загрузка...

трусы женские
загрузка...
Реферати » Реферати за біржовим справі » Застосування технічного аналізу на фондовому ринку

Застосування технічного аналізу на фондовому ринку

Зміст:
Введення. 2
Глава 1 Характеристика фондового ринку в Росії. 3
1.1. Коротка історія фондового ринку. 3
1.2. Сучасний стан та проблеми фондового ринку. 7
1.3. Волатильність - основний параметр фондового ринку. 10
1.4. Застосовність технічного аналізу в Росії. 14
Глава 2 Використання технічного аналізу для прогнозування біржових цін. 17
2.1. Основоположні принципи технічного аналізу. 17
2.2.Особие риси технічного аналізу. 17
2.3.Тіпи графіків руху ринку. 18
2.4.Ценовой тренд, опір і підтримка. 19
2.5.Лініі тренда і лінії каналу. 20
2.6.Теорія Доу. 21
2.7.Чісловая послідовність Фібоначчі. 22
2.8.Теорія Циклів. 23
2.9.Волновая теорія Елліотта. 24
2.10.Індікатори технічного аналізу. 27

Стохастический осцилятор. 27

Ковзні середні. 28

Сходження / розбіжність ковзних середніх. 30

Індекс товарного каналу. 30

Параболічна система SAR. 31

Система спрямованого руху. 32

Індекс відносної сили. 32

Вертикальний горизонтальний фільтр. 33

Індекс від'ємного об'єму. 34

Середній істинний діапазон. 34

Смуги Боллінджера. 35

Балансовий обсяг. 35

Накопичення / розподіл Вільямса. 36

Процентний діапазон Вільямса. 37

Волатильність Чайкіна. 37

Індекс грошових потоків. 38

Легкість руху. 38

Індекс маси. 39

Швидкість зміни ціни. 39

Темп. 40

Тренд ціни і обсягу. 41
Глава 3 Застосування окремих індикаторів технічного аналізу для роботи на фондовому ринку. 42
3.1.Стохастіческій осцилятор. 45
3.2.Скользящіе середні. 46
3.3.Схожденіе / розбіжність ковзних середніх. 51
3.4.Індекс товарного каналу. 52
3.5.Параболіческая система SAR. 54
3.6.Сістема спрямованого руху. 55
3.7.Індекс відносної сили. 55
3.8.Пріменімость індикаторів. 57
Висновок. 58
Список використаної літератури. 59

Введення.

Технічний аналіз в цілому можна визначити як метод прогнозування ціни, заснований на статистичних, а не на економічних викладках. Він був створений виключно для прикладних цілей, а саме - отримання доходів при грі на ринку цінних паперів, а потім і на ф'ючерсах. Всі методики технічного аналізу спочатку створювалися окремо один від одного і лише в 70-і роки були об'єднані в єдину теорію із загальною філософією, аксіомами й основними принципами.

Технічний аналіз широко використовується на Заході, а останнім часом знаходить застосування і в нашій країні при різноманітної роботі на всіх видах біржових ринків. Як приклад подібних ринків можна привести цінні папери держав і підприємств, валютні та промислові індекси, ціни на товари.

У цій роботі представлені основні і найбільш популярні методи технічного аналізу, їх теоретичні основи, необхідні для будь-якого трейдера і аналітика. Даються відомості про основні способи прогнозування за допомогою індикаторів, застосовуваних у технічному аналізі.

Будуть роз'яснені основоположні філософські принципи технічного аналізу, які були сформульовані американцями, а їх тип логіки трохи різниться від нашої. Математичний базис не складний, але дивним чином з'єднує технічний аналіз з сучасними фізико-математичними теоріями устрою природи. Історія ж технічного аналізу у нас в країні майже не відома, оскільки роки його найбільш бурхливого розвитку припали на час державного управління господарством, повністю відторгається подібні методи. Адже він був створений для прогнозів цін при що існувала системі біржової торгівлі та розвивався разом з нею. Так що імена батьків-засновників, відомих будь-якому аналітику, потрібно хоча б перерахувати: Чарльз
Доу, Ральф Елліотт, Вільям Ганн. Варто згадати і таких гуру технічного аналізу 80-х років як Джон Мерфі, Роберт Прехтер і Стів Нісон, а також творців багатьох індикаторів - це Джордж Лейн, Уеллс Уайлдер, Ларрі
Вільямс.

Знання технічного аналізу для роботи на сучасних біржових ринках важко переоцінити. Увійти в ринок перед підйомом і вийти з нього, коли тренд видихався, або продати перед падінням ринку - ось мрія біржового спекулянта. Ось такі заповітні мрії і дозволяє втілити життя грамотне застосування технічного аналізу, він, як мінімум, дозволяє стабільно зменшувати ризик і збільшувати прибуток. Більшість методів прогнозування цін, при використанні навіть не самих потужних персональних комп'ютерів, доступні будь-якому цікавиться трейдеру. Всі методи технічного аналізу працюють на практиці вже багато років і приносять користувачам чималий дохід.

Глава 1 Характеристика фондового ринку в Росії.

1.1. Коротка історія фондового ринку.

Коротка характеристика російського фондового ринку полягає в тому, що він в країні вже є. Але з'явився він не в один момент і до свого формування як цивілізованої, йому довелося пройти кілька етапів становлення. Усе, природно, почалося з переходу нашої країни до ринкових відносин, а далі було три етапи створення фондового ринку:

На першому етапі (з 1990 по 1992 роки), відбувалося створення передумов для його розвитку: освіта фондових бірж і ринку акцій комерційних банків, почалося формування законодавчої бази російського ринку цінних паперів. В цей час основна маса населення була ще з радянським менталітетом і мотив заощаджень (в економічному сенсі) практично був відсутній. Те, що прийнято називати заощадженнями громадян, було, по суті справи, «збільшенням касових залишків» , відсоток не був мотивом вкладів в ощадкаси, тобто гроші накопичувалися для майбутніх покупок, але, як правило, не вкладалися в якісь підприємства або боргові зобов'язання з метою збільшення майбутнього споживання.

У березні 1992 року було зареєстровано АТЗТ «Московська Міжбанківська
Валютна Біржа» (ММВБ), засновниками якої стали Центральний Банк РФ,
Уряд Москви, АРБ ??і ряд комерційних банків. В цьому ж році ММВБ виграла тендер на право організації біржової інфраструктури для державних цінних паперів і почала підготовку до торгів по ГКО.

На другому етапі (з 1993 до першої половини 1994 року), фондовий ринок існував у формі приватизаційних чеків. Це був початок, розквіт і закриття цього ринку. Чеки були випущені державою у великій кількості і видавалися громадянам Росії безкоштовно, а люди повинні були обмінювати приватизаційні чеки на акції приватизованих підприємств або продавати на біржовому та позабіржовому ринку.

У той час у нас склалася наступна картина. Бідне в своїй масі населення з пригніченою економічної ініціативою в результаті панування апарату державного насильства і пропаганди протягом довгих років, не мало коштів, та й не насмілювалося робити які-небудь інвестиції у виробництво. Приватизація створила великий фінансовий, а не продуктивний капітал. Фондовий ринок був заповнений всякими сурогатами цінних паперів: квитки МММ, Тибету, Чари і т.д., «діамантові» і «золоті» контракти - термінові товарні контракти, випущені емітентом на масової основі та укладені для залучення грошових коштів в оборот емітента.
Таким чином, у надзвичайно короткий термін в Росії сформувався фондовий ринок, але він не виконував головну свою функцію: мобілізація грошових коштів вкладників для цілей організації та розширення виробництва.

У травні 1993р. ММВБ, почавши своє перетворення з чисто валютної біржі в унівесальний біржову структуру, відкрила біржову торгівлю державними борговими зобов'язаннями, що стало ще більшою перешкодою для отримання інвестицій підприємствами, так як вкладення в них давали більш швидкий, надійний і високий дохід.

Біржовий хаос часів приватизаційних чеків, пред'явницьких паперів і сурогатів не міг існувати довго. Масштабні спекуляції не могли не закінчитися руйнівним для цього ринку кризою (літо-осінь 1994р.) І посиленням державного регулювання (нагляд за біржами і операторами фондового ринку, заборона пред'явницьких цінних паперів).

Після такого бурхливого і хаотичного розвитку російського ринку цінних паперів його учасники прийшли до усвідомлення того, що подальша робота без прийняття єдиних правил поведінки на фондовому ринку неможлива. Однак прийняття таких норм могло стати можливим тільки шляхом об'єднання брокерів в професійну асоціацію, яка встановила б правила торгівлі та стежила за їх дотриманням. В результаті численних переговорів, консультацій та пошуків взаємних компромісів за основу способу побудови майбутньої асоціації і російського ринку цінних паперів в цілому була прийнята американська модель фондового ринку, що мала на увазі керування ним за допомогою саморегулівних організацій. І 15 травня 1994 року в Москві представниками 15-ти провідних компаній була офіційно заснована
Професійна асоціація учасників фондового ринку (ПАУФОР) та затверджено її статут.

На третьому етапі (з другої половини 1994 і до сьогоднішніх днів) почався складатися новий фондовий ринок, на якому торгівля ведеться вже акціями існуючих російських акціонерних товариств. Відбувається формування основної нормативної бази, створюються органи з регулювання ринку цінних паперів (ФКЦБ), приймаються основоположні закони («Про ринок цінних паперів» , «Про акціонерні товариства» ). 5 серпня 1994 на раді директорів ПАУФОР були оприлюднені початкові завдання цієї організації.
Задачі полягали в розробці стандартів торгівлі цінними паперами і комплексу заходів дисциплінарного впливу на їх порушників, а також створення для учасників асоціації позабіржовий комп'ютерної торгової системи. Уже у вересні 1994 року був прийнятий перший варіант правил ПАУФОР, що дозволило відразу перейти до активного створення системи торгівлі.

Для обслуговування позабіржового ринку акцій з двох систем -
Программбанка та американської ПОРТАЛ було вирішено вибрати другу, оскільки вона вже добре зарекомендувала себе на американському ринку. Її модифікований для Росії варіант представляв собою двосторонній зв'язок між користувачами, що знаходяться в своїх офісах, і центральним сервером.
Наприкінці 1994 року систему встановили в брокерських фірмах - членах ПАУФОР і були проведені пробні торги.

Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
загрузка...
ur.co.ua

енциклопедія  з сиру  аджапсандалі  ананаси  узвар