вання | целофан кожен | | | лог, пекар |
| | батон | | | |
| 13.Перемещеніе | Розміщення тари | 0,02 | Ручна з | Допоміжний |
| тари в складські | на візок і | | допомогою тележ-| робочий |
| приміщення | переміщення в | | ки | |

Продовження таблиці 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | склад | | | |
| Разом | | 4,18 | | |
| трудомісткість | | | | |
| виготовлення | | | | |
| виробів | | | | |

На підставі даних, наведених у таблиці 2, розраховуємо трудомісткість виготовлення виробу за допомогою підсумовування витрат праці і тривалість часу по всіх операціях технологічного процесу
(графа 3). Отримана величина приймається як тривалості циклу і використовуватиметься для розрахунку кількості змін, необхідного для виконання заданого річного обсягу випуску (Тц.ч.). розраховується за формулою:

(1)

де Тi - тривалість кожної з 13 операцій.

Підставами дані:

години

3. Вартість компонентів, що витрачаються на випічку виробів

В Надалі буде потрібно вартість компонентів (сировини), що використовуються для виготовлення продукції. Дані за їх вартістю за 1 кг представлені в нижчеподаній таблиці 3

Таблиця 3 - Вартість компонентів для випічки виробів

Рублів за кг

| Найменування компонентів | Ціна |
| 1. Борошно пшеничне | 2 |
| 2. Дріжджі | 2,5 |
| 3. Сіль | 1,0 |
| 4. Цукор | 6,0 |
| 5. Маргарин | 8,0 |
| 6. Соняшникова олія | 12,0 |
| 7. Вода | 0,001 |

4. Розрахунок корисного фонду часу роботи виконавця в році і ефективного фонду часу роботи обладнання в році

4.1 Визначаємо корисний фонд часу одного виконавця на рік по формулою:

(2)

де Ткав - календарний фонд часу = 365 дн .; tвих - кількість вихідних днів у році = 104; tпр - кількість святкових днів у році = 10;

Тплн - планований невихід в році = 37 днів;

ПСМ - кількість змін роботи робітника, приймаємо однакову 1.

Підставляючи дані, отримаємо:

4.2 Виявляємо ефективний фонд часу роботи обладнання в році.
Складається з двох дій.

4.2.1 Виконуємо розрахунок номінального фонду часу за формулою:

(3)

Підставляючи дані, отримаємо:

4.2.2 Розрахунок ефективного фонду часу:

(4)

де Тпр.р - час простою в ремонті, становить 10% від tном.

Визначимо Тпр.р:

Підставляючи дані, визначимо ефективний фонд часу:

5 Відомості про вартість і нормі амортизації устаткування і інвентарю

Ці вихідні дані потрібні для подальшого відомості в таблиці
7.

Таблиця 4 - Перелік та вартість обладнання, оснащення та інвентарю
| Найменування | Вартість, | Норма | Займана |
| устаткування й | тис. руб. | Амортизації,% | площа, м2 |
| оснастки | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тестомесильная | 4 | 5 | 4 |
| машина | | | |
| 2. Духова шафа для | 3 | 3 | 3 |
| випічки тесту | | | |
| 3. Етажерка-стелаж | 0,5 | 2 | 2 |
| 4. Обробний стіл | 0,1 | 2 | 3 |
| 5.Тележка | 0,55 | 3 | - |
| 6. Ємності для тесту | 0,2 | 1 | 1 |
| 7. Ніж кухонний | 0,001 | 2 | - |
| 8. Інший інвентар | 0,02 | 1 | - |

6. Дані про потужність і пропускної здатності обладнання, оснащення, інвентарю

У таблиці 5 наведено розрахунки кількості виробів, випікаються на 1 деку духової шафи.

Кількість виробів, що розміщується на деку, розраховується за формулою:

(5)

де Sпр - площа дека, см2;

Sізд - площа, займана виробом (з таблиці 6).

Таблиця 5 - Відомості про потужність і пропускної здатності обладнання, оснащення
| Найменування | Кількість розміщуваних | Потужність (пропускна |
| устаткування, оснащення | противней | здатність за 1 цикл) |
| 1. Тестомесильная | - | 24 |
| машина | | |
| 2. Духова шафа | 2 | (27000/300) * 2 = 180штук |
| 3. Етажерка-стелаж | 8 | |
| 4. Обробний стіл | 1 | |
| 5. Візок | 4 | |
| 6. Ємність для | 24 кг | - |
| складування тесту | | |

Відомості про площі, займаних батонами на деку і розмірах дека представлені в таблиці 6

Таблиця 6 - Площа, яку займає одним батоном і полщадь одного дека

| Найменування | Площа, см2 |
| 1 батон | 300 |
| 1 деко | 27000 |

7. Розрахунок параметрів робочого процесу випічки

7.1 Кількість виробів, які розміщені одночасно для випічки на всіх деках духової шафи:


(6)

де 2д.шк - кількість дек духової шафи.

Підставляючи дані, отримаємо:

Проектування процесу випічки здійснюється за умови послідовного виконання операцій технологічного процесу, який передбачає початок кожної операції в міру очікуваного завершення попередньої. Наприклад, до підготовки тесту будуть приступати в той період часу, щоб до моменту його готовності

Сторінки: 1 2

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар