Реферати » Реферати з економіки » Випічка батонів

Випічка батонів

був звільнений від випічки духову шафу.

7.2 Розрахунок кількості обладнання, оснащення, необхідного для виготовлення заданого об'єму виробництва на рік

Розрахунки виробляємо по ведучому устаткуванню, в якості якого приймаємо духову шафу.

(7)

де Qгод - заданий обсяг виробництва виробів на рік, тис. Шт.
(Таблиця 1);

Тц - тривалість циклу випічки вироби (таблиця 2);

Феф - ефективний фонд часу (формула 4).

Підставляючи дані, отримаємо:

За вищенаведеною формулою отримали потрібне кількість духових шаф, які забезпечать нам можливість випічки заданого об'єму батонів в завданні.

7.3 Розрахунок необхідної кількості змусив тесту в зміну, що забезпечує потребу річного обсягу

(8)

де Зт - кількість змусив тесту в зміну;

Візд.1 - вага певного виробу.

Підставляючи дані, отримаємо:

Перевіряємо Зт з максимально можливою кількістю змусив в зміну maxвоз:

(9) де Пс ??-тривалість корисного робочого часу на зміну
(приймаємо 7,5 ч);

Взамін-т тривалість операції замісу тіста (операція 4, таблиця 2).

Підставляючи дані, отримуємо:

7.4 Порівнюємо величини maxвоз і Зт, робимо висновок про доцільність введення додаткової кількості тістомісильних машин:

Так як maxвоз Зт, то додаткового введення тістомісильних машин не потрібно.

Перевірка пропускної здатності технологічного оснащення (етажеркі-стелажа, обробного столу) проводиться аналогічним чином. Беручи до уваги послідовний спосіб випічки виробів, допускаємо, що кількість названих вище засобів технологічного оснащення встановлено в цеху по одній штуці.

8. Розрахунок вартості використовуваного обладнання, технологічного оснащення та амортизаційних відрахувань

8.1 Як відомо, метою даної роботи є літочислення витрат виробництва на виготовлення одиниці продукції, а для їх виявлення необхідно мати інформацію про вартість виробничих фондів, які переносяться на виготовлення продукції, тобто суму амортизаційних відрахувань на рік. Для цієї мети виконали розрахунки в таблиці 7

Таблиця 7 - Розрахунок амортизаційних відрахувань основних виробничих фондів

| Перелік | Кількість | Вартість | Загальна | Норма | Сума |
| устаткування й | необхідних | одиниці, | вартість, | Амортиз | амортизаци |
| технологічної | штук | тис. руб. | Тис. руб. | Ации,% | онних |
| оснастки | обладнання | | | | відрахувань |
| | я | | | |, тис. |
| | | | | | руб. |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 1 .Оборудованіе | | | | | |
| 1.1Тестомесільная | 1 | 4 | 4 | 5 | 0,2 |
| машина | | | | | |
| 1.2Духовой шафа | 4 | 3 | 12 | 3 | 0,36 |
| для випічки | | | | | |
| 2.Оснастка | | | | | |
| 2.1Етажерка-стел | 1 | 0,5 | 0,5 | 2 | 0,01 |
| аж | | | | | |
| 2.2Разделочний | 1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 0,002 |
| стіл | | | | | |
| 2.3Тележка | 1 | 0,55 | 0,55 | 3 | 0,0165 |
| 2.4Емкость для | 1 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,002 |
| тесту | | | | | |
| РАЗОМ: | | | | | 0,5905 |

Примітка: Графа 3 заповнюється на основі даних таблиці 4.

Графа 4 - множенням даних графи 2 на графу 3

Графа 5 заповнюється на основі даних таблиці 4.

Графа 6 формується множенням графи 4 на графу 5.

Результатом таблиці 7 є загальна сума амортизації, використовувана в подальших розрахунках.

8.2 Розрахунок амортизаційних відрахувань на будівлю

Відомо, що при формуванні загальних витрат необхідно мати дані про суму амортизаційних відрахувань на будівлі. Їх можна розрахувати за формулою:

(10)

де АОЗ - сума амортизаційних відрахувань на будівлю;

Si - площа, займана певним обладнанням, оснащенням; ni - кількість обладнання, оснастки за розрахунком;

3000 руб. - Вартість одного метра будівлі;

Нам3 - норма амортизації на будівлю (приймається 3%) ю

Підставляючи дані, отримаємо:

9.Стоімость споживаного сировини на річний обсяг Сс виробництва розрахуємо за формулою:

(11)

де Рм, Рд, Рс, Рсах, Рмар, Рмп, Рв-витрата: борошна, дріжджів, солі, цукру, маргарину, соняшникової олії, води;

Цм, Цд, Цс, Цсах, Цмар, ЦМП, Цв - ціна відповідних вищеперелічених компонентів.

Підставляючи дані, отримаємо:

10.Расчет річного фонду заробітної плати персоналу представимо на основі даних, наведених в таблиці 8

Таблиця 8 - Розрахунок річного фонду заробітної плати
| Перелік | Числен | Часова | Ефективні | Загальна | тарифної | Премії | Загальний ФОП |
| працюючої | ність, | я | й фонд | количест | ий ФОП | 30% | |
| х | чол. | Тарифної | часу, | під | | | |
| | | а | ч. | Отработ | | | |
| | | ставка | | нних | | | |
| | | | | годин | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Технік-| 1 | 2,5 | 214 | 214 | 535 | 160, 5 | 695,6 |
| технолог | | | | | | | |
| 2.Пекарь | 2 | 1,95 | 214 | 428 | 834 , 6 | 250,38 | 1084,98 |
| 3.Вспомог | 1 | 1,35 | 214 | 214 | 288,9 | 86,67 | 375,57 |
| атель-| | | | | | | |

Продовження таблиці 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ний робочий | | | | | | | |
| 4.Слесарь-рем | 1 | 2,2 | 214 | 214 | 470,8 | 141,24 | 612,04 |
| онтнік | | | | | | | |
| 5.Уборщіца | 1 | 1, 1 | 214 | 214 | 235,4 | 70,62 | 306,02 |
| РАЗОМ: | | | | | | | 3074,11 |

Примітка: графа 4 береться з попередніх розрахунків Фпол;

Графа 5 виходить твором графи 2 на графу
4.

Графа 6 утворюється множенням графи 5 на графу 3.

Графа 7 розраховується в розмірі 30% від тарифу.

Графа 8 виходить підсумовуванням графи 6 і графи 7.

11. Калькулювання затрат на виробництво продукції

У таблиці 9 наведені витрати на виробництво річного обсягу продукції.

Таблиця 9-калькулірованіе затрат на виробництво продукції

| Елементи витрат | Позначення | Сума, руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Основное сировину і матеріали | Ссгод | 34208,88 |
| 2.Возвратние відходи віднімаються | Вотх | |
| 3.Топліво з боку | - | |
| 4.Енергія з боку | Ес.с. | 705,6 |
| 5.Основние і додаткова | Табл.8 гр.8 | 3074,11 |
| зарплата ППП | | |

Продовження таблиці 9


| 1 | 2 | 3 |
| 6.Отчісленія на соціальне | 39% від зарплати | 1198,9029 |
| страхування | | |
| 7.Амортізація основних фондів | | |
|-устаткування | Табл.7 | 590 , 5 |
|-Будівлі | АОЗ | 1980 |
| 8.Ітого виробнича | Пункти розрахунків | 41757,99 |
| собівартість | №1-№7 | |
| 9.Внепроізводственние витрати | 40% від з / пл | 1229,644 |
| Разом повна собівартість | Пункт8 + пункт9 | 42987,634 |
| товарної продукції | даних розрахунків | |


Примітка: вартість енергії становить 42 коп. - 1 кв / год, на 1 тонну тесту витрачається 140 кв / год. Розраховуємо додатково, виходячи з річного обсягу

І ваги 1 штуки, скільки тонн тесту необхідно. Розрахувавши, отримали вартість електроенергії.

12. Необхідно розрахувати собівартість однієї штуки продукції, що виготовляється Сшт.1:

(12)

де Пст - повна собівартість товарної продукції , руб.

Підставляючи дані, отримуємо:

13.Следует обчислити ціну виготовляється вироби Цi за формулою:

(13)

де Пi - прийнята величина прибутку на один виріб, руб.

Її слід обгрунтовувати в такому розмірі, щоб ціна вашого виробу була конкурентоспроможною і привабливою, що дозволяє продати виріб.
Приймемо норму прибутку 35% від собівартості виробу.

Підставляючи дані, отримаємо:

Розрахунок загальної суми прибутку:

(14)

Розрахунок рівня рентабельності:

(15)

де Соб - вартість обладнання;

Сзд - вартість будівель.

Підставляючи дані, отримаємо:

Що нижче на 6,5%, ніж среднеотраслевая, яка становить 25%.

14. Розрахунок точки беззбитковості

Точка беззбитковості - це відношення постійних витрат на виробництво і реалізацію до різниці ціни одиниці і прямих змінних витрат на виробництво одиниці.

Підставляючи дані, отримуємо:

На малюнку 1 наведено графік, де відзначена точка беззбитковості, тобто за певною ціною, при деякому обсязі виробів підприємство працює беззбитково.

Крб.

Точка беззбитковості

Змінні

5356 Q випуску

Постійні

Виручка від реалізації

Малюнок 1

Список використаних джерел

1. Казаков А.П., Мінаєва Н.В. Економіка. Навчальний курс з основ економічної теорії. - М.: Изд-во ЦІПККАП, 1996р. - 286с.

2. Берзінь І.Е. Економіка фірми. - М .: Інститут міжнародного права та економіки, 1997 г. - 121с.

3. Долан Е.Дж., Ліндсей Д. Мікроекономіка: пров. з англ. - С-Пб.: Изд-во С.-

Пб. Оркестр. 1994.-448с.

4. Сергєєв І.В. Економіка предприяти. - М .: Фінанси і статісітіка, 1997.

5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Еконормікс. Пер. з англ. Т1,2. _ М .:

Республіка, 1993. - 400с.


Сторінки: 1 2