Реферати » Реферати з економіки » Етапи та перспективи розвитку співдружності незалежних держав (СНД)

Етапи та перспективи розвитку співдружності незалежних держав (СНД)

Етапи та перспективи розвитку співдружності незалежних держав (СНД)

СРСР завжди займав одне з ключових місць у світовій господарській системі. Країна, що володіє величезними запасами корисних копалин, вагомим виробничим і науково-технічним потенціалом, змушувала рахуватися з собою у визначенні тенденцій світового розвитку та встановленні міждержавних господарських зв'язків. Тим більше важливо зараз, коли Росія і країни СНД переживають важкі часи, зберегти хоча б основні позиції в міжнародній економічного життя.

Складність проблеми полягає насамперед у тому, що доводиться працювати в двох напрямках: з одного боку, підтримувати зв'язки з колишніми республіками СРСР (з ближнім зарубіжжям), а з іншого - завойовувати світовий ринок, стверджувати себе як рівноправний ринковий партнер з країнами далекого зарубіжжя. Вирішення цих завдань ускладнюється неефективною структурою економіки, відсталістю технологічної бази виробництва, невирішеними соціальними завданнями.

Необхідно чітко уявляти особливості сучасного етапу економічного життя, розуміти, що без інтеграції у світову господарську систему зараз жодна країна існувати не може. Це одна з умов ефективного розвитку будь-якої економіки.

Залежність економіки держав СНД від світового господарства вже підтвердилася вибухнула фінансовою кризою. Навіть часткова ізоляція від світових ринків, втрата експортерами частини ринків збуту призвела до скорочення виробництва, зростання безробіття, зниження сукупного попиту. Зменшення експортної виручки створило додаткові труднощі в покупці товарів за кордоном, у тому числі і інвестиційних, у забезпеченні попиту на товари, не вироблені в країні.

У роботі по зміцненню зовнішньоекономічних зв'язків необхідно не тільки завойовувати нові ринки, а й підтримувати старі, усталені відносини з колишніми республіками СРСР.

На жаль, по-різному складаються відносини Росії з державами - учасниками СНД. Позитивним результатом є укладення договору про Союз Росії і Білорусії. Є позитивні зрушення у взаєминах інтеграційної "четвірки" (Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизія). В цілому, однак, справжнього динамізму у співпраці країн СНД немає: наростає вантаж невирішених питань, скорочується взаємний товарообіг.

У відносинах між країнами СНД як і раніше перше місце займає зовнішня торгівля, це обгрунтовано. Досвід країн, що входять в ЄС, доводить, що саме збільшення обміну виробленими товарами послужило стимулом для розвитку національної економіки кожної країни.

Отримання суверенітету колишніми союзними республіками призвело до: розвалу колись єдиного економічного простору. Всі нові держави різко скоротили обмін товарами між собою і спробували переорієнтуватися на далеке зарубіжжя. Але життя все поставила на свої місця: виявилося, що колишні республіки не можуть витримувати конкуренцію на світовому ринку, і єдиними партнерами, готовими підтримувати з ними торгові відносини, виявилися їхні сусіди по ближньому зарубіжжю. Правда, поступово ситуація почала змінюватися, але до цих пір значна частка експорту цих країн припадає на СНД.

У той же час існує ряд конкретних причин, що стримують розвиток зовнішньоторговельних відносин колишніх союзних республік. Реформи йдуть важко, економіка знаходиться у кризовому стані, скорочується платоспроможний попит і збільшуються неплатежі. Це стосується як внутрішнього, так і зовнішнього ринку. В силу технологічної відсталості виробництв товари, які виходять на зовнішній ринок, мають низьку якість, а ціни, за якими вони продаються на внутрішньому ринку, максимально наблизилися до світових. У результаті стало вигідніше купувати більш якісні, а часто і менш дорогі товари, що поставляються з далекого зарубіжжя.

Одночасно необхідно мати на увазі, що лібералізація зовнішньої торгівлі залучила в цю сферу діяльності суб'єктів, що не мають ні досвіду, ні знань питань кон'юнктури і порядку взаємних розрахунків. Як правило, у них немає ні банківських гарантій, ні страхування з зовнішньоекономічної діяльності. Вони не привчені виконувати свої зобов'язання за договорами і нести за це відповідальність. Природно, що все це веде до взаємної недовіри, порушення законодавчих актів і не сприяє зміцненню торговельних контактів.

Якщо врахувати ще нестійкість багатьох національних валют, подорожчання транспортних тарифів, а в ряді випадків і неможливість транспортування (Кавказький регіон і Таджикистан), то стає зрозумілим, чому все швидше колишні республіки розширюють контакти з далеким зарубіжжям, скорочуючи неперспективні та неефективні зв'язки з країнами СНД.

Подальший розвиток зовнішньоторговельних відносин між країнами СНД можливе тільки при усуненні зазначених причин. Позитивна тенденція в цьому процесі намітилася в 1995 р., коли вперше обсяг експортних операцій країн СНД збільшився на 9,3% порівняно з 1994 р. Збільшення збереглося і в подальшому. Російський експорт за 9 місяців 1996 р. в країни СНД зріс на 19,6%, а імпорт - на 26,2%.

Природно, що процес зміцнення зовнішньоторговельних зв'язків країн - членів СНД потребують тривалого часу і стане можливим за умови стабілізації економіки цих країн, оптимальному використанні наявного транспорту та зв'язку, розробки єдиних транспортних тарифів на території СНД. Важливу роль можуть зіграти розвиток зв'язків у виробничій та інвестиційній діяльності, створення спільних корпорацій, фінансово-промислових груп, холдингових і лізингових компаній.

Список літератури

Для підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту shpori4all.narod /

 
Подібні реферати:
Зовнішня торгівля Росії з країнами з розвиненою ринковою економікою
Поступове реформування зовнішньоекономічної діяльності починається з 1986 г (Були розширені права державних зовнішньоторговельних організацій (поряд з ними на зовнішній ринок були допущені галузеві (респуб
Відносини МВФ і Росії
Фінансові умови участі Росії в МФВ. Обов'язки Росії як члена МВФ. Кредитна підтримка.
Російська Федерація в системі сучасних світогосподарських зв'язків
Росія у світовому господарстві. Процеси підключення РФ до системи міжнародних економічних відносин.
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн
Міжнародна торгівля в системі світових господарських зв'язків країн. Значення і роль міжнародної торгівлі у розвитку економіки різних країн. Платіжний баланс, валютні курси і дефіцит зовнішньої торгівлі.
Поняття світової економіки
Світова економіка (широке визначення) - це сума всіх національних економік світу.
Міжнародний поділ праці
Міжнародний поділ праці - спеціалізація окремих країн або галузей виробництва цих країн на виробництві певних видів товарів і послуг для міжнародного обміну.
Сутність міжнародної торгівлі
1. Сутність міжнародної торгівлі та її роль в системі світогосподарських зв'язків Зовнішня торгівля є важливою і історично самою першою формою міжнародних економічних відносин. Вона являє зі
Зовнішня торгівля Сибіру
Необхідність у розвиток зовнішньої торгівлі пояснюється тим, що сьогоднішній день диктує умови, які дозволяють, в умовах інтеграційних об'єднань, прискорити економічне зростання і пом'якшити економічний з
Світ, СНД, Росія на порозі 21 століття
У житті людства накопичилися передумови і склалися тенденції для нових корінних зрушень у всіх сферах. Ці зрушення несуть з собою і нову якість продуктивних сил, і оновлення суспільних відносин, і нові аспекти культурного розвитку.
Політичне та економічне значення ТНК
Особливість сучасних ТНК. Діяльність транснаціональних корпорацій. Політичне та економічне значення транснаціональних корпорацій.
Світова економіка і її проблеми
Загальна характеристика світової спільноти. Світовий ринок. Міжнародний поділ праці. Сучасні тенденції міжнародних економічних відносин.
Світова господарська система
Визначення функціонування всієї світової господарської системи. Структура МХ. Характеристика факторів, що впливають на розвиток МХ.
Проблеми інтеграції України у світове господарство
Міжнародна економічна інтеграція. Поняття і зміст інтеграції. Фактори, що визначають інтеграційні процеси. Інтеграція України у світове господарство.
Масштаби і географічна структура світової економіки
Зростання світового ВВП. Зростання економіки Китаю. Динаміка ВВП.
Зовнішньоекономічні зв'язку Російської Федерації на прикладі північно-західного ...
Північно-західний регіон. Зовнішня торгівля. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин. Далекий Схід. Зовнішня торгівля. Перспективи розвитку зовнішньоекономічних відносин.
Заробітна плата
Таким чином самостійність України зовсім не означає її самоізоляції на міжнародній арені. Сучасні тенденції світового розвитку ставлять перед Україною нові проблеми і вимагають від неї активної участи
Товарна структура міжнародної торгівлі
Міжнародна торгівля-це процес купівлі та продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками різних країн. Міжн. Торгівля включає експорт та імпорт товарів, співвідношення між якими називають торговельним балансом.
Транспорт і зв'язок: світова транспортна система
Все шляхи сполучення і транспортні засоби в сукупності утворюють світову транспортну систему. Вона сформувалася у XX ст. У ній можна виділити транспортні системи економічно розвинених і країн, що розвиваються, а також регіональні транспортні системи.
Зовнішня торгівля
Меркантилізм і теорія «Свободи торгівлі» . Рух факторів виробництва. Меркантилістська теорія міжнародної торгівлі.
Тенденції міжнародної торгівлі товарами і послугами
Міжнародна торгівля-найстарша форма міжнародних економічних відносин. Вона існувала ще за довго до формування світового господарства і була його безпосередньою попередницею. Саме розвиток

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар