Реферати » Реферати з економіки » Іноземні інвестиції в економіку Росії в I півріччі 2004

Іноземні інвестиції в економіку Росії в I півріччі 2004

Згідно опублікованому звіту Росстата, накопичений іноземний капітал в економіці Росії на кінець I півріччя п.р. склав $ 66,1 млрд., що на 36,9% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. У накопичений іноземному капіталі збільшилася частка інших інвестицій (57,2%; на кінець I червня 2003 р - 50,9%), здійснюваних на поворотній основі. Частка прямих інвестицій скоротилася до 40,7% (46,7% - на кінець червня 2003 р.), а портфельних до 2,1% (2,4%).

Частка групи основних країн-інвесторів (Німеччина, США, Кіпр, Великобританія, Франція, Нідерланди) у загальному обсязі накопичених іноземних інвестицій зменшилася до 68,6% (71% - на кінець I півріччя 2003 г .). При цьому за прямими інвестиціями частка збільшилася до 74,3% (71,8% - на кінець I півріччя 2003 р.) від загального обсягу накопичених прямих іноземних інвестицій.

Джерело: Росстат, розрахунки РЕО

Всього за I півріччя ц.р. в економіку Росії надійшло $ 19 млрд. іноземних інвестицій, що на 49,9% більше, ніж у відповідному періоді 2003 р. У Зокрема, в II кварталі ц.р. обсяг інвестицій збільшився в 2 рази і склав $ 12,8 млрд. Нагадаємо також, що в I півріччі 2003 р. приріст іноземних інвестицій в економіку країни склав 51,3% (всього - $ 12,7 млрд.).

Джерело: Росстат, розрахунки РЕО

На графіку: ПІІ - прямі іноземні інвестиції

Обсяг прямих інвестицій збільшився на 35,3% і склав $ 3,43 млрд. Однак по відношенню до ВВП змін практично не спостерігається (1,28% в I півріччі 2003 р., 1,32% в I півріччі ц.р.). У загальному обсязі надійшли іноземних інвестицій частка прямих зменшилася з 20% до 18%.

Обсяг інших іноземних інвестицій склав $ 15,4 млрд., що на 52,9% перевищує значення аналогічного періоду 2003 р. Таким чином, незважаючи на намітилася в I кварталі ц.р. тенденцію скорочення надходжень інших іноземних інвестицій (-11,7% в порівнянні з I кварталом 2003 р.), за підсумками півріччя їх частка в загальному обсязі зросла до 81,3% (+79,7% в I півріччі 2003 р.). Обсяг портфельних інвестицій як і раніше залишається на мізерному для Росії рівні ($ 129 млн., 0,7% від загального обсягу інвестицій), хоча слід зазначити високі темпи зростання (+240% до I півріччя 2003 р.).

У галузевій структурі надходжень іноземних інвестицій до 54% ??від загального обсягу інвестицій зросла частка промисловості. Всього за даний період в промисловий сектор надійшло $ 10,25 млрд. інвестицій, що в 2,4 рази більше ніж у I півріччі 2003 р. При цьому обсяг інвестицій в паливний сектор виріс більш ніж в 5 разів (!), В результаті чого його частка в надходженнях інвестицій в промисловість зросла з до 52% з 24,3%.

Як і раніше, далі за обсягом залучених іноземних інвестицій (32,2% від загального обсягу) слід сектор торгівлі та громадського харчування ($ 6,11 млрд.), в якому 65,6% припадає на зовнішню торгівлю. Таким чином, частка зазначених двох секторів зросла до 86,2% (79,1% в I півріччі 2003 р.). Найбільш швидкозростаючою за обсягом залучених інвестицій є галузь фінансів, кредиту, страхування і пенсійного забезпечення, частка якої в загальному обсязі зросла до 2,5% ($ 468 млн.).

Джерело: Росстат, розрахунки РЕО

Висновок: відновлення високих темпів надходжень іноземних інвестицій в економіку країни в цілому в I півріччі, завдяки їх прискореного приросту в II кварталі після скорочення в I кварталі, безумовно налаштовує на позитивний лад і вселяє оптимізм. Можна зробити висновок про те, що "фактор ЮКОСа" вже не робить настільки істотного впливу на приплив інвестицій в країну. Крім того, грунтуючись на висловлюваннях російських та іноземних інвесторів, ні теракти, ні останні ініціативи президента в області пристрою державної влади не матимуть негативного впливу на інвестиційний клімат в країні. Таким чином, як ми вже писали, при збереженні сприятливих економічних умов у країні, а також, якщо не буде нових скандалів у корпоративному секторі, слід очікувати досить високих темпів приросту іноземних інвестицій.

Відносно ж прямих інвестицій поліпшення ситуації, на жаль, не спостерігається. Обсяг прямих іноземних інвестицій по відношенню до ВВП і раніше залишається на набагато меншому рівні, ніж в розвиваються і тим більш розвинених країнах. Як ми і прогнозували, відновилося зростання інших інвестицій, причому як в абсолютному, так і у відносному вираженні.

Загалом зазначимо, що при відповідній політиці в напрямку створення в країні сприятливого інвестиційного середовища існують колосальні резерви для збільшення обсягів надходжень інвестицій в Росію. У результаті темпи приросту іноземних інвестиційних ресурсів у країні могли б кратно зрости в порівнянні з поточними, особливо це стосується прямих інвестицій. Однак для цього недостатньо тільки високих темпів зростання економіки. Потрібні умови, які в першу чергу гарантують збереження і надійність засобів, рівні і не мінливі для інвесторів правила гри.

 
Подібні реферати:
Оцінка платіжного балансу Росії за 9 місяців 2004 р.
На тлі скорочення припливу капіталу сумарний обсяг відтоку капіталу за 9 місяців, з урахуванням переоцінки Центробанком даних I і II кварталів, перевищив всі наші очікування, і відкотився на рівень 2001
Оцінка платіжного балансу Росії за I квартал 2004 р.
Офіційний приплив капіталу, як і раніше, компенсується за рахунок збереження на високому рівні обсягів відпливу капіталу.
Оцінка платіжного балансу та інфляції в Росії за перше півріччя 2004
Однак на відміну від торішніх тенденцій спостерігається зростання офіційного відтоку капіталу, притому, що рівень втечі залишається на колишньому в цілому за I півріччя рівні. Водночас дивує значне зниження рівня втечі капіталу в II кварталі.
Міжнародна інвестиційна позиція РФ
Залежно від того, чи є чиста міжнародна інвестиційна позиція позитивною або негативною, країна є або чистим кредитором, або чистим боржником.
Список журналу "Forbes" за 2003 р.
26 лютого журнал "Forbes" опублікував щорічний список найбагатших людей світу. У порівнянні з попереднім роком список збільшився на 64 людини до 587 мільярдерів.
Іноземні інвестиції в РФ: структура, напрямки та ефективність использ ...
Динаміка та сучасний стан іноземних інвестицій в Росії. Основні проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку Росії. Державне регулювання залучення іноземних інвестицій.
Аналіз проекту бюджету РФ на 2003 рік
Найважливішими пріоритетами бюджетних витрат у 2003 р. визначені забезпечення оборони і безпеки, судова реформа, розвиток науки та освіти.
Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля: підведення підсумків за 2001р.
Економічний аналіз
Висновок: незважаючи на перевиконання плану по випуску готової продукції, обсяг реалізації фактично виявився менше запланованого на 150 млн. руб. Причиною цього є те, що обсяг залишків продукції на на
Динаміка ефективних обмінних курсів рубля в січні-квітні 2004
Динаміка реального ефективного обмінного курсу рубля з початку 2004 м. відрізняється більш істотним зміцненням російської валюти щодо валют країн-основних зовнішньоторговельних партнерів - 5,6%. Зміна за період з початку 2003 р. склало 8,8%.
Капітали вирішили залишитися в Росії
Одна з кращих, хоча і не помічених економічних новин цієї осені, - різке уповільнення втечі капіталу.
Фінансування капітальних вкладень
1. Поняття капітальних вкладень та інвестицій. Їх відмінності. 2. Джерела фінансування капітальних вкладень на промисловому підприємстві. 3. Проблеми залучення іноземних інвестицій.
Фінансові ринки
Ринок цінних державних паперів: підсумки 2001 року.
Імпортери світового капіталу
В останні десятиліття поряд з домінуючою в системі світогосподарських зв'язків торгівлею товарами і послугами все більшого значення набуває рух капіталу в різних формах.
Макроекономіка КНР
У Китаї сформовані основи ринкової економіки. При все ще широкому втручанні держави в господарські зв'язки тут присутні всі інститути сучасної ринкової системи.
Боргова залежність Росії
Добре відомо, що б. СРСР, незважаючи на всі недоліки його економічної системи, традиційно виступав надійним позичальником на світовому ринку капіталу і своєчасним платником за своїми зовнішніми зобов'язання
Вихід Великобританії з ЄС: «економічне самогубство» або нова епоха пр ...
Вперше науково-дослідна робота «Чи не краще нам вийти?» ("BETTER Off Out?"), присвячена наслідкам можливого виходу Великобританії з Європейського союзу, була опублікована ще п'ять років тому.
Грошово-кредитна політика
Грошово-кредитна політика: підведення підсумків за 2001р.
Інвестиції в реальний сектор економіки
Зростання інвестиційного попиту. Рівень платоспроможного внутрішнього попиту на споживчому ринку. Підвищення масштабів заощадження в економіці.
Економічний стан на Україні (фінансовий аспект)
Фінансове становище на Україну в найближчій історичній перспективі буде планомірно погіршуватися і альтернативи даному розвитку подій не проглядається.