загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати з біржового справі » Фондові біржі та їх функції

Фондові біржі та їх функції

ЗМІСТВведення. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Фондова біржа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Операції фондової біржі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Глава 1 - Біржова система США. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Глава 2 - Аналіз стану фондових бірж у Західній Європі. . . . . . . . . . . . . 10
Великобританія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Швейцарія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Голландія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Франція. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Німеччина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Бельгія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Італія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Специфіка ринків фіктивного капіталу в Західній Європі. . . . . . . . . . . . 14
Специфіка органічної структури фінансового капіталу. . . . . . . . . . . 15
Співвідношення різних внутрішніх і зовнішніх джерел на-
копления капіталу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Специфіка національної кредитної системи. . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Специфіка державно-монополістичного регулювання. . . . . . . . . 15
Місце фондової біржі на фондовому ринку. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ступінь залучення в міжнародне відтворення капіталу. . . . . . . . 16

Глава 3 - Останній штрих. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Фондова біржа: плюси і мінуси. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Біржові кризи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Список літератури. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Введення


Ринок цінних паперів. Фіктивний капітал

Випущені акціонерними товариствами акції й облігації поступають в
звернення, утворюючи ринок цінних паперів. Про масштаби цього ринку свідчить
той факт, що сьогодні в капіталістичних країнах вартість всіх акцій
і облігацій, що знаходяться в обігу, перевищує річний обсяг їх вало-
вого національного продукту. Велика частина цінних паперів реалізується
через спеціально створений інститут - фондову біржу (цінні папери
іноді називають фондами).
Акціонерний капітал живе як би подвійним життям, маючи дві форми
існування. З одного боку, це дійсний капітал, реально
функціонує в системі суспільного відтворення. З іншого -
капітал, поданий у формі цінних паперів. Капітал, інвестований
у цінні папери, існує як би в особливій системі координат, і його
динаміка безпосередньо визначається станом, кон'юнктурою ринку
цінних паперів, далеко не завжди адекватно відображає реальні економі-
етичні процеси.
Саме цей двійник реального капіталу, називаний фіктивним капи-
талому і має особливий рух поза кругообігом дійсного капи-
тала, як специфічний товар і звертається на фондовій біржі.
Категорія фіктивного капіталу відбиває подальший розвиток капита-
лизма, і в міру монополізації виробництва її значення зростає.
Джерело доходів по фіктивному капіталу цілком схований. Створюється
уявлення, що цінні папери мають здатність приносити дохід
самі по собі. Особливо це виявляється в облігаціях державних
позик, коли держава непродуктивно розтрачує отримані
кошти. Ця форма фіктивного капіталу не тільки не має вартості,
але часто і не представляє ніякого реального капіталу: адже відсотки
по облігаціях виплачуються в основному за рахунок податків.
В даний час, у зв'язку зі значним розвитком дер-
ного сектора в економіці і збільшенням розмірів державного до-
ЛГА, ринок цінних паперів все більше заповнюється цінними паперами, ви-
Пускати урядами. Особливо це помітно в тих країнах,
де фондові біржі безпосередньо контролюються урядами й активно
використовуються для рефінансування державного бюджету, наприклад,
Італія, меншою мірою Німеччина (докладніше структура і співвідношення
питомої ваги акцій і облігацій на фондових ринках окремих країн
буде розглянута в наступних розділах). Зрощування монополій і дер-
дарства проявляється в їх спільних операціях із фіктивним капіталом.
Держава все частіше виступає на ринку цінних паперів як боржник, кре-
ДІТОР і гарант здійснюваних операцій. В епоху, коли інфляція, пре-
жде у результаті зростаючих дефіцитів державного бюджету,
набуває широкого розмаху, зв'язок фіктивного капіталу з державою
посилює інфляційні процеси, і все більший контроль держави
над операціями з фіктивним капіталом для покриття бюджетного дефіциту
може призвести до виникнення кризових ситуацій.


Фондова біржа

Як уже згадувалося, велика частина цінних паперів реалізується через
спеціально створений інститут - фондову біржу.
На чолі біржі знаходиться Біржовий комітет, який допускає до
продажу цінні папери після їх перевірки і визначає правила торгівлі
ними. Безпосередньо всі операції на біржі роблять особливі посередники
- маклери або брокери, які спеціалізуються на певних опера-
циях, мають інформації про укладених

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7
 
Подібні реферати:
Накопичення грошового капіталу
Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, тобто ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З з'являючись
Фондова біржа
У Росії йде перехід до ринкової економіки і швидкими темпами створюється ринок цінних паперів. На цьому ринку обіг акцій і облігацій російських підприємств дозволяє залучити додаткові кошти для їх ра
Ринок цінних паперів і фондова біржа
У цьому розділі ми розглянемо капітал, представлений у цінних паперах: в акціях, облігаціях, векселях та інших їхніх формах. Його виникнення і звернення тісним чином пов'язані з функціонуванням ринку реальних а
Сутність і класифікація прогнозів
Людину завжди цікавили події і час, наступні за справжнім. Власне, будь-який вид знання розглядався як основа для правильного розуміння майбутнього. Зазвичай майбутнє мислиться людьми як природний
Біржова справа
Ціна, виплачена за працю, називається заробітною платою. Величина заробітної плати залежить від обсягу трудової діяльності та ефективності праці. Ринок дозволяє працівникові вимагати плату за талант, здатне
Валютні біржі
Наявність значних диспропорцій у структурі виробництва, його висока монополізація, криза у системі розподілу, незадоволений споживчий попит, відсутність розвинених міжнародних відносин з
Ринок цінних паперів і біржова справа
ПРОСПЕКТ ЕМІСІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ - документ, який містить основну інформацію про майбутній реченні, про продаж цінних паперів з описом умов емісії, фінансового положення і характеру діяльності Еміт
Ринок цінних паперів, аналіз фондового ринку Вірменії
Важливим інституційним механізмом ринку цінних паперів є фондова біржа. У даній роботі досліджується фонова біржа, ринок цінних паперів, докладно дається опис Єреванській Фондової Біржі, яка безуслов
Товарні біржі РФ
Зміст Введення 2 Глава I.3 Глава II. Члени біржі9 Глава III
Біржові спекуляції та їх вплив на курс цінних паперів
Перехід економіки до ринкових відносин вимагає створення багатьох суспільних інститутів, без яких ринок не може функціонувати. До числа таких інститутів належать: акціонерні товариства, товарні та фондові
Фондова біржа v. 2
Зміст: Введення. Стр.3 1.Вознікновеніе і структура фондової біржі
Акції
Інтерес широкої громадськості до акцій виник кілька років тому, коли закон дозволив створювати підприємства, засновані на новому типі відносини до власності, - акціонерні товариства. І якщо тоді багато чого про
Валютні біржі
Валютний ринок Росії Наявність значних диспропорцій у структурі виробництва, його висока монополізація, криза у системі розподілу, незадоволений споживчий попит, відсутність розвинених міжнародних відносин через незначної кількості високоякісної, конкурентної продукції, відсутність програми виходу з кризи і, нарешті, пасивну поведінку основної частини населення - ось лише частина проблем, вирішити які передбачалося шляхом введення ринку, в тому числі і валютного Зрозуміло, що для вирішення проблем , що накопичуються в Росії десятиліттями, для створення ринкової структури та приведення діючих на ринку сил в рівновагу потрібно тривалий період часу.
Ринок цінних паперів у структурі фінансового ринку
Цінні папери - необхідний атрибут всякого ринкового господарства. Раніше у внутрішньому цивільному обороті перебувало лише мінімальна кількість цінних паперів, в основному випущених (емітованих) державою:
Економічна історія розвитку біржової справи
Коли говорять про ринок, розвиненому до біржі, йдеться насамперед про регулярно відбувається в певному місці і в певний час зборах осіб з метою укладання угод. Місце і час - основні постійн
Товарна біржа
----ТОВАРHАЯ БІРЖА----Ефективне функциониpование совpеменного pинку завдяки находітсяв пpямой залежності від постійно воспpоізводімой pиночной сpедой.
Застосування технічного аналізу на фондовому ринку
Технічний аналіз в цілому можна визначити як метод прогнозування ціни, заснований на статистичних, а не на економічних викладках. Він був створений виключно для прикладних цілей, а саме - отримання
Світовий фондовий ринок
Згідно з визначенням, товаром, що звертається на даному ринку, є цінні папери, які, в свою чергу, визначають склад учасників даного ринку, його місце розташування, порядок функціонування, правила р
Ринок цінних паперів
З передачею цінного папера переходять усі засвідчуються нею права в сукупності. (Право голосу, на отримання інформації, присутності на зборах, на дивіденди, тощо) Тобто не можна передати частину прав, удостовер
Цінні папери і біржова справа
Виникнення та обіг капіталу, представленого в цінних паперах, тісно пов'язано з функціонуванням ринку реальних активів, т.е . ринку, на якому відбувається купівля-продаж матеріальних ресурсів. З з'являючись
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар